Stipriname kompetencijų ugdymą

Skirmantė Petraitienė
,
Radviliškio Lizdeikos g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytojai ruošiasi atnaujinti ugdymo turinį ir jį įgyvendinti. Gimnazija aktyviai dalyvauja ir įgyvendina „Erasmus+“ programos projektus, kurių veiklos ir rezultatai veiksmingai prisideda prie ugdymo proceso tobulinimo gimnazijoje.

 

Nuo 2016 m. gimnazija dalyvauja socialinio verslumo ir socialinės atsakomybės stiprinimo projekte pagal „Erasmus+“ programą, integruoja šį dalyką į formalias ir neformalias ugdymo veiklas: mokiniai steigia socialines įmones, rengia labdaros renginius gimnazijoje, mokytojai socialinio verslumo ugdymą integruoja į mokomuosius dalykus. Šis ilgalaikis projektas „Šiuolaikinis mokinys – atsakingas verslininkas rytoj“ veiksmingai ugdo jaunų žmonių socialinės atsakomybės kompetencijas ir formuoja vertybines nuostatas. Todėl ir toliau buvo nuspręsta projektą tęsti, įgyvendinant naujus ugdymo iššūkius, į kompetencijas nukreiptą vertinimą. Projektą įgyvendina penkios institucijos, dvi nevyriausybinės organizacijos – ARNO (Šiaurės Makedonija) ir Scola de Valori (Rumunija), mokyklos iš Amalfio (Italija), Skopjė (Šiaurės Makedonija) ir Radviliškio Lizdeikos gimnazija.

 

Šio projekto etapo tikslas – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, kurios reikalingos ugdant mokinių socialinio verslumo įgūdžius ir stiprinant socialinę atsakomybę. Praėjusio projekto įgyvendinimo etape trijų mokyklų mokytojai aprašė ir pristatė savo dalykų pamokas, į kurias buvo integruotas socialinis verslumas ir neformaliojo ugdymo veiklos. Šiemet planuojama papildyti aprašytas pamokas ir neformaliojo ugdymo veiklas ugdomomis kompetencijomis ir jų vertinimu.

 

Kovo 30 d. – balandžio 5 d. projekto dalyviai susirinko į mažą kalnuotą UNESCO paveldo saugomą miestelį Amalfį tobulinti savo žinių apie nukreipto į kompetencijas ugdymo organizavimą. Mokymus vedė UAB Forvardo privačios mokyklos mokytojos, kurios jau septynerius metus taiko į kompetencijas nukreiptą ugdymą. Mokymų metu dalyviai svarstė, kokios svarbiausios XXI amžiaus kompetencijos aktualios jaunosios kartos atstovams, kaip jų ugdymą galima veiksmingai taikyti įvairių dalykų pamokose. Patyrusios lektorės Julija Glinskė ir Skaistė Lazdauskaitė padėjo perprasti svarbiausius kompetencijų ugdymo akcentus ir pasirengti kompetencijų ugdymo ir vertinimo, mokant socialinio verslumo ir stiprinant socialinę atsakomybę, vadovui kurti. Būtent kompetencijų ugdymo ir vertinimo metodinės rekomendacijos ir bus pagrindinis šio projekto rezultatas.

 

Projekto dalyviai dalinosi ugdymo praktikomis ir patirtimi, lygino socialinio verslumo ir socialinės atsakomybės stiprinimo ugdymo veiklas, aptarė švietimo sistemos panašumus ir skirtumus, pristatė gerąsias praktikas, kurias veiksmingai planuojame pritaikyti savo ugdymo įstaigose.

Po sunkios ir įtemptos mokymų savaitės projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su UNESCO paveldo Amalfio regionu. Šis kraštas įspūdingas dėl nuostabių kalnų ir Viduržemio jūros kraštovaizdžio, kuris lygumų lietuvaičiams buvo didelis iššūkis – kilti ir leistis tarp 500 ir 800 metrų stačių kalnynų norint pasiekti Amalfio mokyklą ar aplankyti įspūdingas žymias istorines vietas.

 

Lizdeikos mokytojai grįžo įkvėpti gilinti savo profesines žinias ir ieškoti geriausių ugdymo sprendimų. Juos įkvėpė ne tik įspūdingas Italijos Amalfio kraštovaizdis, bet ir profesionalių, charizmatiškų mokytojų, ieškančių geriausių ugdymo būdų ir keičiančių ugdymo praktikas į veiksmingesnes šiandieniniam jaunimui, drąsa ir novatoriškumas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.