Intensyvus kalbų mokymasis – tai galia, jungianti pasaulį ir žmones

Ingrida Railienė
,
projekto koordinatorė, Lieporių gimnazijos mokytoja

Vasario 3–7 d. Šiaulių Lieporių gimnazijoje vyko „Erasmus+“ projekto „Key Competences for a Lifelong Learning – keco-4-all“ mokinių grupių mobilumas. Partnerių šalių projekto dalyviai iš Čekijos Respublikos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos bei Nyderlandų, gyvendami lietuvių šeimose, turėjo galimybę pažinti mūsų šalies kultūrą. Pirmojo mobilumo veiklų tikslas – raštingumo ir daugiakalbystės kompetencijų plėtojimas, grindžiamas kūrybiškais, technologiškai pažangiais metodais, mokytojų kompetencija. Dalyvaudami konferencijoje, projekto dalyviai įsitikino, kad gebėjimas mokėti bent dvi Europos kalbas įgalina jauną žmogų mokytis, keliauti, kurti tarptautinius projektus. Tokie žmonės turi daugiau galimybių savirealizacijai. Džiaugėmės aktyviu dalyvių domėjimusi šių kompetencijų reikšmingumu XXI a. bei noru įsitraukti į kalbų mokymosi procesą.

 

Projekto veiklos buvo vykdomos Šiaulių universitete bei Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Dirbdami mišriose grupėse, projekto dalyviai sugebėjo reikšti ir argumentuoti savo mintis, jausmus, suprasti kūno kalbos ypatumus. „Padlet“ internetinė programėlė buvo puiki priemonė bendradarbiaujant. Jaunimas pakankamai gerai gebėjo ne tik raštu, bet ir žodžiu bendrauti įvairiose situacijose, spręsti nepatogius klausimus, dalyvaudami „Sniego gniūžtės“ žaidimuose. Lieporių gimnazijos mokytojai kūrybiškai vedė pamokas projekto dalyviams apie daugiakalbystės ir raštingumo kompetencijų skatinimą. Šiuolaikiški praktiniai mokymo metodai padėjo mokytojams ir mokiniams ieškoti patrauklesnių kalbų mokymosi būdų, dalytis gerąja patirtimi. Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ nariai savo teatriniu pasirodymu dalyviams priminė, kad kūno kalbos išmanymas palengvina bendravimą ir padeda geriau suprasti pašnekovą.

 

Akademinį projekto darbą paįvairino ekskursijos po Lietuvą. Edukacinis užsiėmimas Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniaus katedros požemiuose ir varpinėje dalyviams suteikė galimybę pamatyti svarbiausius Vilniaus senamiesčio objektus. Jie susipažino su Vilniaus universiteto seniausia Lietuvoje akademine biblioteka. Gerus įspūdžius paliko pasivaikščiojimas po gražiausias Vilniaus senamiesčio vietas. Kelionė į Kryžių kalną dalyviams suteikė progą susipažinti su šia unikalia vieta detaliau, išgirsti legendų apie jį, išklausyti jo atsiradimo istoriją. Svečiai aplankė šokolado muziejaus „Rūta“ ekspoziciją, dalyvavo edukacinėje šokolado gaminimo pamokoje. Profesionalus gidas dalyvius supažindino su Šiaulių miestu.

 

Galima pasidžiaugti, kad sėkmingai įgyvendintos visos programoje numatytos veiklos, todėl visi dalyviai patyrė gerų emocijų, įgijo naujos patirties.

 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+“ KA2 programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.