Sustabdytos Rusijos ir Baltarusijos narystės tarptautinėje aukštojo mokslo organizacijoje

Sustabdytos Rusijos ir Baltarusijos narystės Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME). Toks sprendimas dėl valstybių narysčių stabdymo šioje tarptautinėje bendradarbiavimo platformoje buvo priimtas pirmą kartą.

 

Šią savaitę vykusiame EAME susitikime sprendimą dėl sankcijų palaikė 39 valstybės iš 40. Vatikanas, laikydamasis neutraliteto, nuo balsavimo susilaikė, tačiau pasmerkė Rusijos vykdomus karinius veiksmus, nukreiptus prieš Ukrainą.

 

Lietuva nuo pat karo Ukrainoje pradžios reikalavo Rusijos ir Baltarusijos pašalinimo iš EAME. Mūsų šalis kartu su Ukraina, Latvija ir Lenkija buvo tarp pirmųjų EAME valstybių narių, paskelbusių, kad sieks visapusiško aukštojo mokslo ryšių nutraukimo su šalimis agresorėmis.

 

Tarptautinė organizacija sprendimą priėmė remdamasi tuo, jog Rusijos aukštasis mokslas yra viena iš Rusijos valdžią aktyviai palaikančių ir stiprinančių galios struktūrų šalyje. Kartu buvo įvertintas ir Baltarusijos vaidmuo, pateisinant ir remiant Rusijos vykdomus karo veiksmus prieš Ukrainą.

 

EAME siekia bet kokių šalis agresores ir organizaciją siejančių ryšių nutraukimo. Numatoma, kad tai turės ir ilgalaikių pasekmių – atitolins Rusijos ir Baltarusijos aukštojo mokslo institucijas nuo likusių EAME valstybių narių, panaikins sąsajas, leidžiančias bendradarbiauti jų universitetams, organizuoti ir vykdyti tarptautines studentų mobilumo programas.

 

EAME toliau sieks kryptingai formuoti bendrus Europos valstybių aukštojo mokslo principus, atnaujinti ankstesnes bei diegti naujas bendradarbiavimo priemones, dalyvaus darbo grupėse ir kituose apsikeitimo patirtimi formatuose.

 

Ši organizacija, įsikūrusi dar 1999 m., leidžia užtikrinti Europos aukštojo mokslo sistemų bendradarbiavimą. Ji iki šiol vienijo 49 valstybių ministerijas, atsakingas už aukštojo mokslo politikos formavimą ir įgyvendinimą, prisidėjo prie standartinio ir visoje Europoje taikomo trijų studijų pakopų modelio sukūrimo, padėjo įvesti bendrus studijų kokybės ir kvalifikacijų pripažinimo principus, suformuoti studijų kreditų (ECTS) modelį.

 

Tokie struktūriniai pokyčiai ne tik prisidėjo prie studijų modelio stiprinimo, bet ir suformavo pagrindus „Erasmus+“ programai, kitiems Europos universitetus vienijantiems bendradarbiavimo ir mobilumo formatams.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.