Tas brangus žodis – laisvė

Beata Gumuliauskienė, Violeta Petrovičeva
,
Vilniaus l.-d. „Žiedas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos

TĖVYNĖ

 

Tą šilą, apjuostą
Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,

Tą gintaro saują,
Tą tekančią saulę,

Tą skrendantį paukštį,
Tą ąžuolą aukštą,

Virš jo tą mėlynę
Vadinam TĖVYNE.

(Juozas Nekrošius)

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiedas“ jau nuo metų pradžios aktyviai įsitraukė į pačių įvairiausių projektų sūkurį, susijusį su mūsų gimtuoju kraštu Lietuva. Šiuos metus pradėjome sausio mėnesį, atsiliepdami į Vilniaus miesto savivaldybės kvietimą švęsti Vilniaus 700-ąjį gimtadienį. Mokytojos kalbėjosi su mažaisiais apie miesto įkūrimą supažindindamos su legenda, žiūrėjo animacinius filmukus šia tema, o vyresnieji dalyvavo Vilniaus miesto šventei skirtoje viktorinoje. Tęsdami pradėtą iniciatyvą, vasario mėnesį kupini idėjų toliau dalyvaujame daugelyje renginių, kurių tikslas yra formuoti ugdytinių pilietinus ir tautinius jausmus, ugdyti kūrybingą asmenybę, siekiančią pažinti gimtojo krašto tradicijas ir papročius, puoselėti ir saugoti Lietuvos kultūros paveldą.

 

Laisvė ir nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiamos vertybės. Jos yra aukščiau už gerovę. Šį ilgą prasmingą kelią per Lietuvos istoriją vainikavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji. Saulėtą kovo 10-ąją ugdymo įstaigoje paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Vaikai, nuo pačių mažiausiųjų iki priešmokyklinių grupių, buvo įtraukti į veiklų sūkurį. Siekiant puoselėti meilę gimtajam kraštui, perteikti šalies gamtos grožį ir turtingą istoriją, peržiūrai buvo pasirinkti filmai „Neregėta Lietuva“ ir „Kaip įkurtas Vilnius?“. Vaikai liko kupini įspūdžių. Šios iniciatyvos visiems suteikė daug patriotinių jausmų, skatinančių mylėti ir gerbti gimtąją šalį. Šventę vainikavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios – minėjimas. Pasipuošę, nešini vėliavėlėmis vaikai rinkosi į salę. Direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Baranauskienė pasveikino visus su šia kiekvienam Lietuvos piliečiui ypatinga švente, paskatino mylėti ir gerbti savo Tėvynę, tikėti jos ateitimi ir pakvietė visus kartu sugiedoti Lietuvos valstybės himną. Visi stengėsi susikaupę išklausyti Lietuvos himną. Paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos į Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ salę susirinko visi ugdymo įstaigos ugdytiniai ir pedagogai. Ugdytiniams buvo pristatyti valstybės simboliai: herbas, vėliava ir himnas. Vaikai šiai šventei ruošėsi iš anksto: pasidarė trispalvių vėliavėlių, savo grupės simbolių – gėlyčių pagal grupės pavadinimą. Lopšeliui šventės organizatoriai pasiūlė išsikirpti kiekvienam vaikui po savo delniuką, pagamintą įvairia technika, o darželiui ir priešmokyklinukams – nupieštus savo atvaizdus. Ugdytinių grupėms buvo išdalinta po Lietuvos žemėlapį, kurį reikėjo papuošti savo grupės pagamintais simboliais ir delniukais arba savo nupieštais atvaizdais.

 

Priešmokyklinukams buvo suorganizuota viktorina apie Lietuvą. Vaikai galėjo patikrinti savo žinias ir kartu sužinoti dar daugiau apie savo gimtinę – Lietuvą.

Šventinį renginį pratęsė ugdytinių dainelės, eilėraščiai, skirti brangiai Tėvynei, gimtajam miestui Vilniui. Dainavo dainas „Mano Lietuva“, „Sukasi ratelis“, šoko lietuvių liaudies žaidimą „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“, deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, apie sostinę Vilnių. Šiandien visi kartu minėjome šventę, atvėrusią valstybei vartus į laisvę ir nepriklausomybę, tai Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šių dienų kontekste ši šventė tapo dar svarbesnė ir prasmingesnė. Įkvėpti kilnių jausmų, savo šventės metu dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, skirtoje palaikyti Ukrainai kovoje už laisvę.

 

Įgytas žinias kūrybiškai perteikti turime galimybę dalyvaudami šalies virtualiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose, parodose. O jų apstu! Šie projektai visiems suteikia daug patriotinių jausmų, skatinančių mylėti ir gerbti gimtąją šalį. Puoselėdami vaikų tautinius ir patriotinius jausmus, neapsiribojame įstaigos renginiais. Po šių renginių pakylėti pedagogai ir vaikai nutarė imtis naujo projekto, kurį būtų galima sieti su ugdytinių meninės kultūros ugdymu, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu kurti save kaip asmenybę. Todėl daugiakultūrių ikimokyklinių įstaigų pedagogus ir jų auklėtinius planuojame pakviesti į nuotaikingą šventę „Draugaukime visi“. Tikimės ir kitais metais tęsti tradicijas ir ieškoti naujų idėjų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.