Sėkmingų ir prasmingų pokyčių link

Eglė Zykuvienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šiuo metu viena iš svarbiausių Lietuvos švietimo bendruomenės aktualijų – atnaujinamas ugdymo turinys. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, įgyvendindama ilgalaikę programą „Kelių į mokinio sėkmę ieškojimas švietimo pokyčių laikotarpiu“, balandžio 12 d. organizavo metodinę dieną, kurioje kartu su šios mokyklos mokytojais dalyvavo dar ir Klaipėdos Gedminų bei Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijų pedagogai.

 

Pirmojoje dienos dalyje visi mokytojai, susirinkę į Martyno Mažvydo progimnazijos aktų salę, susipažino su Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos pedagogų patirtimi ruošiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Tai buvo puiki proga išgirsti tiesiogiai „iš pirmųjų“ lūpų, į kokius dalykus reiktų atkreipti dėmesį ir ko tikėtis pasitinkant atnaujintą ugdymo turinį. Esame dėkingi už informatyvius pranešimus, kurie patvirtino, jog einame teisingu keliu.

Po pertraukos susirinkę į antrąją metodinės dienos dalį trijų mokyklų mokytojai pasiskirstė į metodines grupes pagal dėstomus dalykus. Kiekvienoje grupėje buvo mokytojas moderatorius, kurio užduotis buvo organizuoti diskusiją, fiksuoti nutarimus ir nukreipiamaisiais klausimais padėti reflektuoti. Kol mokytojai darbo grupėse ir analizavo atnaujintą ugdymo turinį, programų įgyvendinimo rekomendacijas, trijų mokyklų pavaduotojos kartu su Martyno Mažvydo progimnazijos direktore Lina Stanceliene aptarė pasirinktas strategijas, dalijosi patirtimi ir įžvalgomis, svarstė apie tolimesnius būtinus žingsnius, kad minėtų progimnazijų bendruomenės pokyčius pasitiktų ramios ir užtikrintos, jog ilgame pokyčių kelyje patirs sėkmę, o kiekviena nesėkmė bus tik dar viena pamoka tobulėjimo link.

 

Praktinėse mokytojų metodinių grupių dirbtuvėse virė intensyvus darbas. Kadangi kiekvieno dalyko programų rekomendacijos skirtingos, kiekviena grupė kėlė jiems aktualias problemas – vieni lygino dabartinių ir atnaujintų programų mokymo turinį, kiti skirstė pamokų kiekius pagal pasiekimus, treti tikrino, ar mokiniams neliks spragų pereinant nuo vienų programų prie kitų. Skirtingų mokytojų ir nusiteikimas skirtingas. Vieniems nerimą kelia aprūpinimas vadovėliais ir pastarųjų kokybė, taip pat skamba jau ne vienerius metus netylanti mokinių skaičiaus mažinimo klasėse idėja, kurią įgyvendinus tikrai galėtume tikėtis kokybiškesnio ugdymosi. Nors kai kurie pedagogai jaučiasi palikti be išorinės pagalbos („tarsi žuvys, išmestos į krantą“), tačiau šiuo metu šalyje labai intensyviai organizuojami seminarai, konferencijos, praktikumai, todėl tikėtina, kad iki šių mokslo metų pabaigos atsakymų bus daugiau nei klausimų. Vis tik mokytojų klausimų gausa rodo jų įsitraukimą ir neabejingumą, todėl kitų grupių refleksijose nuskambėjusios mintys, kad darosi vis aiškiau, pirminis nerimas ir atmetimo reakcija dingsta, nuteikia pozityviai. Dalis mokytojų patvirtino, kad jau ir dabar savo pamokose sėkmingai ugdo mokinių kompetencijas, todėl jaučiasi pakankamai užtikrinti ir profesionalūs.

 

Klaipėdos Martyno Mažvydo, Gedminų ir Liudviko Stulpino progimnazijų bendrystės diena buvo prasminga veikla, kuri padėjo užmegzti arba sutvirtinti kolegiškus ryšius ir patvirtino, kad norint eiti greitai, reikia judėti vienam, bet norint nužingsniuoti toli, reikia bendrakeleivių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.