Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių minėjimas „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats…“ Piliuonos gimnazijoje

2019-ieji – Juozo Tumo-Vaižganto metai

2019-ieji Seimo nutarimu yra paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais. J. Tumas-Vaižgantas – viena ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų. Šiemet visoje Lietuvoje vyksta renginiai, skirti šio iškilaus rašytojo 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

Balandžio 18 d. Kauno r. Piliuonos gimnazijoje vyko renginys „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats…“. Renginio tikslas – didinti lietuvių kalbos ir literatūros prestižą, ugdyti literatūros suvokimą, puoselėti humanitarinę kultūrą, gilinti lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos žinias, skatinti mokinių domėjimąsi tautos kultūra. Siekdami puoselėti mokinių bendradarbiavimą ir bendravimą bei skatinti mokyklų bendradarbiavimą keičiantis patirtimi, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, renginio organizatoriai (mok. Dalė Bubelienė, Virginija Mikšaitė, Dana Stankevičiūtė, Elena Vainiūnaitė, Nijolė Žitkauskienė) dalyvauti jame pakvietė Birštono gimnazijos (mok. Asta Ferevičienė, Daina Vyšniauskienė), Kauno Rokų (mok. Vanda Mažeikienė) ir Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinių mokyklų (mok. Stefanija Navickienė) mokinius bei mokytojus.

 

Per renginį skambėjo dainos, atliekamos Piliuonos gimnazijos mokinių, dalyviai išgirdo skaitomą ištrauką iš Vaižganto apsakymo „Valiulio pasaka“, parengtą Sasnavos pagrindinės mokyklos 5–9 klasių ugdytinių, dalyvius pakerėjo būgnų ritmai. Mokinių komandos atliko kūrybingumo reikalaujančias užduotis, susijusias su Vaižganto asmenybe ir kūryba.

Renginyje „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats…“ dalyvavo aktorė ir rašytoja Doloresa Kazragytė. Viešnia susirinkusiesiems ne tik paskaitė Vaižganto kūrinio ištrauką, bet ir šmaikščiai papasakojo apie kasdienę aktorės duoną, o atsisveikindama visiems renginio dalyviams palinkėjo: „Visada turėkite sparnus, kuriais galėtumėte kilti, skristi ir siekti svajonių…“

 

Apibendrindama renginį mokytoja Asta Ferevičienė baigė pamąstymais:

„Einu lauku su Severiute, krembliautoja.

Girdžiu: „Kai noriu, rimtai dirbu, kai nenoriu…“

…nutrūko styga.

Gera ir liūdna truputį laiku keliauti:

Širdis lyg smuikas virpa, dejuoja…

…juk pabaiga liūdna.

Einu ir kalbinu Severiutę…

 

Šviesi diena, pakvietusi atvykti į Piliuoną

Kalbėk, siela, Lietuvoj laisvai auganti tarsi duona,

Ir šviesk veide darbštaus lietuvio, išdidume

Te iškeros mintis prasminga, aplankius šitą kraštą.

Lai žodis Vaižganto vėl skamba, atgyja raštas.

Vėl juntame šaknis, lietuviškai stiprybei duotas.“

 

Piliuonos gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.