J. Šiugždinienė: jeigu norime geresnių ugdymosi pasiekimų, turime sutarti dėl „nulinės“ tolerancijos pamokų nelankymui be pateisinamos priežasties

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė švietimo bendruomenės atstovams pristatė siūlymus dėl pamokų lankomumo gerinimo ir aptarė tolimesnius veiksmus. Artimiausiu metu ministerija ketina siūlyti Švietimo įstatymo pakeitimus ir nustatyti visoms mokykloms bendrą lankomumo tvarką.

 

„Daug dėmesio skiriame ugdymo kokybei stiprinti, tačiau kalbantis su mokyklų vadovais, pedagogais išryškėjo opi problema, kuriai įveikti neužtenka tik pedagogų pastangų. Jos neišsprendus sunku tikėtis didesnės ugdymo kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų. Turi įsivyrauti nulinė tolerancija pamokų nelankymui be pateisinamos priežasties. Kalbame apie lankomumą, tačiau iš tiesų spendžiame ugdymosi spragų ir vaiko gerovės problemas. Nepagerinsime vaikų ugdymo rezultatų, kol mokiniai neatsakingai praleidinės pamokas“, – sako ministrė J. Šiugždinienė.

 

Iš 15 savivaldybių surinkti pastarųjų 6 mėnesių elektroninių dienynų duomenys rodo, kad 65 tūkst. mokinių praleido beveik 4 mln. pamokų, iš jų 20 proc. nepateisintos. Vidutiniškai vienas mokinys per šį laikotarpį praleido 60 pamokų, t.y. daugiau nei  2 savaites.

 

Kuo aukštesnė klasė, tuo mažesnis praleistų pamokų skaičius, bet nepateisintų pamokų skaičius didėja iki 30 proc. Yra mokyklų, kuriose per pusmetį praleista beveik 20 tūkst. pamokų, iš jų pateisintų – tik apie 10 proc. Yra mokinių, kurie iš viso praleido virš 500 pamokų ir jos visos nepateisintos.

 

Šiandien ministerijoje svarstyti siūlymai – jau anksčiau vykusių diskusijų su mokyklų vadovais, mokytojais ir mokiniais rezultatas.

 

„Kalbame apie pagalbą mokyklų vadovams, mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei. Turime nacionaliniu mastu nustatyti aiškią tvarką, pagal kurią mokyklų bendruomenės atnaujins savo vidaus taisykles, mokymo sutartis ir ras kitus joms svarbius sutarimus dėl lankomumo, dėl vaiko teisės mokytis užtikrinimo“, – sako ministrė.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo papildyti Švietimo įstatymą nuostata, įpareigojančia mokyklą informuoti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių  apie atvejus, kai mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisės mokytis iki 16 metų. Taip pat įstatymas įpareigotų švietimo ministrą patvirtinti mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarką, kurioje būtų reglamentuota, kiek pamokų gali pateisinti tėvai, o nuo kada galioja tik informacija iš e-sveikatos sistemos. Tėvams kelis kartus pažeidus tvarką, mokyklos Vaiko gerovės komisija kreiptųsi į Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

 

Ketinama numatyti paskatų mechanizmą mokiniams už gerą lankomumą.

 

Susitikime dalyvavo Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, mokyklų, pedagogų, mokinių, tėvų asociacijų, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovai.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (6)

 • Rita

  Dėl slogos niekas vaiko pas gydytojus neveda, taigi e-sveikatoje įrašų nebus. Būtų kvaila vesti į poliklinimą ir dar kitokių virusų prisirankioti,rizikuoti slogą paversti rimtu susirgimu. Į mokyklą su sloga irgi kvaila leisti – gali sunkiau susirgti, o ir kitus užkrėsti. Protingiausia – savaitė namuose su tėvų rašteliu. O jei po kelių savaičių pilvą suskaus ar galvą? Jau tėvų raštelis negalios?

  Nesąmonė griežtinti lankomumą. Maži vaikai ir taip sąžiningai lanko. Praleidžia tik dėl sveikatos daugiausia, ir tėvų rašteliai su nelimituotu pateisintų dienų skaičiumi – tikrai geras variantas, nereikia jo keisti.

  O vyresnieji – serga mažiau. Bet – jie jau dideli, atsirenka, kurios pamokos duoda naudos, o kurios – laiką suryja, namuose galima daugiau ir greičiau išmokti. Tai kaip pykti ant vaikų, kad jau kokybę supranta?
  Taigi vyresniems reikėtų ne bausmių ieškoti, o daug pamokų praleidusiems tiesiog metų gale – atsiskaitymas ir, jei ką – antriems metams kurso kartoti. O mokytojams nereikėtų gaišti laiko ir praleistų pamokų skaičiuoti. Gimnazijose iš viso lankomumas laisvas galėtų būti.

 • Aura

  O kur mokinio pareiga mokytis? Ateiti į pamoką su reikalingomis priemonėmis? Ateina be vadovėlių, be sąsiuvinių, net minimalių namų darbų ‘neturi kada atlikt’.

 • Jolita

  Suprantama, kad vaikas tėvams didžiausias turtas moraline ir visomis kitomis prasmėmis. Tik kyla klausimas, kodėl kai tėveliai su savo vaikučiais išvažiuoja į užsienį ir ten lanko mokyklas, tai jokių klausimų nekyla, kad reikia uniformų, negalima praleidinėti pamokų, nes už tai bus baudos; negalima mokslo metų bėgyje išsivežti mokinio atostogauti (ne atostogų metu) į užsienį. Pas mus tai daroma ir dar tėveliai piktinasi, kai pasakoma, kad pažeidžia įstatymą. Mes labai įdomiai atrodome net Čekijos aspekte. Ten už davus klausimą – kaip jie tvarkosi su mokinių lankomumu …- gavom atsakymą – tokios problemos nėra, nes, jeigu tėvai neužtikrina lankomumo yra baudos, kurias nustato ne mokykla, o soc. rūpyba ir švietimo ministerija. Norit mokyti namuose patys taip, tokia galimybė yra, tik dokumentus reikia susitvarkyti, prisiimti atsakomybę ir tai daryti iki pat dvyliktos klasės. Liūdniausia atvedus tokį žmogutį į dvyliktą jis sunkiai socializuojasi.

 • Laima

  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia.

  Tokia informacija yra reikalinga medikams, pavyzdžiui, keičiantis informacija, t. y. siunčiant konsultacijai pas gydytoją specialistą, informuojant apie taikytą gydymą šeimos gydytoją ir kt. Tad tokių duomenų ugdymo įstaigos negali reikalauti.

 • As

  Uždrausti, priversti, apkrauti pertekline info vaiką! Kas 2 metai stresai patikrinimų! Spaudimas! Taip tikisi gerų rezultatų. Geriau pasidometi suomių sistema, kur nera jungo moksle, o rezultatai aukštumoj
  Ugdomi neirotokai ateičiai

 • Julija

  Bet ar kalbėjote su tėvais? Kartais vaiko neleidžiame į mokyklą, nes išseko, pavargo. Nuo 8 ryto iki vėlyvo 22 val. vaiko protas užimtas ugdymu. Apie lauką, gryną orą net nėra kalbos. Kiekvienas dalykas reikalauja didelių pastangų, kruopštumo, laiko ir ištvermės. 4 kalbos (lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų) mokėti ir žinoti, kalbėti ir suprasti tame pačiame lygyje, atmintinai istorija, gamtos mokslus (*namų darbas: nupiešti vyr.lyties organus!!!!!!! 6 klasė!!!!!! natūralumo piešimas per baimę, kad mokytoja prašė kruopščiai, gražiai ir t.t. Vaikas ateina ir klausia, o kaip čia dabar suprasti, kaip tos lastelės turi susijungti berniuko ir mergaitės….. O mes tėvai, nuo šio dalyko, ŽINOJIMO, vis dar bandome VAIKĄ apsaugoti!!! O čia, prašom piešk natūralumo meną ir tu mamyt aiškink tą procesą, kad tas turi į tą ….., kad tas ar nas gautusi, iki galo vis tik nedrįsti aiškinti, užverti knygą!!!!!!!! Vaikas pats NENORI atlikti šį namų darbą, gėdijasi. Tad ir nusprendėme, neiti į mokyklą, vietoj *piešymo organų – skaitymas ir teksto ar tai lietuvių, ar prancūzų analizavimas, interpretacija ar matematikos, AR GAMTOS MOKSLŲ BE INTRIGUOJANČIŲ TEMŲ per youtubo pamokas papildomas mokymas). Toliau: reikalaujamas skaitymas ir jo aprašymas. Kada??? Kai VAIKO galva guli 23 val. ant stalo? Vaikas skaityti MĖGSTA, tik per tokį BEprasmišką ugdymo planą, neturi kada prisėsti POPAMOKINIAM skaitymui. Bereikalingas perrašymas paprasto, VISAI NEREIKŠMINGO teksto SU PAPRASTAIS KASDIENINIAIS VARTOJIMO ŽODŽIAIS, kuris atima daug laiko (geriau pasidomėtų, papildytų konkrečiai gramtikos žinias, ATLIKTŲ VIENĄ KITĄ TESTĄ, pasižiūrėtų pamokantį filmuką, video pamoką APIE GRAMATIKĄ ar teksto suvokimą, interpretaciją ir t.t). Prie viso to, neformalus ugdymas – muzikos mokykla: kiekviena diena po 3 val. mokykloje ir 2 val. namuose mokynantis atmintinai solfedį, teoriją, kūrinį, grojimą …. Mielieji 6 klasė, vaikas protingas, stengiasi mokosi 9/10. Pamiršo sąsiuvinį – na neįdėjo, na pamiršo visko gi būna, vaikas pavargo, gi matosi, kad gali mokosi, stengiasi – dvejetukas!!! Pavėlavo 2 min. iš ryto į pamoką – prieš visą klasę vaiko žeminimas, vėl 2-tas. Vaikas kelia ranką pateisyti pažymį, mokytoja per 5-kias pamokas įgnoruoja, prieš semestro pabaigą 2-tas!, kad neatliko vieno punkto, nes jo nesuprato, paliko išsiaiškinimui (*bet bandymą jį atlikti turėjo su savimi pasięmusi). Gaila vaiko, kuris tikrai geba mokytis, turi gerą atmintį, norą … o yra žeminamas, aprektas, neįšgirstas. Mielieji, tikrai savarankiškai, namuose daug daugiau padarome ir žengiame ženkliai į priekį, nei pagal mokyklos ugdymo planus. Atiprašau už klaidas ant grečio darbo metu rašau!!