Su knyga ir jautriu žodžiu į mokinių širdis

Raimonda Rumbinaitė
,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoja

Ne kartą visi esame girdėję žodžius – „Literatūra – dar vienas kelias į mokinių širdis“. Šiuos žodžius patvirtino šaltoką ir speiguotą rytą Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IV GB klasėje vykęs susitikimas su tremtine Marija Šidlauskiene, gimusia Sibire. Viešnia – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių organizacijos Kuršėnų filialo pirmininkė.

 

Integruotoje istorijos ir literatūros pamokoje – susitikime abiturientai, padedami savo lietuvių k. ir literatūros mokytojos ir tremtinės Marijos Šidlauskienės, prisiminė Lietuvos gyventojų trėmimo istoriją bei pagilino žinias apie tai, kaip neteismine tvarka vykdytas organizuotas prievartinis ir masinis žmonių išvežimas iš nuolatinių gyvenamųjų vietų, t. y. Lietuvos. „Tarp tremtinių ir ne vienas rašytojas“, – priminė abiturientai.

Mokinius jaudino pasakojimas ir skaitomos ištraukos apie tremtinių gyvenimą amžino įšalo žemėje. Pamokoje-susitikime perskaitytos ir ištraukos iš tremties prisiminimų autorės Dalios Grikevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ bei pagilintos mokinių žinios apie poetą neoromantiką Antaną Miškinį, apkaltintą antisovietine veikla ir ištremtą į Sibirą“. Perskaityta jo psalmė „Regėjimas“. Tremtinė Marija Šidlauskienė perskaitė savo brolio atsiminimų ištraukas, išspausdintas knygoje „Mus vežė belangiais traukiniais“.

 

Be to, abiturientai įsiminė ir jautrų tremtinės Marijos Šidlauskienės pasakojimą apie į namus įsiveržusius sovietinius kareivius, kaip šie liepė jos tėvams ir broliui rengtis ir eiti, kad leido pasiimti tik kelis daiktus ir kad jos artimiausi, kaip ir visi tremiami žmonės, į Sibirą keliavo belangiais gyvuliniais vagonais. O pamokos-susitikimo pabaigoje visi jos dalyviai atminė Rūtos Šepetys knygą bei pagal ją sukurtą filmą „Tarp pilkų debesų“.

 

Apibendrinant pamoką-susitikimą teigta, kad tremties literatūros atsiradimas sietinas su sovietine okupacija, kad iš literatūros žanrų buvo gyvybingiausia poezija, kad svarbiausios temos – tautos naikinimas, išdavystė, kova dėl tėvynės laisvės, genocido vykdytojų dvasinė menkystė. Šios temos, mokinių nuomone, aktualios ir šiandien, nes vyksta Rusijos ir Ukrainos karas. Be to, pasaulis, vykstant Rusijos ir Ukrainos karui, labai greitai gali netenka stabilumo. Tad neleiskime užmiršti tokios nesenos savo tautos praeities. Atminkime, kad, tik pasimokę iš istorijos, sugebėsime kurti darnią ateitį.

 

Tegul visų mūsų širdys dega bendryste ir meile!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.