LKD mėnraščio „Akiratis“ pirmojo numerio sutiktuvės

Lietuvoje klausos negalią turintys asmenys, jų artimieji ir ugdytojai jau daugiau nei tris dešimtmečius gali džiaugtis Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) kartą per mėnesį leidžiamu žurnalu „Akiratis“. Mėnraštyje galima rasti visas aktualijas bei informaciją apie išskirtinius Lietuvos kurčiuosius. Taip pat – daug informacijos akiračiui plėsti apie pasaulio kurčiuosius, ugdymą, kultūrą, sportą ir kt. Mėnraštyje daug dėmesio skiriama gestų kalbai bei švenčių, vykusių įvairiose Lietuvos vietose, atspindžiams.

 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenė nekantriai laukė 2020 metų pirmojo LKD mėnraščio „Akiratis“. Šiais metais jį skaitys daugiau kaip 80 skaitytojų. Vieni mokiniai, mokytojai bei darbuotojai mėnraštį užsiprenumeravo individualiai, o kiti – draugiškai, susigrupavę poromis. Kiekvieno mėnesio mėnraščio sutikimas PKNPM – šventė visai bendruomenei.

 

Pirmojo mėnraščio sutiktuves skanumynais parėmė mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, linkėdama jį perskaityti nuo pradžios iki pabaigos, o perskaičius pasiūlyti skaityti tiems, kurie jo neturi. Direktorė kvietė būti ne tik aktyviais skaitytojais, bet ir jaunaisiais „žurnalistais“: rašyti straipsnius, kurti kryžiažodžius, rebusus, redakcijai siųsti piešinius.

Aktyvus mėnraščio skaitytojas ir mokyklos savanoris Gintautas Šimkus mokiniams patarė mėnraštį skaityti draugiškai, aptariant kartu per pertraukas ar bendrabutyje laisvalaikio metu, o kai kuriose pamokose naudoti net kaip mokymo priemonę.

 

PKNPM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.