Mokymai mokytojams

Olga Kasikauskienė
,
anglų k. mokytoja ir projekto koordinatorė

„Mąstyk globaliai – veik lokaliai“ – toks Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokytojų komandos šūkis, sugrįžus iš mokymų Latvijoje pagal „Erasmus+“ KA2 projektą „Sveika ir saugi ugdymosi aplinka mokykloje“. Penkios mokyklos mokytojos dalyvavo mokymuose Rygoje ir tobulino savo profesines, kultūrines bei kalbines kompetencijas prieš išbandydamos projekto metu sukurtą metodiką.

 

Pirmąją susitikimo dieną partneriai iš Latvijos svečius supažindino su Ilguciema vidurine mokykla, kurioje vyko mokymai bei trečiasis partnerių susitikimas. Turėjome galimybę stebėti matematikos pamoką anglų kalba bei klasės valandėlę, kurios metu mokiniai mokėsi pažinti save. Mokiniai aprodė mokyklą, o po pietų partneriai iš Latvijos suorganizavo puikią ekskursiją po Rygos senamiestį, nusivedė į karo muziejų.

Susitikime dalyvavo mokytojai iš skirtingų šalių (Lietuvos, Latvijos ir Kipro), vieni kitus matėme pirmą kartą, todėl pirmiausia susipažinome. Mokymus vedė projekto partneris, Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro atstovas Artiomas Šabajevas, kurio tikslas buvo supažindinti mokytojus bei leisti praktiškai išmėginti sukurtą metodiką, kurią grįžę į savo mokyklas taikys pamokose. Tam, kad pavyktų mokyklose kurti saugią ir sveiką aplinką, anot lektoriaus, svarbu, kad patys mokytojai išbandytų metodiką, pajustų jos naudą, ir tik tikėdami sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo sėkme, savo pavyzdžiu sėkmingai skleistų sveikos gyvensenos idėjas mokiniams.

 

Šios penkios dienos buvo pilnos svarbios informacijos apie sveiką bei aktyvų gyvenimo būdą, dėmesingą įsisąmoninimą, teigiamą jo poveikį tiek suaugusio, tiek vaiko gyvenimui bei mokymuisi. Praktiniai užsiėmimai padėjo dar labiau suvokti jo svarbą. Mokymų metu pristatyta metodika bei interaktyvūs įrankiai, kurie bus išbandyti Lietuvos, Latvijos bei Kipro mokyklose. Pagrindinis akcentas skirtas praktiniams bei aktyviems užsiėmimams: „Mano avataras“, „Pozityvus atspindys“, „4 ausų metodas“ ir daugybei susikoncentravimui ir dėmesingam įsisąmoninimui skirtų pratimų. Sokrato klausimyno praktinis panaudojimas padėjo suvokti, koks svarbu šis metodas, iššaukiantis gilesnę diskusiją.

 

Taip pat susitikime pasidalijome įspūdžiais, kaip sekėsi skleisti metodiką mokyklų bendruomenėms bei kolegoms iš skirtingų švietimo įstaigų, aptarėme tolimesnę projekto eigą, numatėme metodikos išbandymo bei baigiamosios konferencijos datas.

Paskutinę mokymų dieną mokytojai analizavo tris metodikoje išskirtas problemines sritis: aktyvią komunikaciją, emocijų lavinimą ir konfliktų sprendimą. Mokytojai pasirinko klasėms aktualias problemines sritis, kurias reikėtų tobulinti, numatė, kokių įgūdžių trūksta mokiniams, kuriant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. Kiekvienas mokytojas sukūrė ir pristatė planą, kaip ir kada panaudos projekto metu kurtus intelektinius įrankius.

 

Pasidaliję savo idėjomis, tikime, kad įgytos bei patobulintos mokytojų kompetencijos padės pritaikyti sukurtą metodiką. Įgytos žinios bei išbandyti internetiniai įrankiai padės mokiniams įgyti naujų mitybos ir reguliaraus fizinio aktyvumo įgūdžių, sustiprinti gebėjimus įveikti stresą, gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą bei emocijų valdymą. Visa tai padės motyvuoti mokinius bei skatins siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų. Penkių mokytojų komanda pritaikys sukurtą metodiką, kuri bus bandoma šių metų kovo – gegužės mėnesiais (8 savaites).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.