Verslumo kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje

Rita Beinaravičienė
,
Vilniaus l.-d. „Žemyna“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ekonominio raštingumo ir verslumo strategijoje, patvirtintoje 2004 m. birželio 2 d. verslumas apibrėžiamas kaip asmenybės mąstymo būdas, asmeninės socialinės, vadybinės bei asmeninės kompetencijos, leidžiančios turimas žinias pritaikyti kasdieniame gyvenime, galimybė. Įvardijami konkretūs gebėjimai, suteikiantys galimybę ne tik organizuoti ir turėti savo verslą, bet ir prisiimti riziką už atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus. Pastebėta, kad vaikų verslumo ugdymas nėra tapatus ekonominiam raštingumui, nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad kalbame apie tuos pačius dalykus. Verslumo ugdymas yra atskira sritis, kita vertus, jį galima glaudžiai ir sėkmingai derinti ir integruoti su ekonominiu raštingumu, todėl šios dvi sritys glaudžiai siejasi.

Verslumo kompetenciją yra siūloma ugdyti dviem aspektais:

  1. Asmeninių savybių ugdymas ir jų pritaikymas grindžiant verslumo mąstymo pagrindu.
  2. Pedagogai turėtų padėti vaikams labiau suvokti savarankiško darbo naudą, atsakomybės Mokytojai padeda vaikams ugdyti prisiėmimą, kito asmens poreikių pažinimą, santykių su bendraamžiais ir suaugusiais reikšmę.

 

Verslumo ugdymas laikomas labai svarbiu tolimesniam vaiko mokymuisi ir sėkmei ateityje. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje bene svarbu tęsti pradėtą verslumo ugdymą ir toliau vystyti savarankiškumą, padėti ugdytis valią, ugdyti planavimą ir savo veiklą, perimti socialiai priimtinas elgesio taisykles, mokytis pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti, veikti komandoje, tačiau labai svarbu nepamiršti lavinti vaikuose empatijos jausmą. Teigiamas elgesys kitų ir savo lyties atžvilgiu išugdys pagarbą sau ir kitai lyčiai. Taip būtų galima jau ankstyvame amžiuje išvengti lyčių nelygybės, kuri neturėtų tęstinumo vėlesniame vaiko gyvenime ir jau suaugusio asmens veikloje. Tačiau būtinas vaiko suvokimas apie tai, kuo skiriasi berniukas ir mergaitė, kuo jie panašūs. Gebėjimas tam tikrą laiką sutelkti dėmesį ties konkrečia veikla ugdys vaiko susikaupimą atliekant tam tikras užduotis. Tai puikus būdas jau nuo mažų dienų mokytis pradėtą veiklą atlikti iki galo.

Draugiškumo demonstravimas, šypsenos, palaikymo, pagalbos suteikimas, pagarba kitai nuomonei ar išvaizdai lavins geranoriškumą ir toleranciją kitų tautų  bei rasių žmonėms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.