Karjeros specialistas profesiniame mokyme

Lina Triponienė
,
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė

Nenustebinčiau teigdama, kad didžioji karjeros krizė mus aplanko peržengus maždaug 40 metų. Vaikai jau paaugę, šeimoje vyrauja darna arba net jau spėjusios įvykti skyrybos, o štai profesiniame gyvenime atsiranda dvejonės, ar tikrai užsiimu tuo, ką gebu geriausiai, ar pasiekta karjera esu patenkintas. Kai dabartiniai keturiasdešimtmečiai baigė bendrojo ugdymo mokyklas, retam kuriam buvo aišku, kokios profesijos derėtų mokytis. Mažai kas gavo patarimų, o juo labiau „pasimatavo“ profesiją. Spręsti profesiją nulemiančius testus, eiti pas būrėją, o gal rinktis profesiją pagal daugiausiai uždirbančių profesijų sąrašą tikrai nėra vieninteliai ir geriausi sprendimai. Šiai dienai naujais vėjais papūtė profesinio orientavimo veikla, t. y. ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo veikla. Šią veiklą ėmėsi vykdyti švietimo įstaigose dirbantys karjeros specialistai.

 

Profesinis orientavimas vykdomas atsižvelgiant į individualius kiekvieno asmens poreikius. Šią veiklą reglamentuoja Švietimo įstatymas, Profesinio mokymo įstatymas ir Užimtumo įstatymas. O tai reiškia, kad profesinis orientavimas yra aktualus visiems, kurie renkasi profesinį kelią, nori įgyti karjeros kompetencijų bei kuria savo karjeros modelį. Apskritai karjeros terminas pirmiausia asocijuojasi su viso gyvenimo koncepcija. Visą gyvenimą mokaisi, veiki, realizuoji save taip, kad kurtum pridėtinę vertę. Visa tai darai ieškodamas reikšminio pokyčio. Norint žinoti, ką gebi, turi žinoti, kas egzistuoja ir projektuoti save ateičiai.

 

Nuo 2022 metų rugsėjo mėn. veikianti karjeros kaip profesinio orientavimo sistema jau yra matoma visuomenėje. Profesiniame mokyme ši sistema skambėjo keisčiausia, nes juk teikti profesinio pasirinkimo paslaugą jau pasirinkusiems profesiją atrodė beprasmiška. Visgi ryškėjant profesinio orientavimo paslaugų apimčiai, tai skamba labai prasmingai. Profesinio mokymo įstatymas suteikia galimybę valstybės lėšomis įgyti ne vieną kvalifikaciją, tačiau jų skaičių riboja. Vadinasi, valstybės remiama politika suteikia galimybę asmeniui keisti jau pasirinktą profesinį kelią. Profesinis orientavimas arba karjeros kompetencijų ugdymas apima tokias paslaugas kaip ugdymas karjerai, konsultavimas ir informavimas. Tokias paslaugas gali gauti ir besimokantys pagal pirminio profesinio mokymo programą. Tai reiškia, kad renkantis antrą profesiją galite jau turėdami tvirtesnį pasirinkimo kelią, bet klysti ir rinktis vėl ir vėl galite tik mokėdami asmeninėmis lėšomis.

 

Išbandyti savo karjeros posūkius profesiniame mokyme galima nuo pat darželio. Darželio amžiaus vaikai gali lankyti neformaliąsias veiklas, pvz. robotikos būrelį. Jame jau galima susipažinti su programavimu ir inžinerija. Vėliau profesinio mokymo įstaigos technologijos pamokoms ar profesinio orientavimo veikloms siūlo atskiras programas. Bendrojo ugdymo mokiniai kartu su klase gali atvykti „pasimatuoti“ profesijas. Nuo devintos ar pirmos gimnazinės klasės mokiniai turi galimybę mokytis profesinio mokymo modulių pagal formaliąsias profesinio mokymo programas. Šių baigimas yra įforminamas oficialiu įgytas kompetencijas patvirtinančiu pažymėjimu ir leidžia vėliau užskaityti jas besimokant profesiniame ar aukštajame moksle. Karjeros specialistas organizuoja ir kitas profesinio orientavimo veiklas tokias kaip konsultavimas ar informavimas, kurios gali būti suasmenintos arba teikiamos grupiniu principu. Mokiniams yra vedamos paskaitos, organizuojamos profesinės edukacijos ir veiklos, todėl jų pasirinkimo galimybės nėra orientuotos tik į profesinį mokymą, priešingai orientuojamasi į profesijos pristatymą.

 

Reziumuoti šįkart galima labai paprastai. Tie keturiasdešimtmečiai, kurie neturėjo galimybės įvertinti savo profesinio pasirinkimo, tokios prabangos nebeturės, todėl naujus karjeros pasirinkimus jie turi atlikti prisidėdami asmeniniais finansais. Tuo tarpu tie, kurie dar tik auga svajodami apie savo ateitį turi ne vieną galimybę ir jų klaidų tikimybė yra mažesnė. Labai tinkamai čia skamba posakis, jog pasirinkus mėgstamą darbą, gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.