Šilutės švietimo bendruomenė MOKOSI, DALIJASI ir AUGA kartu

Rasa Žemailienė
,
savivaldybės kūrybinės komandos vadovė

Šilutės savivaldybės kūrybinė komanda sausio 14 d. sukvietė rajono švietimo bendruomenę (vadovus, mokytojus, mokinius, tėvus, švietimo skyriaus specialistus) į Šilutės Vydūno gimnazijoje vykusį lyderystės forumą „Drąsiai kitaip 2“. Šis forumas – tai lyg savotiškas projekto baigiamasis renginys, vienas iš tikslų buvo pasidalyti tuo, kas padaryta, ir paskatinti rajono švietimo bendruomenę burtis, kurti pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą.

 

Savo puikiu balsu ir nuostabia Mireille Mathieu daina „Atleisk man mano užgaidą“ pasveikino šios gimnazijos mokinė Gintarė Muraulaitė, sveikinimo žodį tarė Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, projekto atstovė Olivija Saranienė. Renginyje dalyvavo ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Rudienė.

Aš, kūrybinės komandos vadovė Rasa Žemailienė, kartu su komandos narėmis Inga Kirkickiene ir Ona Jurjoniene apžvelgėme projekto „Lyderių laikas 3“ (LL3) dvejų metų kelią savivaldybėje ir projekto dovanas – kaip buvo kuriamas pokyčio projektas, kokios veiklos vykdomos ir kas iš tikrųjų padaryta, kalbėjome apie komandos veiklą, organizuotus mokymus vadovams, mokytojams, mokiniams, tėvų atstovams, stažuočių naudą ir pritaikomumą, bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis, formalias magistrantūros ir neformalias švietimo lyderystės programas.

 

Renginyje dalyvavo ir visos trys formaliųjų LL3 švietimo lyderystės magistrantūros studijų absolventės. Jos pasidalijo savo atliktų tyrimų įžvalgomis, kalbėjo apie tai, kas gali būti naudinga rajono švietimo bendruomenei. Išklausėme ir neformaliųjų studijų atstovo nuomonę, kaip ši mokymosi forma prisideda prie profesinio tobulėjimo. Per projektą po vienų mokymų susibūrusi trijų mokyklų mokytojų komanda pasidžiaugė savo pirmaisiais žingsniais, įgyvendinant bendradarbiavimo projektą „Elektra“. Mokinių atstovės Agnė iš Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos ir Greta iš Šilutės Vydūno gimnazijos kalbėjo apie mokinį lyderį (koks jis yra ir kada), pristatė savo iniciatyva atliktos mokinių apklausos rezultatus. Po visų pranešimų savo įžvalgomis pasidalijo administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Rudienė. Ji linkėjo visiems tęsti pradėtus darbus.

 

Antrąją forumo dalį mūsų savivaldybės konsultantė Rūta Gudmonaitė pradėjo nuo pranešimo apie pozityvius ryšius komandoje, kaip jie kuriami, kokios taisyklės galioja.

Per visą renginį vadovavomės trimis kertiniais klausimais – kokie mes esame, ko mes norime, ką darysime? – ir ieškojome atsakymų. Itin padėjo formuluoti atsakymus ir tikrai nė vienam forumo dalyviui neprailgo aktyvi veikla, per kurią, vadovaujant Rūtai, vyko įvairūs žaidimai. Komandų pasisakymuose skambėjo žodžiai: „pozityvumas“, „bendradarbiavimas“, „atsakingumas“, „veikimas kartu“, o svarbiausia, kaip teigė mamų komanda, – „kad vaikas būtų laimingas ir savimi pasitikintis“.

Pasibaigus antrajai forumo daliai, daug gražių žodžių mums pasakė ir žymių žmonių citatomis sparnus tolesniems skrydžiams suteikė Olivija Saranienė. Staigmeną pateikė Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė – dar kartą padėkojo ir įteikė padėkas visiems kūrybinės komandos nariams už aktyvią veiklą ir mokyklų bendruomenių telkimą įgyvendinant projekto viziją, taip pat dėkojo ir renginyje dalyvavusioms viešnioms – Olivijai, Rūtai ir mūsų kuratorei Astai Grinevičienei.

 

Džiugu buvo matyti degančias mokytojų ir vadovų akis, aktyvią ir šaunią mamų komandą, kantrius, drąsius ir atsakingus mokinius. Šis renginys – tai toli gražu ne projekto pabaiga… Jo veiklos tikrai bus tęsiamos, to įrodymas – renginio pabaigoje priimta rezoliucija:

♦ Suburti ŠVIETIMO POKYČIŲ INICIATYVINĘ KOMANDĄ (ŠPIK), įtraukiant visų švietimo įstaigų atstovus.

♦ Užtikrinant projekto tęstinumą, vykdyti praktinių studijų dienas VISOSE rajono bendrojo ugdymo mokyklose.

♦ Stiprinti mokyklų bendradarbiavimą, organizuojant praktinių studijų dienas, skatinant profesinį dialogą.

♦ Užtikrinti ugdymo turinio pokyčius.

♦ Birželį susitikti kolegialiosios patirties konferencijoje „Drąsiai kitaip 3“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras