Mokytojų rudens konferencija

Aleksas Bartnikas
,
renginio projekto vadovas

Rugsėjo 28 d. Sovetske (Tilžėje) vyko jau 13-oji Kaliningrado srities lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojų tradicinė rudens konferencija.

Konferencijos dalyvius nuoširdžiai sveikino LR generalinio konsulato Kaliningrade patarėjas Arvydas Minkevičius, LR konsulato Sovetske įgaliotoji ministrė Daiva Mockuvienė. Taip pat mokytojus pasveikino LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė, perskaičiusi ministro Algirdo Monkevičiaus sveikinimą artėjančios Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Mokytojų asociacijos bendradarbiavimo patirtimi dalijosi Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė.

 

Susirinkusiuosius sveikino ir Sovetsko kūrybos centro mokiniai, deklamavę Lietuvos poetų kūrinius. O muzikinę dovaną padovanojo Marijampolės kultūros centro apeiginio dainavimo ansamblis „Dijūta“ (vadovė Audronė Jusaitytė).

Konferencijos teminėje dalyje aš, lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas, pristačiau šios organizacijos 2018–2019 m. m. veiklą, atskleidžiau veiklos užduotis naujiems mokslo metams ir apibrėžiau lietuvių kalbos ugdymo situaciją. Šiais mokslo metais lietuvių kalbos ir etninės kultūros užsiėmimus lanko 17 švietimo ir kitų įstaigų vaikai ir suaugusieji (iš viso 828).

2019–2020 m. m. vaikams ir jaunimui numatyta nemažai bendrų edukacinių renginių: lietuvių kalbos olimpiada, internetinė viktorina-žaidimas „Gyvename kaimynystėje“, mokslinė-praktinė konferencija „Kristijono Donelaičio pasakėčių sąsajos su Ivano Krylovo kūryba ir jų vertybių aktualumas šiandien“, vaikų muzikos festivalis „Skambėk, skambėk, lietuviška dainele!“, literatūros ir muzikos popietė „Viešnagė pas Donelaitį“, vaikų kūrybinė stovykla „Palikimas 7“, skirta Martyno Mažvydo gimimo metinėms.

 

Mokytojų kvalifikacijai kelti planuojamos tokios metodinės priemonės kaip probleminis seminaras „Interaktyvių metodų ir priemonių pritaikymas ugdant lietuvių kalbą“, ruošiamas tradicinis vasaros metodinis seminaras Lietuvoje.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė pristatė pranešimą „Lituanistinio švietimo užsienyje aktualijos“. Pranešėja supažindino su lituanistinio švietimo svetur struktūra ir mokyklų tinklu, pabrėžė svarbiausius prioritetus ir svarią paramą, kurią suteikia LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

Per konferenciją buvo pristatytas kūrybinės stovyklos „Palikimas 6“ vaikų sukurtas filmas „Sutartinių pynė“. Kino juostą pristatė vilniečiai Valentas Aškinis, Jūratė Leikaitė-Aškinienė ir kino operatorė, kaliningradietė Elena Vasiljeva. Filmas skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Juozui Tumui-Vaižgantui.

Prieš savaitę Dobrovolske (Pilkalnyje) vyko 20-oji lietuvių kultūros šventė. Renginio projekto vadovas, mokytojas Algirdas Karmilavičius, pristatęs šventės veiklas, įteikė vaikų kolektyvų vadovams organizacinio komiteto padėkos raštus.

 

Konferencijos pabaigoje jos dalyviai prie ant Vydūno namo esančios paminklinės lentos padėjo gėlių. Per ekskursiją visi susipažino su Tilžės miesto istorija.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.