Aptartos deklaracijos „Dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo“ įgyvendinimo gairės

Įvykusiame viceministrės Jolantos Urbanovič susitikime su Lenkijos nacionalinio švietimo ministerijos viceministru Maciejumi Kopeću ir kitais delegacijos nariais aptartos veiksmų plano gairės dėl tautinių mažumų švietimo Lietuvoje ir Lenkijoje.

„Abi šalys nori, kad sprendimai dėl lenkų mažumos Lietuvoje ir lietuvių mažumos švietimo Lenkijoje būtų priimami remiantis objektyvia ekspertų informacija, pagrįsti kruopščia analize ir moksliniais tyrimais. Diskutuojant paaiškėjo, kad švietimo sistemos, nors ir skirtingos, tačiau paremtos tomis pačiomis nuostatomis. Kaip tik dėl to daugelio dalykų galime mokytis vieni iš kitų ir kai kuriais atvejais įgyvendinti veidrodinius sprendimus, kurie padėtų spręsti įsisenėjusias problemas“, – sako viceministrė Jolanta Urbanovič.

 

Deklaraciją „Dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo“ 2019 m. lapkričio mėn. Varšuvoje pasirašė Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministras Dariušas Piontkovskis (Dariusz Piontkowski). Deklaracijoje abi šalys įsipareigojo intensyviau bendradarbiauti švietimo srityje: rengiant ir adaptuojant vadovėlius, organizuojant kvalifikacijos tobulinimą mokytojams, stiprinant pagalbą mokykloms, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir kt. Deklaracijoje buvo susitarta parengti planą, kaip įgyvendinti deklaracijos nuostatas. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo sukurti darbo grupę, kuri būtų atsakinga už deklaracijos nuostatų realizavimą, ir ne rečiau kaip kartą per metus keistis informacija apie rezultatus.

 

Per susitikimą sutarta, kad bus atlikta lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje ir lenkų tautinės mažumos Lietuvoje mokyklinių dalykų vadovėlių analizė ir pateikti siūlymai dėl jų atnaujinimo, adaptavimo ar naujos laidos parengimo, leidybos. Aptartas bendradarbiavimas tobulinant mokytojų kvalifikaciją, taip pat lietuvių ir lenkų kalbos mokymas ir vertinimas, pagalbos stiprinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir kt.

 

Planuojamas dar vienas darbinis susitikimas Lenkijoje. Galutinai parengtą ir tarp ministerijų suderintą deklaracijos įgyvendinimo veiksmų planą ministrai planuoja pasirašyti kovo mėn. Vilniuje.

 

Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministerijos delegacija Lietuvoje lankosi vasario 20–21 d. Jie dar susitiks su Nemenčinės Konstanto Parčevskio ir Vilniaus Simono Konarskio gimnazijų bendruomenėmis, susipažins su Lenkijos kultūros namuose vykstančiais švietimo projektais.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.