Matematika kitaip – ViLLE aplinkoje…

Aušra Židžiūnienė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Suomijos profesoriaus Errkio Sutineno rūpesčiu įkurtas Ateities technologijų centras, subūręs didelį studentų, doktorantų, mokytojų, mokslininkų būrį (https://tt.utu.fi/en/computer-science-education), daugiausia dėmesio skiria ne tik informatikos mokymo tyrimams, bet ir ateities technologijoms, kurios padėtų žmonėms geriau gyventi ir ypač mokytis, kurti. Čia prieš 12 metų sukurta vizuali mokymosi aplinka ViLLE išaugo į modernią pasaulinę sistemą, kuria norėtų naudotis daugelis šalių. Daugiau kaip pusė Suomijos mokyklų naudojasi ViLLE ugdymo procese.

 

Trys Lietuvos mokyklos – Alytaus Dzūkijos pagrindinė, Klaipėdos Gedminų progimnazija ir Vilniaus „Žiburio“ pradinė – šiemet taip pat gavo galimybę išbandyti ViLLE aplinką. Šiose ugdymo įstaigose po vieną trečiokų klasę matematikos mokosi naudodamiesi Suomijos Turku universiteto mokslininkų sukurta virtualia mokymosi aplinka. Kadangi projekto terminas jau įpusėjo, domėjomės, kaip jiems sekasi, kalbinome visų trijų mokyklų eksperimentinių klasių mokytojas.

 

 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos pradinių klasių mokytojos ekspertės Indros Sudeikienės mintys

Jau kurį laiką mokyklos komanda dalyvauja projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Su šiuo projektu galėjome išvykti į Suomijos miestą Turku, susipažinti su ViLLE sistemos kūrėjais, stebėti mokinių darbą pamokose ir pačios visa tai išbandyti. Sistema sužavėjo, labai norėjau, kad mano ugdytiniai turėtų galimybę mokytis įdomiau, kad jų asmeniniai pasiekimai ir motyvacija pagerėtų. Mokiniai neįprastai dirbs 15 savaičių (vieną matematikos pamoką per savaitę).

Eksperimento pradžioje ir pabaigoje yra tikrinami vaikų gebėjimai, vėliau bus atlikti tyrimai, kaip pasikeitė gebėjimai, darbo tempas, mąstymas. Reikia pastebėti, kad tyrime dalyvauja dar viena trečiokų klasė, kuri mokosi įprastai. Pradžioje abi klasės atliko vienodus testus. Pasibaigus projektui, vėl bus testuojamos abi klasės, tada ir pamatysime, kaip ši sistema veikia.

 

Prasidėjus projektui, mano darbo pobūdis lyg ir nepakito, tikslas taip pat tas pats – išmokyti vaikus matematikos. Žinoma, kadangi vieną pamoką mokiniai dirba ViLLE sistemoje, tai kitas temas turime išeiti sparčiau. Tenka skirti papildomo laiko užduotims patikrinti, bet tai vienas malonumas.

Esminis tokio mokymo skirtumas – žibančios mokinių akys ir begalinis užsidegimas dirbti. Šiuolaikiniams vaikams tai yra priimtina, naujoviška, įdomu, nenuobodu. Mokiniai per pamoką atlieka daug daugiau skirtingų užduočių ir iš karto mato savo rezultatą interaktyvioje sistemos juostoje. Jei rezultatas netenkina, iš karto galima ištaisyti klaidas.

 

Suprantama, esama vaikų, kurie nenoriai mokosi, kad ir ką jiems siūlytumei, bet ir šie mokiniai įsijungia į „žaidimą“ – stengiasi lenktyniauti, džiaugiasi savo rezultatais. Iškilus neaiškumų vieni kitiems noriai padeda, paaiškina. Užduotys yra įvairių lygių, mokiniai renkasi patys. Mano, kaip mokytojos, pareiga paskatinti juos pasirinkti vis aukštesnio lygio užduotis, kitaip nebus tobulėjimo. Vaikai nesako, kad lengva, būna, jog tikrai reikia pasukti galveles, bet paskui nuskamba džiaugsmingas „yes“ (liet. „taip“), šypsenos iki ausų – „įveikiau!“. Pastebiu, kad mokiniai greičiau dirba, daugiau įsimena, pritaiko įgytas žinias kitose užduotyse.

 

Man šis metodas patinka, mokiniai taip pat dirba noriai ir laukia pamokų. Turiu vilties, kad jis pasitvirtins, o rezultatai bus apčiuopiami. Manau, kad taip mokytis galėtų visi pradinukai. Jeigu suomių mokiniai pasiekia puikių rezultatų, tai ir mūsų vaikai taip galėtų… Abejoju, ar tai turėtų vykti nuolatos – visus ketverius metus. Galvočiau, kad tikslinga būtų 1–2 metus, nes, kad ir koks įdomus žaidimas ar metodas bebūtų, ilgainiui jis vaikams pabosta.

