Respublikinė akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“

Goda Stonkuvienė
,
Vilniaus l.-d. „Mažylis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

STEAM ugdymas – vis aktualėjanti tema pasaulyje. Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika (STEAM) tapo tie dalykai, su kuriais vaikai susipažįsta jau ikimokykliniame amžiuje. Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ bendruomenė, įgyvendindama Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Magiškoji STEAM laboratorija“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skelbė respublikinę akciją „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“. Ši akcija gegužės-birželio mėnesiais sukvietė įvairias Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.

 

Trumpomis savo veiklų akimirkomis pasidalijo įstaigos iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių, Jonavos, Tauragės, Ukmergės, Rokiškio miestų, į akciją įsitraukė daugiau nei 1400 dalyvių: ugdytiniai, jų tėvai, kiti bendruomenių nariai. Praturtinant ikimokyklinukų ugdymą, akcentuotinas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, jų atstovų dalyvavimas, mokslininkų, inžinerijos atstovų įtraukimas. Pažymėtina, jog organizuotose STEAM veiklose skatinamas vaikų smalsumas, motyvacija kurti, konstruoti, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti. Raginamas vaikų bendradarbiavimas, priežasties ir pasekmės ryšių įžvalga, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžių, kūrybiškumo ugdymas(is).

 

Apibendrinant įvykusios akcijos rezultatus pastebima, jog STEAM idėjų realizavimui ir plėtojimui joje dalyvavusios įstaigos siekia sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai galėtų veikti laisvai ir kūrybiškai, pažinti pasaulį patirtimi grįstu būdu. Gamtos laboratoriją įsteigę Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ pedagogai džiaugėsi vaikų smalsumu, noru tyrinėti, galimybe kasdien eksperimentuoti, išbandyti naujus, vaikams nežinomus, dalykus.

Tam, kad paaiškintų vaikų eksperimentų metu padarytus atradimus Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ pasikvietė chemijos mokslų daktarą ir vaikai galėjo stebėti tikrus mokslinius bandymus. Savaitę trukusioje pažinimo kelionėje mažieji atliko jiems prieinamus ir smagius mokslinius tyrinėjimus, atrado daug naujų bei netikėtų dalykų.

Į klausimus „Kas vyksta augant druskos ir sodos kristalams?“, „Kaip išsiveržia ugnikalnis?“, „Kas vyksta įdėjus kiaušinį į actą?“ bandė atsakyti Vilniaus lopšelio-darželio „Šnekutis“ ugdytiniai.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ pedagogai, bendradarbiaudami su Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ugdytiniais, atliko įvairius bandymus: „Skęsta – neskęsta“, „Lietaus debesėlis“; Sprogsta – nesprogsta“, kurių metu vaikai buvo skatinami samprotauti, kas vyksta ir kodėl. „Pelėdžiukų“ grupės vaikai vyko į „Atradimų kelionę“, kurioje susipažino su Mėgintuvėliu, perskaitė slaptą laišką, kurį reikėjo iššifruoti su žvakės pagalba, atliko daug eksperimentų, drąsiai bandė ir spėliojo.

Pedagogai iš Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ akcijos „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“ veiklas vykdė bendradarbiaudami su Šiaulių universiteto Botanikos sodu.

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinukai įgyvendino „eTwinning“ projektą „Per mokslo kalnus“ (angl. „Through mountains of science“) ir atliko bandymus su vandeniu, spalvomis, ilgalaikius eksperimentus, skatinančius atsakyti į klausimus „kas atsitinka?“. 5 metų vaikai atliko lauko eksperimentus, mokėsi spėti, kaip eksperimentas baigsis, vertino savo darbą, ugdėsi problemų sprendimo, išvadų darymo įgūdžius. Paskui vaikai ir tėvai buvo pakviesti į renginį „Eksperimentuok su mama ir tėčiu“.

