Vėlinių išvakarėse – pilietinė Senamiesčio progimnazijos iniciatyva

Žėrutė Semaškienė

Artėjant Vėlinėms – rimties ir susikaupimo metui – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su manimi, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ž. Semaškiene, vykdė pilietinę iniciatyvą – lankė 1941 m. birželio 23-osios sukilimo dalyvių amžinojo poilsio vietas.

Juodonių kaimo kapinėse mokiniai sutvarkė sukilėlių Juozo Jurgelionio ir Kazio Bražiūno kapą, padėjo gėlių, uždegė Vėlinių žvakeles. Pagerbę žuvusiųjų atminimą tylos minute, aštuntokai prisiminė 1941-ųjų m. įvykius, kuomet birželio 22 d. prasidėjus karui, organizuoto pogrindžio nariai, buvę parengtyje, perėjo prie atviros ginkluotos kovos prieš sovietų režimą. Prie kapo buvo perskaitytas nepriklausomybės atkūrimo deklaracijos tekstas, 1941 m. išspausdintas pirmajame sukilėlių laikraščio „Į laisvę“ numeryje. Nors sukilėliams ir nepavyko įtvirtinti nepriklausomybės, tačiau sukilimo metu buvo suformuota Laikinoji Vyriausybė ir per radiją paskelbta, kad atkuriama laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė.

 

Mūsų rajono teritorijoje veikė ne vienas Birželio 23-osios sukilėlių būrys, dalyvavęs vieninteliame suorganizuotame ir sėkmingai įvykusiame sukilime sovietų okupuotose valstybėse, kuriuo bandyta atkurti nepriklausomą Lietuvą. Iš viso šalyje būta apie 400 partizanų sukilėlių būrių, turėjusių apie 20 tūkst. narių.

Pilietinės iniciatyvos dalyviai aplankė ir Kamajų kapines, kuriose, anot 1941 m. istorinių įvykių liudininkų, vyko Birželio 23-osios sukilėlių ir bolševikų susirėmimas. Šiose kapinėse žuvę nuo bolševikų yra palaidoti partizanai Mieliūnai (trys broliai) ir Pročkys.

 

Senamiesčio progimnazijos mokinių pilietinė iniciatyva – aplankyti mūsų rajono vietas, susijusias su Birželio 23-osios sukilimo, kurio 80-metis šįmet paminėtas, įvykiais, bus tęsiama.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.