Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas Italijoje ir Prancūzijoje

Aušra Belskienė, Asta Lengvenienė, Audrius Mickevičius

Nuo kovo mėnesio Gruzdžių gimnazijos mokytojų komanda vykdo projektą „Hibridinio ugdymo galimybės“, kurio koordinatorius – Gruzdžių gimnazijos istorijos mokytojas Audrius Mickevičius. „Erasmus+“ KA1 projektas „Hibridinio ugdymo galimybės“ yra skirtas įgyti įgūdžiams ir kompetencijoms, kurios suteiktų galimybę keisti ugdymo procesą, didinant skaitmeninio, hibridinio ugdymo naudojimą ugdymo procese.

 

Gegužės 24–28 d. Gruzdžių gimnazijos mokytojos Aušra Belskienė ir Asta Lengvenienė dalyvavo „Erasmus+“ KA1 darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and cooperative learning“, kurie vyko Italijoje, Padovos provincijoje. Mokymuose dalyvavo pedagogai iš Lietuvos, Portugalijos, Ispanijos, Slovakijos ir Graikijos. Mokymų lektorius – Alessandro Gariano. Mokymai vyko 5 dienas, kurių metu dalyviai diskutavo temomis, susijusiomis su ugdymo proceso organizavimu naudojant informacines technologijas (IT) ir dalijosi patirtimi. Pristatydamas įvairius mišriam ir hibridiniam mokymui pritaikytus IT įrankius („Flipgrip“, „Coggle“, „Nearpod“, „Padlet“, „Canva“, „Genially“, „edPuzzle“) lektorius akcentavo aktyvų mokinių į(si)traukimą į ugdymo(si) procesą. Diskutuodami su kitų šalių pedagogais apie Europos švietimo privalumus ir trūkumus, susipažino su kitų šalių švietimo sistemomis, taikomomis inovacijomis, darbo būdais. Mokymams pasibaigus mokytojos sėkmingai taiko įgytas žinias, taip paįvairindamos pamokas pasirinktų IT įrankių naudojimu.

 

 

Spalio 24–28 d. A. Mickevičius tęsdamas projekto įgyvendinimą dalyvavo „Erasmus+“ KA1 darbuotojų kvalifikacijos kursuose „Digital games & storytelling“ Prancūzijoje, Paryžiuje. Penkių dienų kursuose dalyvavo mokytojai iš Ispanijos, Rumunijos, Vokietijos, Čekijos ir Lietuvos. Kvalifikacijos tobulinimo kursus vedė „Anatolia Education“ organizacijos lektorė Yildiz Alice. Lektorė teigė, kad skaitmeniniai žaidimai, skaitmeninės priemonės vis labiau įsigali ugdymo procese. Kvalifikacijos kursuose buvo pristatytos ne tik teorinės žinios, bet ir praktiniai dalykai. Teko atlikti užduotis individualiai, porose ir grupėse. Galėjome pabendrauti su kitų šalių atstovais, aptarti jų sėkmes ir nesėkmes diegiant įvairius skaitmeninius įrankius. Sukurta puiki atmosfera, įgyta nepakartojama patirtis leido susipažinti su skirtingų valstybių atstovais ir jų švietimo sistemomis. Viena diena buvo išskirtinė, per kurią galėjome pasijusti mokiniais. Buvome suskirstyti į grupes ir turėjome atlikti užduotis pasitelkdami skaitmeninę „Actionbound“ programėlę. Kursų metu mokėmės ugdymo procese pritaikyti „Actionbound“, „Eyejack“, „Quiver“, „Learningapps“, „Storyjumper“ ir kitas skaitmenines programėles. Praplėstas kultūrinis akiratis – susipažinta su žymiausiomis Paryžiaus vietomis: Eifelio bokštu, Eliziejaus laukų alėja, Triumfo arka ir kitais objektais.

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose Gruzdžių gimnazijos mokytojai patobulino skaitmeninius gebėjimus, išmoko naudoti įvairius skaitmeninius įrankius. Savaitės Italijoje ir Prancūzijoje buvo kupinos aktyvių veiklų, tarpkultūrinio bendravimo ir pažinimo. Tikimės ir toliau dalyvauti „Erasmus+“ projektinėse veiklose.

 

„Erasmus+“ KA1 projektas „Hibridinio ugdymo galimybės“ (Nr. 2021-2-LT01-KA122-SCH-000041833).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.