Šiaulių Petro Avižonio regos centro pedagogai kartu su Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogais skatino vaikus pasinerti į paslaptingą mokslo pasaulį tyrinėjant ir eksperimentuojant. O Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai, bendraudami su viešosios bibliotekos atstovais, supažindino vaikus su knygomis apie bandymus. Kaip tik tai ir paskatino grupėje įsteigti mokslinių tyrimų laboratoriją.

 

Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ 2–3 metų amžiaus vaikai, kuriems svarbu lavinti smulkiąją motoriką, pasirinko žaidimus su smėliu, tyrinėjo vandens ir smėlio sąveikas. Kitos šios ikimokyklinės įstaigos pedagogės aprašė vaikų atliktus eksperimentus bei STEAM savaitės veiklas gamtoje, kaip vaikai, panaudodami gamtines medžiagas, mokėsi skaičiuoti.

Visko apie kiaulpienes ieškojo, jas stebėjo ir tyrinėjo Ukmergės lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtiniai. Jie diskutavo, kodėl saulėtose vietose kiaulpienių auga mažai, o pavėsyje daug, kaip jos atrodo žiūrint per padidinamąjį stiklą, koks jų skonis. Mažieji ragavo pienių medaus. Šią veiklą vaikai vykdė tiek darželio aplinkoje, tiek už jos ribų. Veiklas atliko bendradarbiaudami su Ukmergės Vlado Šlaito viešąja biblioteka. Vaikai iš gamtinių medžiagų kūrė asmeninius paveikslėlius, galvojo jiems pavadinimus, gamtinę medžiagą naudojo skaičiavimui ir skaitmenų puošimui.

 

Pirmiausia vaikai atranda bei tyrinėja save, todėl „Mokslas apie mane!“ ir buvo Jonavos lopšelio-darželio „Dobilas“ šūkis. Vaikai matavo ūgį, pėdos ilgį, lygino vieną su kitu. Daugiausia įspūdžių jiems kėlė pirštų atspaudai, juk dviejų vienodų nebūna! Kitos grupės vaikus džiugino ir stebino eksperimentai išgaunant vaivorykštės spalvas. Trijų auklėtojų grupių vaikai, jų tėveliai, bendradarbiaudami su Koncerno „Achemos grupė“ nare „Gaschema“, stebėjo ir atliko eksperimentus su sausu ledu.

Apibendrinant akcijos veiklas, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ bendruomenė kartu su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Rūta“ suorganizavo tikrą muilo burbulų fiestą „Kilk, burbulų debesėli!“. Vaikai stebėjo ir lygino muilo burbulų ir pienių pūkelių skrydžius.

Kūrybiškoje STEAM savaitėje dalyvavo visos Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ grupės, pedagogai dalijosi netradicinėmis idėjomis, integruotomis į kasdienę ugdomąją veiklą. Vaikai išbandė daugybę veiklų netradicinėse erdvėse, jų metu žaidė kitaip ir patyrė netikėtus raidžių, skaičių, spalvų pažinimo, skaičiavimo, rūšiavimo, brėžinių skaitymo, žodžių kūrybos būdus, išbandė inovatyvių skaitmeninių technologijų galimybes.

Technologijas Kauno lopšelio-darželio „Dvarelis“ ugdytiniai pažino lankydamiesi Lietuvos aviacijos muziejuje. Vaikai dalyvavo edukacinėje programoje „Aviacija ir vaikai“, kur susipažino su skraidymo technika, jos paslaptimis, kartu su tėvais lankstė lėktuvėlius, vyko „Lėktuvėlių sklandymo“ varžybos. Realizuodami STEAM idėjas, vaikai atliko ir įvairius eksperimentus: „Skęsta – neskęsta“, „Muilo burbulai“, „Tankis“, eksperimentus su druska.

