Tarptautinę moterų ir mergaičių moksle dieną – mokslininkių paskaitos moksleiviams ir protmūšis

Vasario 11 d. visame pasaulyje įvairiais renginiais pažymima Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena. Ji pabrėžia mokslo ir lyčių lygybės svarbą siekiant tarptautiniu mastu sutartų darnaus vystymosi tikslų.

 

Ši diena minima nuo 2015 m., kai Jungtinių Tautų Organizacija, siekdama užtikrinti visapusišką bei lygiateisišką moterų ir mergaičių dalyvavimą moksle, sparčiau įgyvendinti lyčių lygybę ir didinti moterų įsitraukimą į mokslinę veiklą, Generalinėje Asamblėjoje priėmė rezoliuciją dėl vasario 11-osios paskelbimo Tarptautine Moterų ir mergaičių moksle diena.

 

Baltijos šalių mokslininkių asociacija „BASNET Forumas“ kartu su partneriais šią dieną minės nuotoliniu renginiu, kuriame pakvietė dalyvauti 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių moksleivius ir jų mokytojus.

 

Renginį atidarys „BASNET Forumo“ prezidentė doc. dr. Dalia Šatkovskienė, dalyvius sveikins ŠMSM viceministrė Agnė Kudarauskienė.

 

Moksleiviams prisistatys žymios Lietuvos mokslininkės: Lietuvos fizikų draugijos prezidentė prof. habil. dr. Gražina Tautvaišienė (VU Fizikos fakultetas), dr. Renata Butkutė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, VU Fizikos fakultetas), prof. dr. Valentina Dagienė (VU Matematikos ir informatikos fakultetas), Joana Smirnovienė (VU Gyvybės mokslų centras, Lietuvos biotechnologų asociacija), doc. dr. Loreta Saunorienė (KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas), dr. Marija Kataržytė (KU Jūros tyrimų institutas). Mokslininkės dalysis savo pasiekimais ir įspūdžiais apie tai, kaip atrodo mokslas iš arti, išryškins „tylų“ praeities mokslininkių indėlį į tiksliųjų mokslų raidą ir pristatys šiuolaikines mokslo problemas, kurias galbūt teks spręsti jaunajai būsimųjų mokslininkių ir mokslininkų kartai.

 

Moksleiviai taip pat dalyvaus protmūšyje, kurio moto – „Mokslas visiems“. Žaidėjai turės atsakyti į klausimus apie lyčių lygybę moksle, žymias mokslininkes, naujausius mokslo atradimus ir iššūkius. Protmūšio nugalėtojai ir nugalėtojos bus apdovanoti partnerių dovanomis, o laimėtojų klasės bus kviečiamos pavasarį apsilankyti Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų laboratorijose, kuriose mokslinių atradimų pagrindu kuriamos ateities technologijos.

 

Renginio organizatorius „Basnet Forumas“ yra regioninė Baltijos šalių mokslininkių asociacija, kurios tikslas – kaupti ir skleisti gerąją praktiką sprendžiant lyčių lygybės problemą Rytų Europos šalių regiono moksle.

 

Daugiau informacijos

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.