Konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai II“

Edita Miežinienė
,
Panevėžio l.-d. „Žibutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Jau antrus metus Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė organizuoja respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“. Renginys vyko spalio 9 d. Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre. Konferencijos iniciatorė ir organizatorė – direktorė Loreta Simanavičienė. Tikslas – skleisti pedagoginę patirtį, siekiant kokybiško, šiuolaikiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko visuminio ugdymo(si).

 

Konferencijoje dalyvavo 96 pedagogai iš Panevėžio, Panevėžio r. Upytės, Naujamiesčio, Rokiškio rajono, Kupiškio ir Pasvalio miesto bei rajono, Kauno, Šiaulių, Kuršėnų, Utenos, Pakruojo, Rietavo.

Renginį atidarė direktorė L. Simanavičienė. Susirinkusiuosius įstaigos ugdytiniai pasveikino muzikiniu pasirodymu, kurį paruošė neformaliojo švietimo (meninio ugdymo) vyresnioji mokytoja Aldona Ramoškienė. Konferencijos dalyvius sveikino svečiai iš Panevėžio miesto savivaldybės: mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius, administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bagdanskienė. Jie kalbėjo apie pokyčius ikimokyklinio ugdymo srityje, problemas Panevėžio miesto švietimo sistemoje.

 

Plenarinėje konferencijos dalyje skaityti keturi pranešimai. Pranešime „O kaip jaučiasi mokytojas?“ apie asmeninį ir komandinį efektyvumą, kad į kasdienius organizacijos iššūkius galima pažvelgti kitu kampu, apie per kelionę išmoktas pamokas, kurios leidžia tikslingai siekti tikslo, kalbėjo neformalaus ugdymo organizacijos „Sėkmės mokykla“ vadovas, žinių radijo laidos „Ko mokykloje nemokė“ vedėjas, „OVC Consulting“ konsultantas Šarūnas Dignaitis. Pranešimą „Suaugusiojo santykis su vaiku“ pristatė psichologas Vaidas Arvasevičius. Lektorius teigė, kad reikia vaikams leisti būti kitokiems, nedrausti norėti, padrąsinti, ugdant suaugusiojo pavyzdžiu kasdienio gyvenimo situacijose, darželyje, šeimoje.

Pranešimą „Vaikas jau yra žmogus“ pristatė VšĮ „Juoda avis“ lektorės Laura Stumbraitytė ir Sigita Andriukevičiūtė. Jos kalbėjo apie ugdymą, kokius jausmus dažnai patiria vaikai, dėl ko jie vienaip ar kitaip jaučiasi, pateikė konkrečių priemonių, kaip vaikus suprasti ir tapti jų kokybiška draugija. Pranešime „Melkio mokykla – kuo ji ypatinga?“ Vilniaus rajono privačios Melkio mokyklos vadovas ir vienas iš įkūrėjų Tadas Stasytis pristatė mokyklą, kurios nuostata yra dvasinis humanistinis požiūris į žmogų. Pamokose taikomi Šalvos Amonašvilio siūlomi humanistinės pedagogikos principai, mokymas vyksta natūralioje įstaigos aplinkoje, užsiėmimai rengiami lauke, apylinkių miškuose ir pievose, bendruomenės narių sodybose. Mokykloje kartu su suaugusiaisiais atliekami realūs darbai – projektai, kurie suteikia vaikams tikrąją gyvenimo patirtį. Šioje mokykloje skatinamas tėvelių bendradarbiavimas.

 

Antroje konferencijos dalyje vyko darbas sekcijose. I sekcijoje „Šeimos ir darželio partnerystė“ pranešimus „Vasaros pažinimo takeliu Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ pristatė direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė (šio teksto autorė), „Darželio kiemo erdvės, skatinančios vaikų potyrius, pojūčius ir kūrybiškumą“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Liukpetrienė, „STEAM ugdymas meninėje priešmokyklinio amžiaus vaikų veikloje“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vyresnioji auklėtoja Jolanta Lašinienė. Pedagogės dalijosi veiklomis lauke, sudarytų lauko erdvių įvairove kaip tyrinėjimo ir eksperimentavimo laboratorija, orientuota į kūrybinę saviraišką, atliepiant šiuolaikinio vaiko poreikius, pažinimo galių plėtotę, bendradarbiaujant su šeimomis. Į meninę veiklą integruojami gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika. Toks STEAM ugdymo būdas leidžia vaikams eksperimentuoti, suvokti, kad kiekviena problema gali turėti keletą sprendimo būdų. Tai lavina vaikų analitinį mąstymą ir kūrybiškumą.

 

II sekcijoje „Naujos ugdymo(si) erdvės“ per „13-os klasės pamoką „Kuriu ir žaidžiu teatrą“ pedagogus čia ir dabar į meninę veiklą įtraukė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vyresnioji auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Galvonienė. III sekcijoje „Pedagoginės inovacijos“ per „13-os klasės pamoką „Koliažų kūrimas iš kasdienių reikmenų“ pedagogus į kūrybą, saviraišką vaikams priimtinais būdais įtraukė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vyresnioji auklėtoja Aušra Žaromskienė ir auklėtoja Lina Lapinskienė. Pasidalyta netradicine meno rūšimi, kuri sužadina vaikų ugdymą(si). IV sekcijoje „Pedagogo savęs tobulinimas“ pranešimą „Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas: strategija, metodika, kasdienybė“ skaitė Kauno technologijos universiteto lektorė dr. prof. Nijolė Bankauskienė.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė bendruomenės vardu dėkojo socialiniams partneriams – Panevėžio švietimo centrui ir Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui už bendradarbiavimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.