 

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdytiniai kūrė spalvingiausius kūrinėlius iš gamtinės medžiagos ir su jais mokėsi matematikos – „Lapų ir augalų matematika“. Sudėtinga užduotis teko ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos priešmokyklinukams – piešti guašu su dviem magnetais – tai daug sudėtingesnis piešimo būdas net ir įgudusiems menininkams. Taip pat vaikams teko su lupa tyrinėti žaidimų aikštelės teritorijoje aptiktus vabzdžius.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ ugdytiniai inžinerijos pradmenų mokėsi konstruodami iš netradicinių medžiagų, pavyzdžiui, skalbinių segtukų. Konstruojant lavėja pirštų judesiai, ugdomas kūrybiškumas. Šios įstaigos vaikai džiaugėsi, kai jiems pasisekė pastatyti net 20 aukštų bokštą! Vaikai taip pat atliko įvairius bandymus: „Vandens malūnas“, „Tiltas vandeniu“, „Balionas nesprogsta“.

Įdomias STEAM veiklas atliko Vilniaus lopšelio-darželio „Sadutė“ auklėtiniai. Tai daryti įgalino pačių pedagogų sukurtos priemonės: „Spalvotasis gėlių kilimėlis“, „Bitutės sparneliai“, „Spalvoti makaronai“. Šios priemonės skirtos skaičiuoti bei pažinti gamtą. Lauke vaikai piešė ant plėvelės, eksperimentavo su vandeniu, spalvomis, lipdė įvairias figūras, statė tiltus per smėlio dėžėje iškastą kanalą, matavo jo ilgį, patys „pasigamino“ mikroskopą.

 

LEGO – populiariausias pasaulyje konstruktorius, teigė Vilniaus lopšelio-darželio „Vėtrungė“ pedagogai, nes vaikams patinka kurti skirtingas konstrukcijas, derinti LEGO konstrukcijų montažus su eksperimentais. Vaikai, akcijos metu, statė miestą, kelią ir aptarinėjo, kuriuo keliu gali važiuoti sunkvežimis, o kuriuo ne, tyrinėjo ryšius tarp objektų, jų dydį, formą ir taip įtvirtino žinias apie miestą ir kelius.

Akcijos veiklos subūrė visą Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ bendruomenę, skatinusią vaikų smalsumą, kūrybiškumą ir verslumą. Kiekvieną savaitės dieną vaikai išbandė vis skirtingas veiklas: „Aš auginu“, „Menų diena“, „Matematikos diena“, „Žaisk, kurk ir pastatyk namą“, „Loginių žaidimų, šaškių ir domino diena“.

Menine veikla su įvairiomis pievose žydinčiomis gėlėmis vykdė Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ vaikai. Jie plaktukais kalė, o po to atspaudė augalus ant audinio. Įrėminę, juos padovanojo tėvams.

 

Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ priešmokyklinės grupės vaikai STEAM veiklas atliko grupėse įrengtose tyrinėjimų ir eksperimentų erdvėse, lauko erdvėse, organizavo edukacines veiklas bendradarbiaujant su Tauragės apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Tauragės krašto muziejumi, B. Baltrušaitytės biblioteka, Norkaičių amatų centru. Užduodami vaikams probleminius klausimus, pedagogai stengėsi sudaryti sąlygas vaikams kurti, eksperimentuoti, perprasti savo pojūčius, išreikšti iniciatyvumą, drąsą išbandyti naujus dalykus ir netgi klysti.

Svarbu, kad vaikai, pasitelkdami pojūčius, mokytųsi suformuluoti eksperimentų ir bandymų išvadas – pabrėžė Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ pedagogai, kurių vaikai STEAM savaitės metu atliko įvairius bandymus ir eksperimentus: „Ar oro yra visur?“, „Dvispalvė gėlė“, „Tornadas stiklainyje“, „Mirguliuojantis pienas“, „Kiek žmoguje yra vandens?“, „Vulkanas“.

 

Išsamią informaciją apie akciją kviečiame peržiūrėti Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ internetiniame puslapyje www.mazylis.vilnius.lm.lt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.