 

Savo pastebėjimais dalijasi ir Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 3a klasės mokytoja Nijolė Amšiejienė

Dalyvaujant projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ stažuotėje Suomijoje, mano dėmesį patraukė ugdymo proceso organizavimas, mokytojų ir mokinių laisvumas, savarankiškumas pamokose ir pasiekiami aukšti rezultatai. Prisijungusi prie projekto „Informatika pradiniame ugdyme“, vėl lankiausi Suomijoje. Stebėjau trečiokų pamoką, kurioje mokiniai savarankiškai sprendžia matematikos uždavinius naudodamiesi ViLLE sistema. Įdomu buvo matyti, kaip vaikai prieš pamoką iš koridoriaus atsineša nešiojamuosius kompiuterius, įjungia, susiranda reikiamą programą ir nieko neraginami, kiekvienas savu tempu sprendžia uždavinius. Žinoma, yra vaikų, kuriems kažkas nesuveikia, įstringa, tada kviečia mokytoją. Jei spręsdami uždavinį kažko nesupranta, pirmiausia tariasi su draugais, o tik tada kreipiamasi į mokytoją (kiek stebėjome, daugeliu atveju pasitarimas su draugais padėdavo rasti sprendimą). Gavę pasiūlymą išbandyti ViLLE platformą savo klasėje, nedvejojome.

 

ViLLE mokymosi aplinkoje informatikos gebėjimai ugdomi kartu su matematikos mokymu. Mokiniai sprendžia daug įvairaus tipo uždavinių, dalis rutininių, testuojamo pobūdžio, bet dauguma – dinamiški, interaktyvūs, žaidybiniai. Aplinka grindžiama nuolatiniais tyrimais (analitika, statistika).

ViLLe platforma smagi ir naudinga. Nors dar tik mėnuo kaip naudojame vieną pamoką per savaitę, jau galima pastebėti apčiuopiamų matematikos pagerėjimo rezultatų. Rezultatais susidomėję ir patys mokiniai, aktyviai juos stebi, informuoja mokytoją pasiekę (neraginami dirbdami namuose) kurį nors apdovanojimą. Tėvus šis metodas taip pat domina.

 

Pirmi įspūdžiai – labai geri. Mokinių nereikia raginti, kad jie atliktų užduotis, nes sistema sukurta taip, kad vaikas, išsprendęs uždavinį, mato savo pažangą procentais interaktyvioje apdovanojimų eilutėje. Jeigu ko nors nesupranta, greitai išsiaiškina su bendraklasiais. Sistemoje iš karto matyti visas mokinio profilis. Pavyzdžiui, jam nesisekė geometrijos užduotys, bet gerai atliko algebros veiksmus – visa tai gali įvertinti… Tai leidžia individualizuoti ugdymą.

 

Mokytojui tai galimybė pažvelgti į pamoką kitaip, įkvėpti būti kūrybiškiems, tapti mokiniui draugu, bendrauti jo kalba, padėti peržengti savo įsitikinimus ar vidines baimes. Naudinga ir mokiniams, kurie matematikos gali mokytis tokiu šiuolaikišku, patraukliu būdu.

Manyčiau, kad, jei ši priemonė būtų naudojama visose Lietuvos mokyklose, mokymo ir mokymosi, rezultatų stebėjimo ir analizavimo sistema padėtų mokiniams kelti motyvaciją, lavinti mokėjimo mokytis kompetenciją, skatintų mokytojus aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Tikimybė, kad taip pasiektume geresnių rezultatų, – itin didėlė.

 

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Vilmantė Rudomanskienė taip pat dalijasi pastebėjimais apie mokymą ViLLE aplinkoje

Nuo 2017 m. pavasario Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla kartu su dar dešimčia Lietuvos mokyklų dalyvauja projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Lankantis Suomijos mokyklose teko stebėti pamokas, per kurias buvo taikoma ViLLE sistema.

 

Dabar vieną matematikos pamoką per savaitę dirbame naudodami ViLLE sistemą. Mokiniai labai laukia šios pamokos, nes mokomės virtualioje aplinkoje, užduotys įdomiai pateiktos, diferencijuotos. Pamokai ir namų darbams skiriama apie 30 žaidybinių užduočių. Nuo lengvų iki sudėtingų. Jas atlikdamas mokinys įveikia daugiau kaip 200 aritmetinių veiksmų. Mokytojui nereikia kurti užduočių. Rezultatai apdorojami automatiškai. Įvairios diagramos parodo, kuriems mokiniams ir kokios pagalbos reikia. Per įprastą pamoką mokiniai neatlieka tokio kiekio užduočių, o ir mokytojas nepajėgus tiek ištaisyti bei apdoroti rezultatų. Naudojant šią sistemą padidėja mokinių ir mokytojo darbo veiksmingumas.

