Tobulėjame bendraudami, sutelktai mokydamiesi ir bendradarbiaudami

Irina Knelsienė, Jūratė Budvydienė
,
Trakų Vytauto Didžiojo g-jos anglų kalbos mokytojos metodininkės

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos (TVDG) direktorė Jolanta Martyncevienė nuolat skatina pedagogų bendruomenę strategiškai siekti užsibrėžtų tikslų pabrėždama prioritetų matymą. Vadovė telkia tobulėjančią bendruomenę, kviečia ieškoti inovacijų, mokytis vieniems iš kitų ir stiprinti žmogiškųjų išteklių potencialą bendradarbiaujant.

 

Užsienio kalbų metodinė grupė siekia proveržio sutelkdama turimą intelektinį potencialą, patirtį, kūrybiškumą. Stengiamasi, kad bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais būtų šiuolaikiškas, orientuotas į kompetencijas ir strategijas, taikomas pažangiose Vakarų Europos šalyse. Užsienio kalbų mokytojai, žinodami švietimo tendencijas vakarietiškose kultūrose, tikslingai kreipia veiklas į netradicinių erdvių ir priemonių naudojimą. Šiais mokslo metais apie 100 gimnazijos mokinių turėjo galimybę dalyvauti „ADG Europe“, „TNT Britain“ teatro gastrolėse ir spektakliuose „Romeo and Juliet“, „Pygmalion“ (rež. Paulas Stebbingsas). Bendruomenė stengiasi, kad dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose taptų tradicija, o mokiniai ir jų tėveliai suprastų tikrąją siekio vertę. Gimnazijoje siekiama sudaryti galimybę būti veikiamiems puikios literatūrinės anglų kalbos. Siekiama ugdyti kritinį mąstymą, gebėjimą analizuoti ir spręsti problemines situacijas. Tuo būdu plečiamas jauno žmogaus suvokimas, ugdomas kultūrinis skonis ir vertybės. Mokiniui sudaromos sąlygos susidomėti anglų literatūra, atsiversti autentišką tekstą (juk internete angliški šaltiniai visiems pasiekiami elektroniniu formatu), dalyvauti diskusijoje klasėje, prisiliesti prie ne vadovėlinės anglų kalbos. Netradicinis mokymosi būdas keičia užsienio kalbos vartotojo mokymosi spartą ir kokybę, nes šiuo atveju mokomasi aktyviai dalyvaujant, esant pačiam iniciatyviam.

 

Šiais metais organizuota užsienio kalbų poezijos popietė orientuota į mokinių nuodugnaus mokymosi temas. Popietė vyko netradicinėje erdvėje, sėdėjome ratu susikūrę amfiteatrą tarsi Šekspyro teatre. Atsirado vienas kitą palaikančių skaitovų dvasia, pakylėta nuotaika. Pasiektas tikslas, sudarytos sąlygos jaunam žmogui būti kūrybingam, interneto platybėse rasti poezijos savo tyrimo temai. Viskas yra įmanoma. Poezijos popietė sustiprino mokinių domėjimąsi tyrinėjama tema, pabrėžė tyrinėjimo kompetencijos svarbą. Mokinys turi suprasti, kad veiksmingas augimas ir mokymasis vyksta tada, kai pats žmogus yra aktyvus, susidomėjęs, nori pats gilintis, konsultuotis. Esant intensyviam informacijos srautui, nebeįmanoma veiksmingai mokytis užsienio kalbos apsiribojant vadovėliu, techniškai atliekant pratybų užduotis. Kalbame apie kompetenciją, kad mokinys turi ne tik žinoti, bet ir gebėti atsirinkti šaltinius reikiama tema. Kuo anksčiau mokinys bendradarbiaudamas su mokytoju išmoks netradiciškai mokytis, tuo didesnės pažangos pasieks. O šaltinių anglų kalba galima rasti įvairiausių, tinkančių ir jaunesniam mokiniui, pavyzdžiui: „National Geographic Kids“, „History Today“, „Lonely Planet“, „Popular Science“, „Scientific American“, ir vyresniam mokiniui, pavyzdžiui: „The Guardian“, „The Times“. Kai kurie šaltiniai turi savo svetaines, kuriose yra vaizdo įrašų, interviu, viktorinų, žaidimų anglų kalba. Pagalvokime, ar įmanoma sukurti ir atnaujinti anglų kalbos vadovėlį, kuris prilygtų šiems šaltiniams? Abiturientai anglų kalbos pamokose naudojamų šaltinių gausą įvardijo kaip vieną svarbiausių kokybės rodiklių.

