Tarptautinė mokinių mokslinė-praktinė konferencija „Iš XVI amžiaus į XXI“

Lietuvos sostinės istorinei atminčiai pabrėžti 2017-ieji metai dedikuoti Vilniuje gyvenusiam Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiui ir intelektualui Pranciškui Skorinai, išleidusiam pirmąsias spausdintas knygas Vilniuje. Apie P. Skorinos darbų reikšmę miestui ir visam kraštui šviesaus atminimo Lietuvos poetas ir dramaturgas Justinas Marcinkevičius knygoje „Dienoraštis be datų“ rašė: „Laimingas miestas savo pastogėje išleidęs pirmąją spausdintą knygą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Ir niekas taip gražiai neatsidėkojo Vilniui, kaip pats Pranciškus Skorina, savo leidinių kolofonuose įrašęs, kad šios knygos atspaustos „šlovingam ir didžiam Vilniaus mieste“.“ Siekdamos pabrėžti šios žymios asmenybės nuveiktų darbų svarbą, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir Gudų mokyklos draugija šių metų spalio pabaigoje organizavo tarptautinę mokinių mokslinę-praktinę konferenciją „Iš XVI amžiaus į XXI“, skirtą pirmosios spausdintos knygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 500 metų sukakčiai paminėti.

 

Renginyje dalyvavo mokiniai iš Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos, Aleksandro Puškino mokyklos, Žvėryno ir P. Skorinos gimnazijų bei svečiai iš Baltarusijos Respublikos Gardino miesto gimnazijos, Ašmenos 2-osios ir Lydos 4-osios vidurinių mokyklų. Konferencijos dalyvius pasveikino P. Skorinos gimnazijos direktorė Diana Stachnovič. Ji pabrėžė, kad mokyklos bendruomenei vadintis Pranciškaus Skorinos vardu yra ne tik didelė garbė, bet ir atsakomybė, puoselėjant žymaus humanisto skleistas vertybes.

 

Konferencijos dalyviai ir svečiai turėjo išskirtinę galimybę gimnazijoje aplankyti Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Vrublevskių bibliotekos kilnojamąją parodą „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“. Vienas iš parodos autorių ir rengėjų doc. dr. Sigitas Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius, parodos lankytojus supažindino su P. Skorinos „Rusėniškosios Biblijos“ faksimile, jos parašymo istorija, P. Skorinos gyvenimu, veikla Prahoje ir Vilniuje, išleistomis knygomis bei jo atminimo įamžinimu Baltarusijoje, Lietuvoje ir Čekijoje.

 

Apžiūrėję parodą konferencijos dalyviai ėmėsi darbo. Mokiniai pasakojo apie humanisto, dailiųjų menų ir medicinos mokslų daktaro, vertėjo, leidėjo P. Skorinos gyvenimą ir veiklą, kūrybą, jo knygų meninį apipavidalinimą, kitus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės reformacijos veikėjus. Kalbėjo apie tai, kas skatina žmones imti į rankas knygas ir jas skaityti. Konferencijos pranešėjai aptarė savo darbus su komisijos nariais, išgirdo vertingų patarimų, buvo paskatinti gilinti ir skleisti įgytas žinias savo mokyklos draugams.

Didžiuojamės, kad mūsų gimnazija pavadinta spaudos pradininko, žymaus humanisto, „septynių mokslų daktaro“ P. Skorinos vardu. Gerbdami šią iškilią asmenybę visada stengsimės įprasminti jo atminimą ir nuveiktus darbus.

 

Jūratė NORVAIŠIENĖ

Vilniaus Pranciškaus Skorinos g-jos direktorės pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.