Specialiosios mokymo priemonės pasiekė ugdymo įstaigas

Šalies mokyklas jau pasiekė valstybės ir ES lėšomis įsigytos specialiosios mokymo priemonės. Šios naujosiomis technologijomis grįstos priemonės padės pedagogams dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Priemonės skirtos mokykloms, kuriose bendrosios paskirties klasėse mokosi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

 

„Švietimo įstatymo pakeitimai, šalies ugdymo įstaigose įtvirtinsiantys įtraukties principus, įsigalios 2024 m. Tačiau jų neįgyvendinsime staiga. Įtrauktis – tai procesas, kurį galime pradėti dabar: pritaikydami ugdymo aplinką specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, skatindami mokytis ir atnaujinti savo kompetencijas pedagogus, šviesdami visuomenę ir keisdami jos neigiamas nuostatas į „kitokius“ vaikus bendrojo lavinimo mokyklose“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

 

Už daugiau nei 500 tūkst. eurų bendrojo ugdymo mokykloms yra nupirkta 168 specialiosios mokymo priemonės: 43 interaktyvūs stalai, 35 interaktyvūs kilimėliai, 30 interaktyvių ekranų su mobiliais stovais, 30 komunikatorių (Supertalker FT) bei 30 begalybės tunelio skydų. Specialiosios mokymo priemonės skirtos ugdyti ir lavinti stambiąją ir smulkiąją mokinių motoriką, stimuliuoti ar raminti sensorinę sistemą, padėti komunikuoti ir pan.

 

Šios priemonės paskirstytos ir jau pasiekė 110 šalies bendrojo ugdymo mokyklų – nuo pradinių mokyklų iki gimnazijų. Priemonės mokykloms skirtos atsižvelgiant į jų poreikį, Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenis apie specialiųjų poreikių grupes, kitus nustatytus kriterijus. Netrukus mokyklas pasieks ir kitos ES projekto „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ lėšomis įsigytos priemonės: planšetiniai kompiuteriai, komunikatoriai, širmos, specialios kompiuterio pelės, padedančioms žmonėms su negalia galvos ar akių judesiais valdyti kompiuterį.

 

Nuo 2024 m. įsigalios Švietimo įstatymo pakeitimai, numatantys šalies ugdymo įstaigose įtvirtinti įtraukties principą. Šis principas reiškia, kad švietimo sistemoje pašalinamos kliūtys neįgaliesiems ar kitokių individualių ugdymosi ypatumų turintiems asmenims ugdytis kartu su savo bendraamžiais, t. y. ne ugdytinis prisitaiko prie darželio ar mokyklos, o ugdymo įstaiga turi kurti tinkamas sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei teikti reikalingą pagalbą.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Dalia

    Labai džiugu, kad mokyklas pasiekia specialiosios mokymo priemonės. Tačiau labai svarbu nepamiršti, kad ir mokymosi turinys privalo būti prieinamu formatu visiems patiriantiems mokymosi sunkumus ir negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto.