TŪM idėja – menų ir medijų centras Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje

Menų ir medijų centras Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje – tai kūrybiška alternatyva, padedanti spręsti su ugdymo procesu susijusius iššūkius ir suteikianti galimybę kurti realias, kūrybiškas ir novatoriškas pamokas, padedančias pagerinti atitinkamų dalykų rezultatus, sujungti ir perduoti žinias tarp kelių sąvokų ir dalykų, įskaitant ir įvairias meno formas.

 

Menų centre bus alternatyviai ir inovatyviai integruojamas per tarpdisciplininį šiuolaikinį  meną formalaus ugdymo dalykų turinys (gamtos mokslų, matematikos, technologijų) ir organizuojami edukaciniai projektai ir renginiai, susiję su kinu, medijomis, fotografija, profesionaliais menininkais, turtinantys formalųjį ir neformalųjį visų savivaldybės mokinių ugdymą. Per meno praktiką, profesionalaus meno pažinimą mokinai mokysis gamtos mokslų, matematikos, technologijų, tarpininkaujant idėjoms ir medžiagai ieškos kūrybingų sprendimų. Bus puoselėjamas dizaino mąstymas kaip individualaus ir komandinio mokymosi, socialinės atsakomybės ir problemų sprendimo priemonė. Per eksperimentines, video, foto, garso, audiovizualines, vizualines meno patirtis mokiniai rodys savo mokymąsi ir tobulėjimą.

 

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, įgyvendindama veiklas ir kurdama ugdymo turinį bendradarbiaus ir konsultuosis su jau esamais socialiniais partneriais: Vilniaus dailės akademija, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centru, dokumentinio filmo festivaliu „Nepatogus kinas“ ir medijų edukacijos ir tyrimų centru VšĮ „Meno avilys“.

Tai pat būtų svarbu skatinti ir puoselėti meno praktiką ir dizaino mąstymą kaip individualaus ir komandinio mokymosi, socialinės atsakomybės ir kūrybiško problemų sprendimo priemonę.

 

Atvykti pagal tvarkaraštį bus kviečiami visi savivaldybės mokiniai, užtikrinant visiems vienodas galimybes turėti šiuolaikiškus patyriminius užsiėmimus.

TŪM projekto įgyvendinimas jau prasideda Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje reguliariai vykstančiais kvalifikacijos tobulinimo ir kitokio pobūdžio renginiais.

Vasario 24 d. mokytojai kviečiami į seminarą „Į dailę per šiuolaikines medijas“.

 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.