Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas Panevėžio rajono švietimo centre

Renata Jankevičienė
,
PRŠC direktorės pavaduotoja, projekto „MOV-UP“ ekspertė

Nacionaliniai mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių tyrimai atskleidžia, kad trumpalaikės (6 akad. val.) programos nėra veiksmingos, neįmanoma pamatuoti, kaip tokiuose renginiuose įgytos žinios ar pagilintos mokytojų kompetencijos yra susijusios su mokinių ugdymu ir daroma pažanga. Tačiau mokykloms dažnai trūksta lėšų ilgalaikėms programoms įgyvendinti. Panevėžio rajono švietimo centras (PRŠC), siekdamas padėti mokytojams ir jų mokiniams, aktyviai įgyvendina tarptautinius projektus ir rengia ilgalaikes programas. Viena tokių programų buvo įgyvendinta per projektą „MOV-UP“ (nesutrumpintas pavadinimas „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“). Šioje programoje dalyvavo keturiolika Panevėžio rajono švietimo įstaigų ir Kėdainių, Rokiškio rajono bei Panevėžio atstovai.

 

Įgyvendinant programą vyko tarptautinių Maltos, Kretos, Italijos, Bulgarijos ir Turkijos švietimo įstaigų atstovų paskaitos, praktinės veiklos ir seminaras „Ugdymas iš vaiko perspektyvos“. Pirmąją seminaro dalį vedė Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktorė Daina Murauskienė. Ji pristatė daugybę metodų ir eksperimentų, skirtų ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui. Antroji seminaro dalis – veiklos mokyklose ir darželiuose. Pristatytus eksperimentus mokytojai ir auklėtojai išradingai bei kūrybiškai pritaikė savo pamokose ir veiklose, kuriose pakvietė dalyvauti ir projekto „MOV-UP“ ekspertes – PRŠC direktorę Jurgitą Vaitiekūnienę ir mane, šio straipsnio autorę. Bendru mokyklų, darželių ir PRŠC susitarimu veiklos buvo filmuojamos, o vėliau aptariamos. Trečioji seminaro dalis – veiklų ir baigiamųjų darbų pristatymas Panevėžio rajono švietimo centre – pradžiugino ir ekspertes, ir visus projekto dalyvius. Pristatydami baigiamuosius darbus mokytojai ir auklėtojai džiaugėsi savo sėkme, pasidalijo mintimis, kaip pamokose ir veiklose panaudojo visų projekto partnerių patirtį. Matyt, ši seminaro dalis ir buvo pati svarbiausia, nes mokytojų ir auklėtojų refleksija apie tai, kas pavyko ir ką kitą kartą darytų kitaip, pamokų ir veiklų vaizdo medžiagos aptarimas sukėlė diskusijų ir ginčų, juk, kaip sakoma, ginčuose gimsta tiesa.

 

Seminaro pabaigoje projekto koordinatorė Jurgita Vaitiekūnienė, atsižvelgdama į dalyvavimo projekto veiklose aktyvumą, darželiuose vestų veiklų kokybę ir motyvacinius laiškus, paskelbė, kurie projekto dalyviai turės galimybę rugpjūčio 27–31 d. dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, vyksiančiuose Varnoje, Bulgarijoje. Šį kartą Lietuvai ir Panevėžio rajonui atstovaus Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Ramutė Skrickienė ir Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ auklėtoja Inga Širmulienė. Šių švietimo įstaigų vadovai ir PRŠC direktorė pasirašė bendradarbiavimo sutartis, įpareigojančias tarptautinių mokymų dalyvius ne tik atsakingai atstovauti, bet ir grįžus iš mokymų skleisti įgytą patirtį.

 

Neliko neapdovanoti ir kiti mokytojai bei auklėtojai: jiems įteikti dalyvavimo ilgalaikėje programoje pažymėjimai, padėkos jų mokykloms, ne tik sudariusioms sąlygas savo atstovams dalyvauti seminaruose, bet ir pakvietusioms projekto ekspertus stebėti pamokų ir veiklų. Kitais mokslo metais projekto dalyviai eksperimentinę veiklą mokyklose galės organizuoti naudodamiesi projekto asistentės Erikos Jankevičiūtės iš anglų kalbos išversta Turkijos „DOGA“ mokyklų tinklo knygele „Eksperimentuok“ (iliustruotoja Evelina Kurtinaitytė), Velžio lopšelio-darželio auklėtojos Evelinos Pšetulskienės bei šio darželio savanorės Aylin Sogut (Turkija) išversta metodine medžiaga „Žaidimų knyga“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.