Fizinių ir technologijos mokslų centras pertvarkomas iš biudžetinės į viešąją įstaigą

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui Fizinių ir technologijos mokslų centrą pertvarkyti iš biudžetinės į viešąją įstaigą. Teisinio statuso pakeitimas leis šiam valstybiniam mokslinių tyrimų institutui efektyviau skatinti aukštųjų technologijų pramonės plėtrą.

 

„Viena iš labai svarbių valstybinių mokslo institutų funkcijų – tiesti tiltus tarp mokslo ir verslo, o teisinio statuso pakeitimas sudarys sąlygas tai daryti, pavyzdžiui, kurti aukštųjų technologijų įmones“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Pertvarkius centrą iš biudžetinės į viešąją įstaigą bus sudarytos sąlygos geriau panaudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus bendradarbiaujant su ūkio subjektais, socialiniais partneriais, komercializuoti intelektinės veiklos nuosavybę, steigti kitus juridinius asmenis, atstovybes, mokslo ir technologijų parkus, atsakingiau disponuoti lėšomis ir turtu.

 

Fizinių ir technologijos mokslų centras 2019 m. aktyviai įsijungė į Europos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos veiklą. Šiuo metu centras yra vienintelis Baltijos šalyse, priimtas į šią asociaciją. Fizinių ir technologijos mokslų centras kartu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru ir Lietuvos energetikos institutu yra įkūrę skėtinę taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją. Šių organizacijų misija – kuo efektyvesnis mokslo žinių perdavimas pramonei. Jos ne tik plėtoja aukšto lygio mokslą, atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, bet ir teikia inovacines paslaugas, kuria aukštųjų technologijų įmones.

 

Fizinių ir technologijos mokslų centro pasirinkti veiklos prioritetai: mokslo kapitalizacija, klimato kaitos ir atsinaujinančios energetikos sritys.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.