Socialinis-emocinis ugdymas lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

Asta Blaškevičienė, Zita Dzetaveckienė
,
Marijampolės vaikų l.-d. „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Vaida Bružinskienė
,
logopedė

„Kimochis“– tai integruota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. Ši programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Tai išties puikus ir praktiškai patikrintas būdas, kaip mokyti vaikus kalbėti apie jausmus: žaidybinėse situacijose vaikai mokosi juos pažinti, pavadinti ir valdyti, paaiškinti, ką tuo metu jaučia, ir konstruktyviai bendrauti. Tai paprasta ir veiksminga ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas bei keblias socialines-emocines situacijas.

 

Viso to vyresniojo amžiaus grupės vaikus jau trečius metus moko simpatiškos, skirtingus charakterius turinčios „Kimochis“ lėlytės – nerimastingas Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, visus globojanti Balandė Meilė, švelnioji Rožė, išdykusi Lipšniakojė ir užmaršusis Dobilėlis. Kiekvienas personažas „slepia“ jam būdingus jausmus ir moko apie juos kalbėti – taip vaikai įgyja žinių, įgūdžių, kurie yra labai reikalingi, kad galėtų suprasti ir valdyti savo emocijas, globoti ir rūpintis kitais, priimti atsakingus sprendimus. Vaikai tiesiog mokosi būti lydimi sėkmės šiame sudėtingame pasaulyje!

„Kimochis“ lėlytės du–tris kartus per savaitę pakviečia vaikus išklausyti jų pasakojimų į stilizuotą pievelę po grupėje „augančiu“ klevu. Ten per kiekvieną susitikimą yra aptariamas naujas jausmas (pyktis, džiaugsmas, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.), susipažįstama su kiekvienos „Kimochis“ lėlytės savitu charakteriu ir pomėgiais, kuriamos realios gyvenimiškos situacijos ir suteikiama galimybė mokytis, kaip elgtis ir ką sakyti susidariusiose sudėtingose bendravimo situacijose. Taip vaikai veiklų metu įgyja naudingų pozityvaus elgesio įgūdžių, sužino, kaip nedera elgtis, kaip ištaisyti nemalonią situaciją, kad visiems būtų gera ir linksma, o vėliau, pasitelkę „Kimochis“ lėlytes, patys vaidina ir imituoja įvairias pamokančias situacijas – visi šie įgūdžiai ir socialinės istorijos yra nuolat tobulinamos per kitus užsiėmimus.

 

„Kimochis“ programoje siūlomas žodžių, frazių kartojimas, lavinamų įgūdžių naudojimas padeda vaikams pritaikyti įgytus gebėjimus, žinias realiose gyvenimiškose situacijose. Kad vaikai išmoktų naujus įgūdžius pritaikyti kasdieniame gyvenime, labai svarbi suaugusiųjų pagalba, tinkamu laiku siektino elgesio priminimas. „Kimochis“ programa moko vaikus vertinti save už savo paties nuopelnus, moko žiūrėti į save nelyginant savęs su kitais vaikais – taip jie išmoksta džiaugtis savo pasiekimais nepriklausomai nuo kitų pripažinimo ir jaustis gerai tiesiog priėmę gerą sprendimą.

Įvairios integruotos užduotys, atliekamos veiklų metu kartu su „Kimochis“ lėlytėmis, lavina vaiko dėmesį, atmintį, ugdo girdimąjį suvokimą, plečia žodyną, moko pažinti raides, išgirsti garsus, kurti socialines istorijas, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais ir rišliai reikšti savo mintis. Vaikai mokosi ne tik įveikti viešo kalbėjimo, pasitikėjimo savo jėgomis baimę, bet ir sklandaus žodžių tarimo dainuojant, deklamuojant eilėraščius.

 

Taigi, „Kimochis“ filosofija teigia, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti drąsus, pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis ir malonus. Tam, kad nesijaustų atstumti ir galėtų prisijungti prie bendraamžių, vaikai turi gebėti bendrauti tinkamais žodžiais (verbaliai) ir tinkamu būdu (neverbaliai). Todėl ši programa yra ne tik puikus būdas ugdyti vaiko socialinius-emocinius įgūdžius, bet ir mokyti bendrauti, kalbėti. Su „Kimochis“ programa grupės mokytojos kartu su lopšelio-darželio logopede V. Bružinskiene moko nekalbančius vaikus bendrauti neverbaliai, t. y. šypsena, tam tikrais ženklais, gestais. Tai leidžia vaikams išreikšti savo neigiamas ir teigiamas emocijas jiems priimtinu būdu (o tai labai svarbu, jeigu vaikas nebendrauja verbaliai). Būtina socialinio-emocinio vystymosi sąlyga yra visus įtraukiantis ugdymas, nekreipiant dėmesio į vaiko ypatumus ir skirtumus. Todėl „Kimochis“ programa vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali suteikti galimybę padėti prisitaikyti sudėtingoje juos supančioje socialinėje aplinkoje.

Juk kiekvienas jausmas širdelėje yra labai svarbus ir reikalingas!

 

„Vaikai, kurie išmoksta socialinių-emocinių įgūdžių ankstyvame gyvenimo etape, yra labiau savimi pasitikintys, pasitikintys kitais, empatiški, intelektualiai smalsesni, kompetentingai naudoja kalbą bendraudami ir moka sutarti su kitais.“

(Cohen, Onunaku, Clothier, & Poppe, 2005)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.