Švietimo pagalbos specialistų projektas „Emociuko kelionė į garso R šalį“

Daina Kanapinskienė
,
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ logopedė metodininkė

Emocijos – neišvengiama ir labai reikalinga mūsų kasdienybės dalis. Jos visos turi prasmę ir yra reikalingos. Todėl yra labai svarbu išmokti atpažinti įvairias emocijas, susidraugauti su jomis.

 

Geriausia emocinio raštingumo pamatus dėti jau ankstyvoje vaikystėje. Pradėjus su vaikais anksti kalbėti apie emocijas, jiems ši tema natūraliai tampa dar vienu pasaulio ir savęs pažinimo objektu. Jeigu mes kalbamės su vaiku apie skirtingas emocijas, atkreipiame vaikų dėmesį į tai, kas vyksta, kai užplūsta pyktis, jeigu diskutuojame, ką galime daryti, kai džiaugiamės, liūdime arba bijome, mūsų mažiesiems emocijos ir pastangos jas suvaldyti tampa neatsiejama jų gyvenimo dalimi.

 

Tuo tikslu Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ logopedai vasario–kovo mėnesiais jau antrus metus iš eilės organizuoja respublikinį virtualų kūrybinį projektą apie Emociuko nuotykius, siekiant įtraukti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, pažinti emocijas ir jas išreikšti žodžiais bei kūrybiniais darbeliais. Šiais metais projektas vadinosi „Emociuko kelionė į garso R šalį“ ir buvo skirtas socialinio bei emocinio ugdymo dienai (kovo 26 d.) paminėti.

 

Šiame projekte buvo keliami įvairūs tikslai: siekta lavinti ugdytinių kalbinius gebėjimus: turtinti žodyną, kurti istorijas ar ketureilius, kad kiekviename žodyje būtų garsas R, plėtoti rišliąją kalbą; tobulinti ugdytinių gebėjimą atpažinti ir išreikšti emocijas verbaline ir neverbaline kalba; taip pat ugdyti vaikų meninius gebėjimus, saviraišką, atliekant kūrybinius darbus įvairiomis dailės raiškos priemonėmis bei technika; kartu skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų bei mokytojų bendradarbiavimą.

 

 

Šiemet dalyviams buvo iškelta sąlyga, kad piešinyje atsispindėtų vaiko emocija sukurtai istorijai. Todėl ant kiekvieno vaiko darbelio matosi Emociukas. Projekte dalyvavo ir kartu su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais istorijas bei ketureilius kūrė 4–7 metų vaikai. Sulaukėme net 59 autorių kūrybinių darbų iš visos Lietuvos. Džiaugiamės dalyvių gausa, jų kūrybiškumu ir išradingumu. Šio projekto metu pamatėme, kad vaikai, suaugusiųjų padedami, moka ne tik kurti bei iliustruoti nuotaikingas istorijas, bet ir atpažinti emocijas bei jas įvardyti.

 

Sukurtas istorijas bei ketureilius maketavo Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ logopedės D. Kanapinskienė, I. Petrulaitienė, S. Černiauskienė.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems  dalyviams už iniciatyvų ir kūrybišką dalyvavimą mūsų virtualiame projekte.

 

Peržiūrėti el. knygelę „Emociuko kelionė į garso R šalį“ galima čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.