Mokymasis virtualioje erdvėje

Po kovo 12 d. Vyriausybės posėdžio visos Lietuvos švietimo įstaigose stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas. Dar prieš šį posėdį Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė, kad ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) ir neformaliojo ugdymo (būrelių) veikla sustabdoma penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., mokyklų direktoriai ir mokytojai informuoti, kad ugdymosi procesas nenutrūktų ir būtų tęsiamas virtualiai – el. paštu ir per el. dienynus. „Švietimo naujienos“ skuba į pagalbą mokytojams ir mokiniams, jų tėvams, dalijasi Vilniaus miesto savivaldybės, leidyklos „Šviesa“ ir pirmosios lietuviškos internetinės bibliotekos vaikams ir jaunimui „Vyturys“ skelbiama informacija apie mokymo priemones ir knygas, kurias galima rasti internete.

 

Kaip teigia „Šviesos“ vadovė Milda Juonė, įmonė nusiteikusi geranoriškai pagelbėti pedagogų bendruomenei ir užtikrinti nepertraukiamą 1–12 klasių moksleivių ugdymo procesą nuotoliniu būdu, pasiūlydama nemokamą prieigą prie skaitmeninės mokymo(si) platformos „EDUKA klasė“.

„Suprantame šalyje kilusią neeilinę situaciją ir esame pasiryžę pagelbėti mokytojams, moksleiviams ir jų tėveliams. Mūsų vaikų ugdymo procesas yra itin svarbus, todėl negalime leisti, kad dėl viruso grėsmės tai nukentėtų. Kviečiame mokyklas nuo kovo 13 d. naudotis „EDUKA klase“ visu karantino laikotarpiu nemokamai ir tęsti ugdymo procesą nuotoliniu būdu“, – pasakoja M. Juonė.

 

Ji detalizuoja, kad šiuo atveju jokių papildomų sąlygų nėra – mokytojai bei moksleiviai iš visos Lietuvos, nepriklausomai nuo savivaldybės, kurioje veikia ugdymo įstaiga, gali prisijungti internete adresu https://klase.eduka.lt/ ir nemokamai naudotis skaitmenine ugdymo platforma nuotoliniu būdu, kol šalyje nebus atšauktas karantinas.

„Šioje sistemoje mokytojai turi galimybę naudotis skaitmeniniais vadovėliais, metodine medžiaga, skaitmeninėmis užduotimis, užduočių vertinimais ir užduočių rezultatų ataskaitomis. Tuo metu moksleiviai šioje sistemoje ras visus reikalingus skaitmeninius vadovėlius ir mokytojo priskirtas užduotis“, – pasakoja „Šviesos“ vadovė.

 

LAISVAI PRIEINAMOS METODINĖS PRIEMONĖS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS pagal Bendrąsias programas

 

PRADINIS UGDYMAS http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

 1. Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose  pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų. Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.
 2. Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018),  skirti padėti mokytojams pamokose.
 3. Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“ (2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.
 4. Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys  skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus.
  https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf
 5. Pasaulio pažinimas 1–4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija http://www.gamtukai.lt/

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

 1. Lietuvių kalbos (5–6 klasė) skaitmeninė priemonė http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
 2. Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
 3. Lietuvių kalba (9–10 klasė) skaitmeninė priemonė https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10
 4. Literatūra (5–8 klasė) http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
 5. Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125
 6. Gamtos mokslų pamokos (5–6 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/
 7. Gamtos mokslų pamokos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/
 8. Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122
 9. Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126
 10. Geografija (6–8 klasei) skaitmeninė priemonė http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/
 11. Geografija (9–10 klasei) skaitmeninė priemonė https://smp2014ge.ugdome.lt/
 12. Istorija (9–10 klasei) skaitmeninė priemonė http://smp2014is.ugdome.lt/
 13. Sauga ir sveikata (6–8 klasei) skaitmeninė priemonė http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/
 14. Chemija (9–10 klasei) skaitmeninė priemonė https://smp2014ch.ugdome.lt/
 15. Technologijos (5–10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos http://smp2014te.ugdome.lt/

 

VIDURINIS UGDYMAS

 1. Lietuvių kalba ir literatūra (11–12 klasė) skaitmeninė priemonė https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12
 2. Dorinis ugdymas (11–12 klasė) skaitmeninė priemonė https://smp2014do.ugdome.lt/
 3. Geografija (11–12 klasė) skaitmeninė priemonė https://smp2014ge.ugdome.lt/
 4. Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių) https://smp2014tm.ugdome.lt/
 5. Istorija (11–12 klasei) skaitmeninė priemonė http://smp2014is.ugdome.lt/
 6. Matematika (11–12 klasė) skaitmeninė priemonė https://smp2014ma.ugdome.lt/
 7. Chemija (11–12 klasei) skaitmeninė priemonė https://smp2014ch.ugdome.lt/
 8. Meninis ugdymas (11–12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras http://smp2014me.ugdome.lt/

 

Bendros nuorodos:

 1. Kino fonas https://www.kinofondas.lt/?fbclid=IwAR2_HYXoXAqbmc_ukbNTGo0-0iAsVkiZZ9-UHY6XZaLbGXlY8QXZu60cuLQ
 2. Egzaminatorius 11–12 kl. www.egzaminatorius.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)
 3. EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas www.emapamokos.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)
 4. „EDUKA klasės“. Registruotis ir prisijungti www.klase.eduka.lt
 5. Lietuvių kalbos vaizdo pamokos https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR
 6. Fizikos vaizdo pamokos https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB
 7. Matematikos vaizdo pamokos https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7
 8. Matematika http://www.matematika.lt/
 9. Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM
 10. Aktuali informacija tautinių mažumų Lietuvos mokykloms (lenkų kalba) http://portalszkolny.org/
 11. Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/
 12. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga https://www.nec.lt/342/
 13. Skaitmeninės ugdymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/
 14. Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp
 15. Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5–6 ir 7–8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis: 563Modulis728)
  http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/
 16. Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5–6 ir 7–8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis: 563Modulis728)
  http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/
 17. Anglų kalbos žodynas https://www.angluzodynas.lt/

 

Internetinė biblioteka „Vyturys“ kviečia skaityti skaitmenines knygas https://vyturys.lt/kodas/corona arba klausytis audioknygų http://bit.ly/vyturioknygos

 

Parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės, leidyklos „Šviesa“ ir internetinės bibliotekos „Vyturys“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.