ŠMSM ir „Lietuvos Junior Achievement“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį: dar daugiau dėmesio verslumo ugdymui ir inovacijoms

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) tęsia bendradarbiavimą ir sutaria, kad ir toliau daug dėmesio bus skiriama verslumo, ekonominio ir finansinio raštingumo ugdymo plėtrai. Partneriai sieks esminio proveržio šiose srityse, skirdami daugiau dėmesio mokytojų tobulėjimui, bendradarbiavimo sklaidai, mokomųjų mokinių bendrovių praktikos mokyklose plėtrai.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė tikisi, kad praktinio verslumo ugdymo plėtra mokiniams suteiks įvairių žinių, padės pasiruošti darbo rinkai. „2021 m. LJA ir Inovacijų agentūros drauge atliktas praktinio verslumo ugdymo programos „accelerator_x“ dalyvių tyrimas patvirtino, kad toks ugdymo metodas yra veiksmingas Lietuvos mokiniams. Mokinių atsakymai atskleidė, kad programos metu jie suvokė komandinio darbo svarbą, įgijo žinių apie verslo kūrimą, pradėjo geriau pažinti save. Be to, rezultatai rodo, kad mokiniai padarė proveržį kūrybiškumo, sumanumą atspindinčių gebėjimų, iniciatyvumo, finansinio raštingumo ir gebėjimo kurti naują įmonę srityse“, – praktinio verslumo naudas vardija ministrė.

Palaikymas labai svarbus visam tinklui

 

Po svarbių ekonomikos, finansinio raštingumo ir verslumo ugdymui metų ministerija ir LJA dar kartą patvirtino savo pasiryžimą Lietuvos švietimo sistemoje sukurti esminį poveikį. Anot LJA vadovės, to padaryti neįmanoma, jeigu neinvestuoji į mokytojus.

 

„Jau 30 metų Lietuvoje organizuojame antreprenerystės ugdymo programas. Mūsų tinkle veikia šimtai mokyklų ir mokytojų, tad jaučiamės didele švietimo sistemos dalimi. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos palaikymas ir įsipareigojimas rūpintis praktinio ekonomikos ir verslumo ugdymo plėtra yra svarbus ne tik mums kaip organizacijai, bet ir visiems tinklo mokytojams, kasdien į klasę atnešantiems rinkos ekonomikos praktikas. Tai – jų sunkaus darbo įvertinimas“, – sako A. Rusteikienė.

 

Be to, LJA vadovė įvardina, kad svarbus akcentas yra ir ekonomikos, verslumo ir finansinio raštingumo mokymas nuo pirmų klasių – taip užtikrinamas nuoseklumas ir sukuriamas didžiausias poveikis.

Ministerija ir „Lietuvos Junior Achievement“ sutarė, kad ekonomikos, verslumo ir finansinio raštingumo tematika turėtų būti stiprinama tiek pradinio, tiek pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose. „Mokytojai dažnai turi daug noro įgyvendinti mūsų programas, tačiau susiduria su sunkumais, kad ekonomikos ar verslumo tematikos nėra numatytos pamokose. Skirti laiko šioms temoms svarbu jau nuo pirmų klasių, kai mokiniai mokosi ekonomikos ir verslumo pradžiamokslio. Ankstyva pradžia ir tolesnis progresinio ugdymo modelis pats veiksmingiausias, o temų įtraukimas gerokai palengvina jo įgyvendinimą. Labai laukiame naujųjų bendrojo ugdymo programų“, – pasakoja A. Rusteikienė.

Verslumo, ekonomikos ugdymo plėtra

 

2021–2022 mokslo metai buvo rekordiniai jaunimo verslumo skatinimo metai. Kai Inovacijų agentūra 2021 m. inicijavo „accelerator_x“ programos įgyvendinimą visos Lietuvos mastu, programa išsiplėtė 3 kartus – Lietuvoje susikūrė daugiau nei 800 mokinių mokomųjų bendrovių. A. Rusteikienė teigia, kad šių mokslo metų tikslai tokie pat ambicingi: besitęsiantis bendradarbiavimas su Inovacijų agentūra ir „accelerator_x“ programos plėtra, kitų programų atnaujinimas ir auginimas.

 

„Lietuvos Junior Achievement“ ir toliau inicijuos ir rengs projektus bei programas, skirtas ekonomikos, verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo plėtrai. „Plėsime savo programas, kad kiekviena Lietuvos mokykla turėtų galimybę savo mokinius supažindinti su ekonomika ar verslumu“, – pasakoja A. Rusteikienė. Organizacijos vadovė sako, kad, atliepiant rinkos pokyčius, netrukus įgyvendinamas programas papildys tvarumo ir socialinio verslo temos, atsinaujins kompiuterinė verslumo simuliacija. Be to, daug dėmesio bus skiriama mokytojų kompetencijoms ir kvalifikacijai kelti.

Apie „Lietuvos Junior Achievement“

 

„Lietuvos Junior Achievement“ yra nevyriausybinė organizacija, jaunimo antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo programų lyderė Lietuvoje. Organizacijos programas finansuoja privatūs rėmėjai ir fondai: strateginiai poveikio investuotojai SEB bankas ir „Moody’s Lietuvoje“ bei strateginiai investuotojai „UPS“, „Narbutas“, „Scandagra“, partneriai „Coca-Cola Foundation“, „MJJ fondas“ ir kiti.

 

Strateginės plėtros partnerė Inovacijų agentūra 2021 m. inicijavo „accelerator_x“ programos įgyvendinimą visos Lietuvos mastu, o 2022 m. tęsia programos plėtrą.

Daugiau informacijos apie organizaciją rasite www.lja.lt

 

„Lietuvos Junior Achievement“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.