Studijų ir karjeros diena Lizdeikos gimnazijoje

Sandra Karenauskienė
,
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Žmogaus gyvenime vienas svarbiausių dalykų yra teisingai pasirinkti profesiją, tačiau labai dažnai jauni žmonės nežino, kuo norėtų būti, su kokia sritimi sieti tolesnę savo veiklą. Ypač svarbu mokykloje sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą.

 

Karjeros planavimo mokytojų Agnės Samulienės ir Danutės Sakalauskienės iniciatyva Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje jau antrą kartą organizuojama Studijų ir karjeros diena, skirta studijų programoms, stojimo sąlygoms ir mokymosi galimybėms tiek Lietuvoje, tiek užsienyje pristatyti. Direktorė Ina Bajarauskaitė, sveikindama renginio dalyvius, pabrėžė, kad didžiąją gyvenimo dalį praleidžiame darbe, todėl mūsų profesijos pasirinkimas turi būti apgalvotas ir atsakingas, kad galėtume realizuoti save ir sėkmingai siektume karjeros. Užsiėmimuose dalyvavo Radviliškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė ir vyr. specialistė Rasa Plukienė, atsakinga už karjeros ugdymą. Sveikinimo kalboje vedėja pastebėjo, kad toks renginys yra labai laiku, nes mokiniai gali sužinoti, kokių dalykų jiems reikės ateityje, atrasti atsakymus į iškilusius klausimus, nes atvyko daugybė universitetų, kolegijų ir profesinių centrų atstovų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Kėdainių ir kitų miestų. Kadangi pernai toks renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo, šiemet nuspręsta įtraukti ne tik Lizdeikos gimnazijos bendruomenę, bet ir rajono mokyklų 10–12 klasių mokinius ir jų mokytojus. Renginyje dalyvavo ne tik lizdeikiečiai, bet ir mokiniai iš Gražinos ir Pakalniškių pagrindinių mokyklų, Baisogalos, Šeduvos, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio, Sidabravo, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijų.

 

Studijų ir karjeros dienos užsiėmimai buvo kruopščiai suplanuoti, kad kuo daugiau mokinių turėtų galimybę ne tik išklausyti lektorių paskaitų, bet ir susitikti su universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų atstovais, susipažinti su jų siūlomomis studijų kryptimis ir mokymosi perspektyvomis. Žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktoriaus Gintaro Sarafino paskaitoje „Ugdymas karjerai: kaip mokyklos galėtų padėti mokiniams renkantis karjerą“ aptartos dažniausios mokinių daromos klaidos, renkantis studijų programas. Pristatytos mokymosi sąlygos Lietuvos aukštosiose ir profesinėse mokyklose, pasiūlyta atlikti keletą eksperimentų, kurie padėtų apsispręsti, ar esame tinkami pasirinktai profesijai. Mokiniams patarta, kaip tinkamai pasirinkti, kokios yra galimybės išbandyti studijų kryptį. Akcentuota, kad svarbiausia išsikelti tikslą ir jo sistemingai siekti, nebijoti išeiti iš komforto zonos ir daug dirbti su savimi, siekiant išsiaiškinti savo norus ir realias galimybes. Taip pat mokiniams pristatytos gretutinės ir tarpkryptinės studijų programos, kurios itin tinka tvirtai neapsisprendusiems ir dvejojantiems dėl teisingo pasirinkimo. Vakare lektorius susitiko su tėveliais, pateikė jiems keletą variantų, kaip galima padėti vaikui apsispręsti. Pabrėžė, kad situacija įvairiose ugdymo įstaigose yra labai pasikeitusi ir neatitinka suaugusiųjų įsivaizdavimo, todėl patarė, kaip reikėtų elgtis padedant, o ne trukdant vaikui rinktis studijų kryptį. Taip pat buvo aptarta savanoriavimo, šešėliavimo ir simuliacijų galimybė, supažindinta su tikslinės informacijos paieška ir studijų programų gausa.

 

Kitas užsiėmimas – susitikimas su Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) vyr. konsultante Odeta Kardauske. Ji supažindino su praėjusių metų abiturientų pasirinkimų statistika ir aptarė 2018 m. stojimo sąlygas, akcentavo brandos egzaminų (BE) pasirinkimų svarbą ir dokumentų pildymo tvarką. Pabrėžė, kad nurodytų terminų nesilaikymas ar neteisingas dokumentų užpildymas gali nulemti ateitį. Kiekvienas stojantysis yra atsakingas už savo sprendimus. Be to, aptarta konkursinio balo skaičiuoklė, papildomų balų surinkimo galimybės, priminta, kad visada galima perstoti į kitą studijų kryptį ar perlaikyti BE. Akcentuota, kaip veikia sistema, todėl svarbu tinkamai surikiuoti savo pasirinkimus.

 

Trečiasis užsiėmimas – Kastu.lt atstovės Monikos Elijošienės paskaita apie studijų užsienyje privalumus ir trūkumus. Lektorė teigė, kad jų tikslas yra padėti įstoti ten, kur atsivers daugiausia galimybių, kur galima atrasti save ir įtvirtinti savo pranašumą. Taip pat pristatyti užsienio universitetai ir jų siūlomos studijų kryptys. Kastu.lt komanda siūlo prisijungti prie „Eurotrip“ kelionių į Olandiją arba Daniją, per kurias aplankomi 4–5 universitetai, suteikiama galimybė dalyvauti paskaitose, pabendrauti su dėstytojais ir studentais. Nors studijos užsienyje yra tikras iššūkis, jis brandina žmogų kaip asmenybę, o jį sėkmingai įveikus norisi judėti tik į priekį.

 

Kol vieni klausėsi paskaitų, kiti lankė universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų ekspozicijas, bendravo su dėstytojais ir studentais. Džiugu, kad buvę gimnazistai mielai grįžta į savo mokyklą pristatyti pasirinktos specialybės. Kiekviena įstaiga (jų buvo 20) ne tik pateikė dalykinę informaciją apie studijas, bet ir parodė savo išskirtinumą: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija patraukė ginklų ekspozicija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla demonstravo simuliacijos galimybes, Valstybės sienos apsaugos tarnyba supažindino su dresuotais šunimis – pareigūnais, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro atstovai vaišino savo gaminiais…

 

II–IV klasių mokiniai dirbo Lizdeikos gimnazijoje, o pirmokai „matavosi profesijas“ Radviliškio miesto įstaigose: Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, Policijos komisariate, Jaunimo darbo centre ir savivaldybėje. Atlikę užduotis mokiniai baigiamojoje konferencijoje „Šok į tėvo klumpes“ išklausė Radviliškio rajono policijos komisariato vyresniosios inspektorės Ilonos Sernovienės paskaitą ir pristatė medžiagą apie profesijas, su kuriomis susipažino lankydami įstaigas.

 

Kadangi šių dienų darbo aplinka reikalauja ne specifinių vienos srities žinių, o kūrybingo, kompleksiškai mąstančio, gebančio kelti ir realizuoti naujas idėjas specialisto, būtina kuo anksčiau šeimoje ir mokykloje kalbėti apie profesinį orientavimą. Todėl studijų mugės, konferencijos ar studijų ir karjeros dienos mokykloje yra vienas iš būdų, kaip padėti mokiniui įsivertinti savo galimybes ir tinkamai pasirinkti studijų kryptį. Tikimės, kad ši idėja, įtraukusi į aktyvią veiklą mokinius, mokytojus ir tėvus, gimnazijoje prigis ir bus įgyvendinama kasmet.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.