Stažuotės „Skaitmeninė švietimo transformacija „EdTech“ refleksija

Deimantė Karalė
,
Kauno „Santaros“ g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Spalio 23–27 dienomis aš, Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Karalė, dalyvavau stažuotėje Izraelyje pagal projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija „EdTech“. EdTech – greitai besivystanti inovacijų švietimo sektoriuje ekosistema, kurioje startuoliai, smulkus ir vidutinis verslas (SVV) kuria inovatyvius, dažniausiai naujausiomis technologijomis grįstus sprendimus švietimo sektoriaus iššūkiams spręsti.

 

Lietuvos delegacija lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, Ramat Gan mokykloje Michlal, Yeruham mokslo centre, „Shaping the Future“ konferencijoje ir kt. Įdomu tai, kad Michlal mokykloje mokiniai mokosi programavimo nuo pirmos klasės – tai mokykla, kuri specializuojasi IT. Mokykloje programavimo mokoma pagal pasiekimų lygius, vadinasi, sudaromos palankios sąlygos kiekvienam mokiniui patirti sėkmę. Stebėtose veiklose buvo aiškiai išreikšta mokymosi paradigma, kai mokytojas yra pagalbininkas, konsultantas. Mokiniai naudojo programavimo kalbą Scratch. Taip pat teko matyti daug savivaldaus mokymosi pavyzdžių, kai mokiniai išsikelia tikslus, dirbdami individualiai ir grupėse atlieka užduotis, įsivertina, reflektuoja patirtis. Ugdymo procesas grupei mokinių buvo organizuojamas sinchroniniu būdu. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas STEAM, vyksta robotikos užsiėmimai, integruotos pamokos. Anot robotikos mokytojo, po kiekvienos pamokos teikiamas grįžtamasis ryšys tėvams – yra išsiunčiamas skaitmenizuotas mokymosi turinys per elektroninį dienyną.

 

 

Mokykla išsiskiria savo erdvėmis, kurios skatina mokinius tyrinėti, atrasti mokymosi džiaugsmą. Kiekvienoje matytoje klasėje yra keletas suskirstytų erdvių, kurios į ugdymosi procesą įtraukia visus mokinius – darbo su kompiuteriais erdvė, žaidimų erdvė, mokymosi grupėse erdvė ir kt. Ant mokyklos stogo yra įkurta žalioji erdvė, kur mokiniai augina daržoves, prieskonius, gamina salotas bei kitus patiekalus. Kaip teigė mokiniai, jiems galima pasirinkti, kokias užduotis atlikti ir rengti ilgalaikius projektinius darbus. Mokyklos baldai bei priemonės šiuolaikiški, ergonomiški, atliepiantys mokinių poreikius – interaktyvios grindys, 3D spausdintuvas, kiekvienoje klasėje 4–5 kompiuteriai, planšetės, robotukai, „Lego“ kaladėlės, vestibiulyje – televizorius ir kt. Visa tai naudojama, kad ugdymas būtų tyrinėjantis ir prasmingas. Taigi Michlal mokykloje buvo matyti IT priemonių ir mokomųjų veiklų derinys, praturtinantys mokymosi procesą.

 

Apibendrindama stažuotę drąsiai galiu teigti, kad surastas bendraminčių būrys įkvepia žengti toliau skaitmeninės transformacijos keliu ir ieškoti inovatyvių sprendimų savo organizacijoje koreguojant ugdymo proceso organizavimo formas, kuriant edukacines aplinkas, pritaikytas įtraukiajam mokymuisi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.