„Mokinio asmeninės pažangos vertinimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys-metodinė diena „Mokinio asmeninės pažangos vertinimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“.

Renginį organizavo metodinės tarybos pirmininkė Diana Lesutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, moderavo švietimo konsultantė Rasa Zubrickienė. Renginyje dalyvavo gimnazijos mokytojai, mokinių tarybos atstovai, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės grupės vadovė Vaiva Redeckienė.

 

Renginio metu gimnazijos pedagogai analizavo turimą individualios pažangos matavimo ir fiksavimo tvarką, pasidalijo savo gerąja patirtimi – buvo aptarti sėkmingai taikomi mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo įrankiai, metodai. Gimnazijos pedagogus D. Lesutienė ir L. Janickaitė supažindino su įvykdytų bendruomenės apklausų rezultatais. Apklausų pagalba siekta išgryninti, koks individualios pažangos aspektas būtų aktualiausias mūsų gimnazijos bendruomenei.

 

Savo nuomonę individualios mokinio pažangos klausimais pristatė gimnazijos mokinių taryba: kokios kompetencijos ypatingai svarbios gimnazijos mokiniui ir kokioms mokinio kompetencijoms reikėtų skirti daugiau dėmesio.

 

Likusią popietę mokytojai skyrė gimnazijos mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo tvarkos analizei, diskutavo apie jau taikytų mokinio individualios pažangos fiksavimo įrankių aktualumą, svarstė, ko reikia šiandienos mokiniui, kurie įrankiai vis dar teikia naudingą informaciją mokiniui, mokytojui ir mokinio tėvams (globėjams rūpintojams). Pedagogai susitarė dėl tėvų įtraukimo į mokinio įsivertinimo procesą formų, dėl pedagogų susirinkimų, skirtų aptarti kiekvieno mokinio individualiai pažangai, svarbos, įvardijo grįžtamojo ryšio svarbą mokinio pažangai planuoti…

 

Gimnazijos mokytojai sutarė daug, bet dar liko nemaža diskutuotinų klausimų, dalis sprendimų dar nepriimta. Tačiau norisi pasidžiaugti ir nuoširdžiai padėkoti mokytojams, mokinių tarybos atstovams, švietimo konsultantei R. Zubrickienei, projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės grupės vadovei Širvintų rajono savivaldybėje V. Redeckienei už palaikymą, bendravimą bei bendradarbiavimą, už pranešimus, mintis, idėjas, pasiūlymus ir buvimą kartu, o gimnazijos metodinės tarybos pirmininkei D. Lesutienei už darbą organizuojant ir vykdant renginį. Veikiame kartu dėl mokinio pažangos.

 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.