„Pasažas – kelias nuo priėmimo į ugdymą“

„Pasažas – kelias nuo priėmimo į ugdymą“ (angl. „Passage – pedagogies of passing from reception to education“) – dvejų metų projektas, finansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“, kurio tikslas yra sukurti novatoriškus ir tikslingus metodus, padėsiančius užtikrinti naujai atvykusių vaikų iš kitų šalių veiksmingesnį integracijos į mokyklos gyvenimą procesą.

 

Projekto pagrindinės veiklos

  • Esamos situacijos ir poreikių analizė

Vykdant duomenų analizę ir pirminius kokybinius bei kiekybinius tyrimus išanalizuota esama situacija ir nustatyti pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria mokyklos, integruodamos naujai atvykusius vaikus.

 

  • Gebėjimų stiprinimas ir mokymai

Mokytojų, mokinių ir suinteresuotųjų šalių darbuotojų kontaktiniai ir nuotoliniai mokymai apie veiksmingas metodologijas, mokymo metodus, veiklą ir priemones, kuriomis siekiama sukurti įtraukią mokymosi aplinką.

 

  • Edukacinių priemonių rinkinio kūrimas

Rinkinys mokyklų pedagogams, kaip kurti ir palaikyti kultūriškai jautrias ir įtraukias mokyklų sistemas, skatinančias švietimo integraciją vaikams iš kitų šalių.

 

  • Politikos rekomendacijų rengimas

Visų lygių politikams ir sprendimų priėmėjams skirtos rekomendacijos, kuriomis siekiama nustatyti būtiniausius reikalavimus, kad naujai atvykusių vaikų perėjimas nuo priėmimo į švietimo sistemą būtų veiksmingas.

 

  • Informuotumo didinimas ir sklaida

Projekto metodo ir metodikos pristatymas įvairiems švietimo sistemos darbuotojams ir suinteresuotosioms šalims, siekiant didinti švietimo metodų įtrauktį ir skatinti kultūriškai įvairias mokyklų sistemas.

 

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitos.
  • Kontaktiniai ir nuotoliniai mokymai.
  • Edukacinių priemonių rinkinys.
  • Rekomendacijos politikams ir sprendimų priėmėjams.

 

Daugiau informacijos apie projektą ir jo veiklas rasite:

https://passageproject.eu/

Facebook.com/passageEUproject

linkedin.com/showcase/passage-project

twitter.com/passage_project

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.