„eTwininng“ tarptautinis projektas Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rasa“

Jurgita Dockevičienė
,
Marijampolės l.-d. „Rasa“ vyresn. auklėtoja

Su pasididžiavimu visi laukiame itin reikšmingos Lietuvai, jos piliečiams sukakties. 1918 m. įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė 2018 m. vasario 16 d. švęs gimimo 100-ąsias metines. Siekiant paminėti šią gražią sukaktį norisi, kad ir patys mažiausieji ugdytiniai pažintų mūsų tautos etninį unikalumą, gebėtų vertinti, puoselėti tautines tradicijas.

Marijampolės lopšelio-darželio „Rasa“ pedagogėms kilo mintis įprasminti Lietuvos šimtmečio minėjimą, dalyvaujant tarptautiniame „eTwininng“ projekte. Norėjosi nešti žinią apie savo šalį, garsinti Lietuvos vardą tarp Europos valstybių.

2017 m. gegužę aš, Jurgita Dockevičienė, pedagogė Jurgita Arlauskaitė ir „Kiškučių“ grupės ugdytiniai buvome pakviesti dalyvauti tarptautiniame „eTwininng“ projekte „Nacionalinė pasakų knyga“ (angl. „Book of National fairy tale“). Pagrindinis projekto tikslas – bendradarbiauti su kitų šalių vaikais, pedagogais, supažindinti projekto dalyvius su Lietuvos kultūra ir etniniu unikalumu, taip pat susipažinti ir su kitų šalių kultūromis, tradicijomis, vaikų literatūra. Projekto kūrėja – Slovakija, šalys dalyvės: Turkija, Rumunija, Lenkija, Lietuva, Danija, Čekija, Bulgarija ir kt. Laukiamas projekto rezultatas – viena bendra nacionalinių pasakų knyga.

 

Tarptautiniame „eTwininng“ projekte Lietuva pristatė lietuvių liaudies pasaką „Katinėlis ir gaidelis“. Pradžioje mūsų mažieji susipažino su pasakos turiniu, personažais. Ugdytiniai kūrė pasakos dekoracijas, personažų kaukes, puošė jas tautiškais lietuvių raštais, per įvairias veiklas naudojo gamtinę medžiagą, buitines žaliavas. Meninės raiškos priemonės priminė, kiek daug gražių ir įdomių žaidimų, dainelių, pokštų sukūrė mūsų senoliai. Atlikdami užduotis vaikai turėjo galimybę pasinerti į nuotykių, paieškų ir atradimų pasaulį, kuriame susipindavo mūsų tautinio paveldo elementai. Tai svarbus veiksnys, turintis įtakos formuojant pilietiškumo pamatus. Džiaugiamės, kad į šią veiklą aktyviai įsijungė kitų grupių pedagogai, ugdytinių tėvai. Grupės vaikai svečiuose sulaukė ir lapės, kuri skatino pasakoti, skaičiuoti ir pavaišino savo iškeptu pyragu.

 

Per ilgalaikį projektą „Kiškučių“ grupę pasiekė iš Slovakijos atvykusi knyga ir slovakų pasakos herojus berniukas Žirniukas. Vaikai susipažino su berniuku, jo atsivežta pasaka ir keliaujančia knyga. Kita keliaujančios knygos pasaka „Katinėlis ir gaidelis“, kurią iliustravome lietuvių liaudies motyvais, iškeliavo į Bulgariją.

Kol iliustravome pasaką, berniukas Žirniukas svečiavosi Lietuvoje, susipažino su jos gamta, žymiomis vietomis, tautos paveldu, lankėsi vaikų šeimose ir kt. Žirniuko kelionės įspūdžiai skelbiami „eTwininng“ projekto svetainėje. Visos projekte dalyvaujančios šalys turės galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuva.

 

Smagu, kad dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, bendradarbiavimą su užsienio socialiniais partneriais palaiko Marijampolės savivaldybės ir ugdymo įstaigos vadovai, o lopšelyje-darželyje vykstantys pokyčiai daro įtaką institucijos bendruomeniškumui, atvirumui, naujų idėjų paieškai.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.