 

Atlikdami užduotis, mokiniai gali pasirinkti, nuo kurios pradėti. Atlikę neteisingai, gali grįžti ir išsitaisyti klaidas, prašyti draugo ar mokytojo pagalbos. Šiuolaikiniams mokiniams taip mokytis įdomu, nenuobodu. Mokomės žaisdami. Net atlikdami mechaninius daugybos ar dalybos veiksmus, ekrane mokiniai nusikelia į ralio trasą ar kosmosą. Gerėja jų pasiekimai. Taip pat mokomasi programavimo, tobulėja saugaus darbo su kompiuteriu įgūdžiai.

 

Pliusai: paruošti užduočių komplektai, gautų rezultatų apdorojimas, informacija mokytojui, laiko taupymas, nes nereikia taisyti darbų, patraukli aplinka mokiniui.

Minusai: techninių priemonių – nešiojamųjų kompiuterių – trūkumas mokyklose, lėtas internetas.

 

Manau, kad šią puikią Suomijos patirtį reikia skleisti Lietuvos mokyklose. Užduotys penkiolikai pamokų jau išverstos į lietuvių kalbą. Suomiai trečioje klasėje turi medžiagą 48 pamokoms. Džiaugiuosi, kad galiu kartu su mokiniais išbandyti ViLLE aplinką, tikiuosi, kad ir kitoms Lietuvos mokykloms bus sudaryta galimybė dirbti inovatyviai bei įdomiai.

 

Visos mokytojos pastebėjo teigiamas naujojo mokymo puses ir gerą įtaką vaikų matematikos bei informacinių technologijų mokymosi rezultatams. Nesunku suprasti, kad toks mokymasis įdomesnis, patrauklesnis ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. I. Sudeikienė pasidžiaugė, kad jų mokiniai apskritai turi tokią išskirtinę galimybę: „Štai dabar jie įsijungė kompiuterius ir pradėjo aštuntą ViLLE pamoką. Veidus papuošė šypsenos, visi susikaupę, dėmesingi – darbas verda. Tuoj įjungsiu rezultatų lentelę ir mokinių darbo tempas dar labiau padidės, juk taip smagu būti pirmam, aplenkti kitą, pasiekti bronzinį, sidabrinį, auksinį medalius ir pagaliau deimantą…“

 

Projektą „Informatika pradiniame ugdyme“ įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru (UPC). Dešimt mokyklų, bendradarbiaudamos su mokslininkų bei UPC komandomis, ne tik kuria ir išbando mokomąją medžiagą, bet ir teikia siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio, dalijasi patirtimi su kitomis šalies mokyklomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Joana

    Puikiai žinome, kaip dauguma mokinių nemėgsta „matiekos“ pamokų vien dėl to, kad paprastai tenka „iškalti“ formules, atlikti aritmetinius veiksmus, spręsti rutininius uždavinius, kad įgustų tas formules taikyti. Visai kitaip tie patys mokiniai jaučiasi, kai matematikos pamoka vyksta šiuolaikiškai.
    Jau ir dabar mokyklose mokytojai puikiai geba matematikos pamokose išmaniai taikyti integruoto mokymo metodus (pvz. matematika + informatika ar matematika + ekonomika / finansai), plačiai naudoti technines priemones (čia jau seniai nekalbame apie kalkuliatorius…), sudominti mokinius, skatinti dirbti poromis, grupėse, tartis su mokytoju ir pan.
    Bet kurios naudojamos priemonės ir taikomi metodai, leidžiantys didinti susidomėjimą dalyku, norą sužinoti, išsiaiškinti, suprasti, įsitraukimą, skatinantys bendrą rezultatų paiešką, keitimąsi informacija, kūrybišką ir kritišką mąstymą, pasitenkinimą pačiu mokymosi, užduočių atlikimo ir rezultatų gavimo procesu, besikeičiančiu santykiu su mokytoju, – valio! – sveikintini ir laukiami pamokos elementai ar net visa sistema. Šiuo atveju suomių sukurta ir dabar Lietuvoje išmėginama ViLLE sistema – puikus bandymas keisti padėtį, kad mokiniams netektų eiti atbulomis kojomis į „matiekos“ pamoką.