Gabijos Bikauskaitės nuotr.

TVDG gimnazistų potencialą, gebėjimą siekti rezultatų bendradarbiaujant komandoje ir individualiai liudija pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, kuriuose anglų kalbos funkcija – esminė. Dalyvaudami daugiakalbystės olimpiadoje Vilniuje gimnazistai pajuto, kad būtinos dar didesnės pastangos siekiant konkurencingumo, tobulėjimo. Galime pasidžiaugti mokinės A. Šavareikaitės (3a klasė) aukštu įvertinimu tarptautiniame konkurse (I vieta) ir trumpametražiu filmu anglų kalba „The Reality of Green Life“. Gimnazistės sukurtas filmas skatina aktyviai saugoti gamtą: „Do not make „Green Life“ an illusion, be a part of it“. Mokinės patirtis liudija ypatingą asmeninių pastangų svarbą, gebėjimą mokytis kuriant. Unikalų internetinį savanorystės projektą „Neighbourhood“ sukūrė ir sėkmės istorija pasidalijo 3b klasės mokinys V. Moisevičius. Gimnazistas sutelkė 3000 žmonių iš viso pasaulio labdaringai veiklai. Tai itin veiksmingas kalbos mokymosi būdas bendraujant, kuriant, sprendžiant gyvenimiškas problemas. „The Story of my Success“ renginyje išgirdome G. Kazlovaitės (2c klasė) sėkmės istoriją anglų kalba: svarbu dalyvauti, rizikuoti, išsiveržti iš komforto zonos, nesėkmę galima paversti sėkme. Džiugu, kad Vilniaus Gedimino technikos universitete organizuojamoje respublikinėje „Kings“ olimpiadoje susitinka tėveliai ir mokytojai: tai liudija bendrus interesus. Tik kartu tikslų siekianti bendruomenė pasiekia aukštų rezultatų.

 

Išskirtinis būdas mokytis anglų kalbos – dalyvavimas audiovizualinių medijų projekte „Dideli ir maži ekranai“. Gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse su režisieriais, operatoriais, Vilniaus universiteto lektoriais, analizuoti aukso fondo filmus anglų kalba ir patys kurti. Įgyta kompetencija gimnazistams tapo intelektiniu pomėgiu, kontekstu anglų kalbos pamokoje, ateities studijų, profesijos orientyru. Gimnazistai dalyvavo ir Amerikos ambasados edukacinėje programoje „The Power of the Garage: U.S. Entrepreneurship“ bei anglų kalba diskutavo apie verslumo kultūrą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija taip pat tapo projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ nare. Gimnazistai, dalyvaudami „Euroscala“ programoje, lankėsi Europos parlamente, Strasbūre.

 

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenė vadovaujasi tradicinėmis vertybėmis ir yra atvira inovatyvioms bendradarbiavimo formoms. Užsienio kalbų metodinė grupė bendradarbiaudama ir išmintingai laužydama stereotipus plečia ugdymo galimybių ribas, sukuria netradicines erdves, aplinkas, naudoja netradicines priemones, kurios yra labai veiksmingos, sudaro galimybes skleistis jaunam žmogui ir sparčiau tobulėti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.