Pasidalyta gerąja pedagoginio darbo patirtimi

Romas Zibalas
,
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Metodinės tarybos pirmininkas

Spalio 29 d. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ ir Metodinės tarybos organizuota gerosios patirties konferencija „Veikiame kartu mokinio pažangos link“. Konferencijoje dalyvavę pedagogai turėjo galimybę pasidalyti gerąja profesine patirtimi, pasidžiaugti nuveiktais darbais, inovacijų atradimais, metodų gausa, tarpdalykine integracija.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino Širvintų meno mokyklos metodininkė ir projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos vadovė Širvintų rajono savivaldybėje Vaiva Redeckienė ir Rita Suchockienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir projekto „Lyderių laikas 3“ iniciatyvinės grupės vadovė progimnazijoje bei „Atžalyno“ progimnazijos jaunieji gitaristai, vadovaujami mokytojo Arvydo Golco.

Konferencijoje savo patirtimi pasidalijo 14 pranešėjų ir stendinių darbų autorių. Pranešimus skaitė Romas Zibalas (šio teksto autorius), Lada Kriščiūnienė, Rita Suchockienė, Valerija Danienė, Virginija Burlėgaitė, Danguolė Balandytė, Edvardas Gatelis, Marytė Gaidakauskienė, Nerijus Pakalnis, Asta Čatrauskaitė, Jolita Jurkevičiūtė, Aldona Vaitkūnienė – įvairių mokomųjų dalykų Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos pedagogai. Konferencijoje būta ir svečių: pranešimą pristatė Ukmergės r. Želvos gimnazijos mokytoja Rasa Povylienė ir individualia veikla užsiimanti terapeutė ir edukatorė Ingrida Danytė.

 

Progimnazijos pedagogai ir svečiai buvo pasirinkę aktualias temas, parengę įdomių pranešimų, bendradarbiaudami pasidalijo gerąja patirtimi, savo pasisakymuose pristatė kūrybiškai panaudotas ir pritaikytas naujas idėjas, motyvacijos skatinimą, vaikų elgsenos keitimus, galimybę ir būtinybę individualizuoti bei diferencijuoti namų darbus, mokinio asmeninę pažangą, pasiekimų lygius, matematikos ir informacinių technologijų, dailės ir fizikos integravimo galimybes, IT panaudojimą gamtos mokslų pamokose, fizinio ugdymo pamokų inovatyvumą ir t. t. Kūno kultūros mokytojai suorganizavo praktinį užsiėmimą-žaidimą. Visiems pranešėjams įteiktos Širvintų rajono savivaldybės dovanėlės.

Po pranešimų vyko psichologų, patirtinio ugdymo pedagogų komandos „Whatansu“ (patirtinių edukacinių stovyklų ekspertai, lavinantys vaikų, jaunimo ir mokytojų emocinį intelektą, veiksmingai gerinantys tarpasmeninius santykius ir mikroklimatą) užsiėmimas mokytojams. Užsiėmimą vedė psichologė Viktorija Minčinskaja.

 

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti pedagogų metodinių darbų „Pasiekimų lygiai: samprata ir požymiai, užduočių pavyzdžiai“ parodą. Paroda organizuota kaip viena iš pedagogų dalijimosi gerąja darbo patirtimi ir idėjomis formų, ja siekta pabrėžti metodinės veiklos prioritetus, viešinti ugdomosios veiklos pasiekimus, tobulinti ugdymo kokybę. 2018–2020 m. m. vienas iš „Atžalyno“ progimnazijos prioritetų yra skirtingų pasiekimų lygių užduočių taikymas įvairių dalykų pamokose skatinant asmeninę mokinio pažangą.

Informacinių technologijų mokytojas Edvardas Gatelis Inovatyvių technologijų laboratorijoje surengė praktinį užsiėmimą mokytojams, parodė 3D spausdintuvo privalumus, papasakojo, kaip prisideda prie inovatyvaus mokinių ugdymo, kaip buria naujausiomis technologijomis besidominčius vaikus, parodė jų išradimus.

Pasibaigus visoms konferencijos veikloms, vyko refleksija. Dalyviai dalijosi nuomonėmis, kuo konferencija buvo naudinga ar prasminga. Išgirstą naują informaciją daugelis galės pritaikyti ir savo veikloje. Buvo pasimokyta iš kolegų patirties, profesiškai tobulėta.

 

Po konferencijos į socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą žinutes atsiuntė viešnios iš Ukmergės r. Želvos gimnazijos. „Džiaugiuosi atvykusi į jaukią „Atžalyno“ progimnaziją, kur buvau šiltai sutikta. Kadangi dirbu dailės mokytoja, namo parsivežiau minčių iš konferencijos, kaip integruoti fizikos ir dailės pamokas! Buvo naudingi ir konkretūs, praktiški patarimai apie užduočių diferencijavimą dailės pamokose. Netgi žaidimą su skalbinių segtukais norėsiu žaisti su mokiniais, kai liks po darbo laisvo laiko“, – rašė konferencijoje dalyvavusi dailės mokytoja Kristina Macijauskienė. Jai pritarė ir lietuvių kalbos mokytoja Rasa Povylienė: „Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos organizuota gerosios patirties konferencija „Veikiame kartu mokinio pažangos link“ paliko labai gerą įspūdį. Tai buvo prasmingas, turiningas, jaukus renginys. Išgirdome įvairių dalykų mokytojų pranešimus, kuriuose jie dalijosi įdomia, aktualia savo veiklos patirtimi. Tokios konferencijos, kuriose geranoriškai dalijamasi tuo, kas atrasta ugdant mokinius, yra pačios prasmingiausios. Ačiū jos organizatoriams už pasiūlymą ir galimybę dalyvauti.“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.