Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Logopedo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste“

Gražina Musteikienė
,
Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė

Balandžio 12 d. Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vadovai, mokslininkai, logopedai organizavo respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Logopedo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste“.

 

Konferenciją pradėjo Šiaulių m. PPT direktorė J. Urnikienė, ji kalbėjo apie logopedo pagalbos reikšmingumą ikimokyklinio ugdymo įstaigose įtraukiojo ir lygybės ugdymo kontekste. J. Urnikienė pažymėjo, kad mūsų žinios ir patirtis byloja, kaip svarbu išnaudoti ikimokyklinį laikotarpį – investuoti į mažus vaikus ir kokį svarbų vaidmenį, formuojantis mažo vaiko psichikai, atlieka kalba. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė atskleidė kiekvienos metodikos, instrumento, kurie naudojami mūsų šalyje ir už jos ribų, tikslą, naudojimo galimybes ir patikimumą. VU ŠA Edukologijos instituto direktorė doc. Dr. I. Kaffemanienė ir lektorė dr. M. Jurevičienė praskleidė ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, komunikacijos, kalbos, kalbėjimo ypatumus. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dokt. S. Daniutė sudomino logopedinėje praktikoje taikomomis fonologinio sutrikimo įveikimo strategijomis nacionaliniu ir tarptautiniu kontekstuose. Šiaulių m. PPT ir LD „Žilvitis“ logopedė G. Musteikienė pristatė fonologinio suvokimo vertinimo pagal pasirinktą anketą rezultatus.

 

 

Konferencijos antroji dalis vyko sekcijose. Šalies ikimokyklinių įstaigų logopedai praktikai dalinosi gerąja darbo patirtimi, siekiant įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos, kalbėjimo ir / ar komunikacijos sutrikimus. Pranešėjai pristatė projektines, prevencines veiklas, sėkmingas efektyvaus komandinio darbo patirtis, sukurtas metodines ir inovatyvias priemones, STEAM elementų panaudojimą ir sutrikimų įveikimo strategijas, kurios skatintų vaikus veikti ir  patirti sėkmę.

 

Renginio organizatoriai sulaukė gerų, palankių diskusijos dalyvių atsiliepimų, gražių padėkos žodžių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.