Kūryba ir mokymasis. Projektas „Transportas ir figūros“

Gilija Gajauskienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio logopedė ir specialioji pedagogė

Vaikams reikia žaisti. Vaikams reikia meno. Vaikams reikia matematikos žinių. Vaikams reikia neribotos, smagios, įtraukiančios veiklos, kuri padėtų jiems augti, mokytis ir mėgautis. Kovo 6–10 dienomis vyko respublikinis projektas „Transportas ir figūros“, kuris sujungė įvairias ikimokyklinukų mėgstamas sritis: žaidimą, kūrybą, judėjimą … Projekto tikslas – įtvirtinti geometrinių figūrų pavadinimus per kūrybą. Tai tęstinis projektas, kurio pirmoji dalis įgyvendinta projekte „Dinozaurai ir figūros“.

 

Kūrybiškumo ugdymas per projektinę veiklą pasirinktas neatsitiktinai. Vaikui ugdantis kūrybiškumo srityje, tobulėja jo gebėjimas ne tik įžvelgti problemas, bet ir gebėjimas įsivaizduoti, fantazuoti, ieškoti netikėtų bei originalių idėjų. Projekto metu tokių idėjų tikrai nestigo.

 

Visoms projekto dalyvėms buvo parengtos rekomenduojamos užduotys, tačiau pačių mokytojų kūrybiškumo dėka „Transporto ir figūrų“ savaitė tapo įtraukia, įdomia, aktyvia ir prasminga. Vaikai mokėsi pažinti geometrines figūras, stebėdami žaismingą istoriją. Vėliau sekė kūrybinis procesas: iš antrinių žaliavų, spalvoto popieriaus ar plastikinių figūrų ikimokyklinukai kūrė įvairias transporto priemones bei savo gatvę. Formų pavadinimus vaikai įtvirtino atlikdami įvairias žaismingas užduotis: įvardino figūrose pasislėpusias transporto priemones, kopijavo, rūšiavo. Įdomu buvo stebėti vaikų veiklą su padidinamuoju stiklu, kurios metu vaikai ieškojo pasislėpusių netinkamų objektų. Atliktos ir judriosios užduotys pagal sukurtą judesių kubą. Vyko rungtyniavimas sporto salėje, kas greičiau pagal pavyzdį surinks paveikslėlį. Geometrines figūras vaikai mokėsi pažinti kurdami formas kūnais ir aiškinantis, kiek vaikų reikia trikampiui, keturkampiui arba apskritimui sukurti. Ugdant vaikų erdvinį mąstymą naudingas lankstymas, tad laivelius ir garlaivius „vandenynui“ teko kurti lankstymo būdu. Vaikai kūrė trimates priemones iš antrinių žaliavų, kas moko vaikus prasmingai naudoti kartono atliekas. Kai kurios veiklos kėlėsi į kiemą. Ten ieškota daiktų, panašių į jau žinomas formas.

 

Pasibaigus projektui sulaukiau daug pozityvių atsiliepimų dėl temos aktualumo, žaismės panaudojimo ugdant mažuosius bei pačių vaikų patirtas emocijas mokantis ir kuriant, žaidžiant ir atrandant. Nors projektas baigėsi, tačiau nemažai mokytojų  tęs veiklas, nes „vaikams patiko“. Iš įgyvendintų veiklų akimirkų bus sukurta videomedžiaga.

 

Projekto organizatorė ir koordinatorė – Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio–darželio logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė. Projekto partneris – Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.