Tarptautinė konferencija „Ekomenas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“

Jurgita Sipavičienė, Kristina Grigaitė-Bliūmienė
,
mokytojos, tarptautinės konferencijos koordinatorės

Gegužės 15 d. surengta tarptautinė „eTwinning“ projekto konferencija „Ekomenas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“ („The international conference Eco art and culture in the world under an interdisciplinary aspect“). Renginį inicijavo Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, bendradarbiaudama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, Vytauto Didžiojo universitetu bei kitais projekto partneriais. Šiemet konferencija sulaukė beveik 200 dalyvių, sutikusių priimti nuotolinės konferencijos iššūkį.

 

Šią gegužę, tarptautinis „eTwinning“ projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ („World universities to schools“) švenčia 4-ąjį gimtadienį. Projekte dalyvauja daugiau nei 100 narių – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, meno mokyklos, įtraukiojo mokymosi institucijos, profesiniai centrai, kolegijos, universitetai. Projektas inovatyvus, progresyvus (Dr. A. Tamušauskaitė, 2020), skatinantis vertybių ugdymą (Dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė, 2020) bei kalboms jautrų mokymąsi (Dr. V. Bijeikienė, 2020), netipinėse mokymosi (Dr. A. Tamušauskaitė, 2019) besimokančios organizacijos paradigmos kontekste, ekologinėje ir modernioje visuomenėje (Dokt. P. Palujanskienė, 2020).

Būtent šios mintys labiausiai atsiskleidė akademinės bendruomenės atstovių – dr. Vilmos Bijeikienės, VDU Užsienio kalbų instituto direktorės, Lietuvos sporto universiteto profesorės Birutos Švagždienės, Lietuvos sporto universiteto doktorantės Paulinos Palujanskienės, Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos direktorės, dr. Astos Tamušauskaitės, Kauno m. lopšelio-darželio „Linelis“ direktorės, dr. Vidos Grybauskienės, Kauno technikos profesinio mokymo centro mokytojos skaitytuose pranešimuose.

 

Savo patirtimi projektinėse veiklose, vykdomose Kauno miesto ir Kauno rajono bei kitų Lietuvos miestų ugdymo įstaigose, noriai dalijosi ten dirbantys pedagogai.

Nuotolinės konferencijos metu pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi VDU Erasmus ir nuolatinių studijų tarptautinių programų ir pasaulio universitetų studentai bei mokytojai iš Malaizijos, Turkijos, Korėjos, Maroko, Italijos, Japonijos, Vietnamo, Serbijos, Azerbaidžano, Kinijos, Nepalo ir Indijos.

 

Konferencijos dalyviams pateikta apklausa parodė, kad nuotolinis konferencijos formatas patogus, nors dar reikia mokytis nuotolinio bendravimo etikos, laiko ir informacinių technologijų (IT) valdymo aspektų. Dalyviai vertina nuoširdų ir konstruktyvų pranešėjų bei dalyvių bendravimą, konferencijos apimtį, pranešimų kokybę. Dalyvavusieji renginyje puikiai įvertino skirtingus pranešėjus ir jų požiūrių įvairovę – nuo ikimokyklinių įstaigų iki universitetų; pranešimų tarpkultūriškumą, tarpdiscipliniškumą ir sąsają su konferencijos tema; atvirumą integracijai ir bendradarbiavimui tarp skirtingo lygio institucijų. Daugelis mielai dalyvautų ir kelių dienų trukmės renginyje.

 

Apibendrinant, galima teigti, kad ugdymas, skatinant ekologinį suvokimą, taikant meninę raišką, probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą, tarpkultūrinę kompetenciją, mokymąsi visą gyvenimą ir kūrybiškumą – kaip niekad svarbūs.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.