Kviečiame teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui

Siūlymų laukiame iš mokytojų, mokytojų asociacijų, mokyklų bendruomenių, mokyklų steigėjų, akademinės bendruomenės, tėvų, nevyriausybinių organizacijų ir visų, kurie neabejingi ugdymo turinio atnaujinimui.

Siūlymų laukiame iki 2019 m. sausio 2 d., užpildant pateiktą formą.

 

Visi Jūsų pateikti siūlymai ir redakcinės grupės apibendrinti siūlymai bus skelbiami svetainėje www.mokykla2030.lt.

Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis bus vadovaujamasi atnaujinant Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

 

Ugdymo plėtotės centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.