Viešoje konsultacijoje dėl „Naujos kartos Lietuva“ plano diskutuota apie mokslą, nuoseklią inovacijų skatinimo sistemą ir aukštos pridėtinės vertės verslą

Visuomenė kviečiama aktyviai dalyvauti konsultacijose dėl „Naujos kartos Lietuva“ plano. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsakingos už plano inovacijų ir mokslo komponentą, šią savaitę surengė viešąją konsultaciją „Aukštasis mokslas, nuosekli inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas“ tema ir kviečia toliau teikti pasiūlymus raštu.

 

Viešojoje konsultacijoje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių – Seimo, Vyriausybės, ekspertinių institucijų, aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų, mokslo ir verslo asociacijų atstovai.

 

„Turime unikalią galimybę įgyvendinti pokyčius, mums svarbu, kad įvardintos reformos kuo tiksliau atlieptų visuomenės poreikius, todėl konsultuojamės su visuomene“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas. Kaip pabrėžia viceministras G. Jakštas, šio plano komponento tikslas – didinti aukštojo mokslo efektyvumą, kokybę ir tarptautinį konkurencingumą, sukurti nuoseklią priemonių sistemą mokslo potencialui konsoliduoti, sukurti verslo ir mokslo bendradarbiavimo tradicijas, užtikrinančias aukštos pridėtinės vertės augimą prioritetiniuose Lietuvos ekonomikos sektoriuose.

 

Per artimiausius penketą metų Europos Komisijos (EK) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis Lietuvoje numatyta įgyvendinti itin reikšmingas reformas inovacijų ir mokslo srityse. Tam numatyta skirti 200 mln. eurų.

 

Numatytas finansavimas bus skirtas, kai EK patvirtins nacionalinį integruotą planą „Naujos kartos Lietuva“. Jį Lietuva turi parengti iki balandžio 30 d., finansavimas truktų iki 2026 m. rudens. Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. eurų paskoloms.

 

Mokslo ir inovacijų srityje numatyta pasitelkti šio fondo finansavimą įgyvendinant LRV plane numatytas reformas „Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos“, „Didesnė inovacijų paklausa šalies viduje“ ir „Bendros mokslo ir inovacijų misijos sumanios specializacijos srityse“.

 

Reforma „Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos“ siekiama paskatinti mokslo ir studijų institucijas persitvarkyti taip, kad reikšmingai augtų studijų Lietuvoje tarptautinis konkurencingumas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos apimtys ir jų kokybė.

 

Reforma apims valstybės skiriamo studijų finansavimo ir studentų priėmimo sistemos tobulinimą, užtikrinantį geresnę atitiktį darbo rinkos poreikiams, MTEP finansavimo peržiūrą, tyrėjų karjeros patrauklumo didinimą, sistemingą MTEP veiklos skatinimą mokslo ir studijų institucijose bei mokslo bei studijų stebėseną.

 

Reforma „Bendros mokslo ir inovacijų misijos sumanios specializacijos srityse“ siekiama sukoncentruoti verslo ir mokslo pastangas išgrynintose MTEPI veiklos srityse, remiant bendrų verslo ir mokslo misijų įgyvendinimą. Reforma apims misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimo sumanios specializacijos srityse rėmimą bei mokslo ir verslo dalyvavimo ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje ,,Europos horizontas” skatinimą.

 

Europos Komisija, reaguodama į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kuri suteikia unikalią galimybę ne tik padėti ekonomikai atsigauti po pandemijos, bet ir paspartinti šalies ūkio struktūrinę transformaciją link aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo. Nacionalinio „Naujos kartos Lietuva“ plano parengimas bei jo suderinimas su EK yra vienas prioritetinių artimojo laikotarpio Vyriausybės darbų.

 

Europinė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonėje Lietuvai numatytos dotacijos bus panaudojamos septynioms komponentų kategorijoms: žalioji pertvarka, skaitmeninė transformacija, sveikata, socialiniai reikalai, mokslas ir inovacijos, švietimas, viešasis valdymas.

 

Viešosios konsultacijos dėl su „Naujos kartos Lietuva“ plano inovacijų ir mokslo komponento galima rasti čia. Plačiau susipažinti su „Naujos kartos Lietuva“ plano projektu galima čia. Visuomenė kviečiama dalyvauti rašytinėje konsultacijoje ir išreikšti savo nuomonę dėl būtinų reformų Lietuvai iki balandžio 26 d. čia.

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.