Išmaniosios technologijos – tai šiuolaikinių mokinių sudominimo priemonė?

Ramunė Januškienė
,
lietuvių kalbos mokytoja

Itin dažnai mokyklose, per įvairius seminarus, konferencijas galima išgirsti mokytojus, mokinius, tėvus diskutuojant, kaip pagerinti mokymosi rezultatus, kaip padaryti, kad mokiniai pajaustų džiaugsmą ir greitai perprastų mokomąjį dalyką, kas galėtų paskatinti motyvaciją. Šiaulių sporto gimnazijos mokiniai ir mokytojai atsakymo ieškojo ne vieni, o su tarptautinio „Erasmus+“ projekto dalyviais. Rugsėjo pabaigoje Šiaulių sporto gimnazijoje buvo įgyvendinama projekto „Efektyvus Google įrankių ir mobiliųjų telefonų programėlių naudojimas mokymui(si)“ mokomoji veikla su Portugalijos, Lenkijos, Bulgarijos ir Lietuvos šalių atstovais.

 

Kiekvieno pedagogo didžiausias uždavinys – perduoti savo mokiniams žinias taip, kad jie ne tik suprastų, bet ir ilgam įsimintų, todėl šis projektas buvo parengtas reaguojant į du pagrindinius poreikius, nustatytus dalyvaujančių mokyklų lygmeniu – poreikį didinti mokinių mokymosi motyvaciją ir atitinkamai jų mokymosi rezultatus bei poreikį skatinti tarpkultūrinį dialogą tarp Europos šalių, kurios dabar susiduria su dideliais iššūkiais, nes skaitmeninė pažanga ir didėjantis mokinių išmaniųjų technologijų išprusimas skatina žvelgti daug lanksčiau į mokymosi procesą. Tad šio projekto tikslas susideda iš dviejų skirtingų krypčių. Taip pat siekiame, kad kuo daugiau mokinių, mokytojų naudotų informacines komunikacines technologijas, tuo pagerindami savo mokymosi rezultatus. Tokiu būdu mokiniai skatinami mąstyti kitaip, puoselėti europietiškas vertybes ir įsitikinimus. Ši veikla buvo įdomi tuo, kad vyko atviros lietuvių kalbos ir chemijos pamokos, kurias ruošė mokytojos kartu su mokiniais.

 

Pirmąją susitikimo dieną aš, lietuvių kalbos mokytoja Ramunė Januškienė, vedžiau svečiams ir gimnazijos bendruomenei atvirą lietuvių kalbos pamoką „Lietuvių kalbos unikalumas ir savitumas“, per kurią pristačiau, kuo savita ir unikali lietuvių kalba, taip pat svečius mokiau lietuviškų žodžių, frazių, kaip pasisveikinti, atsisveikinti ir prisistatyti. Mokytoja Jurgita Kušleikienė kartu su vyresniųjų klasių mokiniais vedė atvirą chemijos pamoką „Energiniai gėrimai“. Šiai pamokai buvo pasitelktos powtoon.com, kahoot.com programos. Mokiniai dirbo grupėmis, naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis, informacijos apie sudėtines energinių gėrimų medžiagas ieškojo google.com. Be to, mokykloje buvo suorganizuota Europos kalbų dienai skirta atvira pamoka „Švęskime Europos kalbų dieną kartu su mumis“, kurią vedžiau su IIa gimnazijos klasės mokiniais. Šios pamokos tikslas buvo skatinti mokytis kalbų ir per jas pažinti svetimas kultūras, todėl mokiniai buvo suskirstyti į atskiras grupes, kuriose buvo po mokinį iš skirtingos šalies. Kiekviena grupė turėjo sukurti ketureilį su duotais žodžiais ir jį išversti į savo kalbą bei išmaniaisiais telefonais programėle „Quik“ sukurti filmukus perteikiant eilėraščio prasmę. Pamokos pabaigoje visi dalyviai ir mokytojai mokėsi lietuvių liaudies dainos „Eisva mudu abudu“. Šiose atvirose pamokose buvo taikomos „Editor“, „Kahoot“, „Quik“, „Animuoto“, „Powtoon“, „Learning apps“ programėlės.

 

Taigi drąsiai galima teigti, kad išmaniosios technologijos yra ne tik sudominimo priemonė, bet ir kūrybiškumo skatinimas bei mokymasis bendrauti ir mokytis kitaip. Mokiniai ir mokytojai patobulino žinias apie IKT priemones mokymosi tikslais, įgijo praktinių įgūdžių, susijusių su skaitmeninių programų, internetinių užduočių kūrimu. Be to, mokytojai turėjo galimybę keistis gerąja patirtimi, mokymo metodais, nuomonėmis ir pagerino anglų kalbos ir skaitmeninius, organizacinius įgūdžius. Visa tai leis mokykloms kurti teigiamą įvaizdį ir tapti labiau patyrusioms naujų technologijų taikymo srityje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.