Panevėžio rajone taikoma Kretos universitete išbandyta ir pasiteisinusi metodika

Renata Jankevičienė
,
Panevėžio rajono švietimo centro direktorės pavaduotoja

Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendindamas tarptautinį „Erasmus+“ KA3 projektą „MOV-UP“ bendradarbiauja su Kretos universitetu. Viena iš Panevėžio rajono mokytojus sudominusių metodikų − tyrimu ir menais grįstas mokymas. Bulgarijoje vykusiuose tarptautiniuose mokytojų mokymuose šia metodika Švietimo centro, Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ir Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ atstoves sudomino Kretos universiteto profesorė Maria Ampartzaki.

Anot profesorės, tyrimu pagrįstas mokymosi metodas skatina ir stiprina vaikų socialinį ir emocinį vystymąsi keliais būdais: mokytojas ne tik remiasi mokymo turiniu, bet ir rūpinasi visapusišku mokinio vystymusi, kuris apima kognityvinius, socialinius ir psichologinius aspektus. Tyrimai nukreipia į vietinį ir autentišką mokymąsi, kuris yra asmeniškai reikšmingas mokiniams. Vietinis mokymasis vyksta konkrečiame socialiniame ir asmeniniame kontekste ir leidžia mokiniams susisieti su tuo, kas yra tiriama. Jis grindžiamas autentišku ir patyriminiu mokymusi, kuris ugdo praktinius gyvenimo įgūdžius, skatina emocinį ir socialinį vystymąsi, didina mokinių savigarbą, savitvardą ir savarankiškumą.

 

Bulgarijoje vykusiuose projekto mokymuose kartu su Švietimo centro atstovėmis dalyvavusios Ramutė Skrickienė ir Inga Širmulienė pritaikė Marijos Ampartzaki metodiką Lietuvos kontekstui ir pakvietė Panevėžio rajono ir miesto mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Multisensorinis (grįstas tyrimu ir menais) mokymas ikimokykliniame ugdyme“. Pirmoji renginio dalis vyko Švietimo centre, lektorės pristatė teorinę dalį ir pakvietė programos dalyvius tyrimu ir menais grįstą mokymąsi, orientuotą į praktines užduotis, pratęsti Bistrampolio dvare.

R. Skrickienė ir I. Širmulienė renginio dalyviams parengė pratybų sąsiuvinius, kuriose buvo pateiktos užduotys, orientuotos į tyrimus konkrečiame socialiniame kontekste: pirmoji užduotis skatino išsiaiškinti laiko sąvokas ir sukurti laiko juostas, antroji – pažinti erdvę ir sukurti paveikslą remiantis puantilizmo technika, trečioji − skatino ieškoti informacijos ir kt. Pažinti Bistrampolio dvarą lektorės pakvietė remiantis dviem pojūčiais – rega ir uosle. Atlikę praktines užduotis ikimokyklinio ugdymo mokytojai vėl sugrįžo į Švietimo centrą, kuriame taikydami įtraukiančius metodus apmąstė per metodinę išvyką į Bistrampolio dvarą įgytas žinias.

 

Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė džiaugiasi, kad Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Ramutė Skrickienė ir Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ auklėtoja Inga Širmulienė ne tik aktyviai mokosi dalyvaudamos tarptautiniuose projekto „MOV-UP“ mokymuose, bet ir kūrybiškai bei išradingai vykdo projekto sklaidą skatindamos Panevėžio rajono ir miesto mokytojus jau ikimokyklinukams taikyti tyrimu ir menais grįstą mokymąsi.

„Erasmus+“ KA3 projektas „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ (angl. „Early Childhood Education – Building Sustainable Motivation and Value Paradigm for Life“, „MOV-UP“) finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.