STEAM veiklos Šiaulių „Dermės“ mokyklos pradinėse klasėse

G. Grigaitienė, N. Zikienė
,
Šiaulių „Dermės“ mokyklos pradinio ugdymo mokytojos

„STEAM yra ugdymas, kuriame formuluojama gamtamokslinė ar techninė problema, sprendžiama tarpdisciplininių tyrinėjimų ir modeliavimo būdu. Tai yra ir mokymasis dirbti tarpdisciplininėje komandoje bendradarbiaujant“ (doc. dr. R. Lazauskaitė). Šio ugdymo integralumas, kritinio mąstymo formavimas, gebėjimas kelti klausimus ir juos spręsti yra nemenkas iššūkis dirbant su didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais.

 

Mūsų mokyklos mokiniams nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai, todėl ugdymo proceso metu jiems reikalinga nuolatinė pagalba. Daugeliui sudėtinga kalbėti, reikšti savo mintis, savarankiškai skaityti, įsiminti žodinę informaciją. Organizuodami STEAM veiklas pastebime, kad mokiniai drąsiau kelia klausimus, sprendžia problemas ir veikia kartu, ilgesnį laiką sutelkia dėmesį. Be to, lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, skonį ir stiprina pasitikėjimo savimi jausmą. Taip jie tobulina savo mąstymo įgūdžius, mokosi kalbėti argumentuotai, samprotauti ir diskutuoti, spręsti problemas, atsirinkti patikimą informaciją nuo nepatikimos.

 

Organizuojant STEAM ugdymą, mokytojams svarbu numatyti, ar mokiniai galės veikti savarankiškai, gebės kelti klausimus, atlikti eksperimentą, suformuluoti išvadas ir įgytą patirtį pritaikyti. Mokykloje įgyvendinami projektai, pamokos, edukaciniai užsiėmimai, išvykos. Užsiėmimai vyksta mokyklos erdvėse: lauko klasėje, technologijų kabinetuose, sensoriniame kambaryje, muzikos terapijos kambaryje, informacinių technologijų kabinete. Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.

 

Visos pradinio ugdymo mokytojos parengė STEAM projektus, dalinosi patirtimi juos įgyvendinant. Mokiniams įdomu tyrinėti savo miesto aplinką, augalus ir gyvūnus, mokytis tvariai ir atsakingai elgtis su antrinėmis žaliavomis, rūšiuoti atliekas (nuotraukos). Daugelis vaikų pirmą kartą savarankiškai paruošė žemę, sėjo, prižiūrėjo augalus. Vaikai aktyviai dalyvavo projektuose „Žali burtai“, „Šiaulių miesto augalija“, „Termometras“, „Mokausi tyrinėdamas“, „Gyvoji gamta. Vabzdžiai ir vabalai“. Atliko bandymus  ir naujai įvertino įprastus produktus projektuose „Maisto chemija“, „Ragauju. Liečiu. Uostau. Girdžiu. Matau. Jaučiu”, „Eksperimentų laboratorija“. Stebėjo atliekų rūšiavimą, atliko įvairių medžiagų irimo žemėje eksperimentą. Mokiniai matavo triukšmą savo klasėje, mokykloje, telefonų ir automobilių skleidžiamo garso stiprumą, įvertino pavojingumą sveikatai.

 

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo STEAM JUNIOR programoje ŠPRC „Mechaniko profesijos labirintuose“.

 

Pamokos netradicinėse erdvėse palieka neišdildomų įspūdžių ir nepakartojamų mokymosi patirčių. STEAM padeda priartėti prie ateityje vaikų laukiančių iššūkių ir būsimos darbo rinkos poreikių.

 

Ugdomos kompetencijos, kurios reikalingos įvairių dalykų pamokose. Mokiniai kuria vieni ar kartu su kitais, nebijo rizikuoti ir klysti. Pasirenka ir vartoja verbalines ir neverbalines raiškos priemones, jas pritaiko situacijai. Dirbdami kartu atpažįsta savo ir kitų emocijas, teikia ir priima pagalbą. Kelia klausimus, siūlo sprendimo būdus, įgyvendina savo ir kitų idėjas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.