Tarptautinis virtualus vaikų žodinės raiškos projektas „Tik trys raidelės, bet daug žodelių – 3“

Aistė Kvičiuvienė, Inesa Sabaliauskienė
,
Šiaulių l.-d. „Trys nykštukai“ ir „Voveraitė“ logopedės

Ką tik praūžė dar viena projekto „Tik trys raidelės, bet daug žodelių“ dalis, kurios dalyvių skaičius tiesiog stulbinantis. Mes, Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ logopedė Aistė Kvičiuvienė ir lopšelio-darželio „Voveraitė“ logopedė Inesa Sabaliauskienė, pakvietėme į tęstinį virtualų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiojo ugdymo įstaigų vaikų žodinės raiškos projektą „Tik trys raidelės, bet daug žodelių – 3“ ne tik Lietuvos pedagogus, bet ir užsienyje gyvenančius ugdytojus. Projektu skatinome puoselėti lietuvių kalbą, lavinti vaikų fonologinį suvokimą, tobulinti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, turtinti būdvardinį žodyną, formuoti kalbos gramatinį taisyklingumą jau nuo ikimokyklinio amžiaus.

 

Šiuolaikiniai vaikai, daug laiko praleidžiantys prie išmaniųjų ekranų, pasižymi skurdesniu žodynu, nepakankamai išlavėjusiu girdimuoju suvokimu, neretai pastebimos žodžių derinimo, įvairios garsų tarimo klaidos. O užsienyje gyvenantys mažieji lietuvaičiai vis rečiau girdi lietuvių kalbą, dar mažiau ją vartoja. Todėl šiuo projektu skatinome vaikus sugalvoti žodį (daiktavardį) su nurodytomis raidėmis ir parinkti jam apibūdinimus iš tų pačių duotų raidžių.

 

Visiems projekto „Tik trys raidelės, bet daug žodelių“ trečios dalies dalyviams buvo pateikta 12 valstybinių automobilių numerių raidžių kombinacijų (AGB, GAN, DGM, KEP, KNJ, KRD, LAN, LIN, LKI, LTS, MAR, MBD). Dalyvis, išsirinkęs vieną iš jų, turėjo sugalvoti žodį (daiktavardį) su visomis trimis raidėmis jame. Tada iliustruoti ir parinkti kuo daugiau apibūdinimų sugalvotam daiktavardžiui, būdvardžius įkomponuoti piešinyje. Darbo buvo ir vaikui, ir pedagogui, ir tėvams ar seneliams. Bet pagal dalyvių skaičių neatrodo, kad tai buvo sudėtinga užduotis.

 

Projektu susidomėjo 221 šalies ir užsienio ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiojo ugdymo įstaigų pedagogas, logopedas, tėvas, jie atsiuntė net 522 ugdytinių anketas ir kūrybinius darbus. Smagu, kad prisijungė ugdytojai ar tėveliai su vaikais iš Islandijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Liuksemburgo, Norvegijos Karalystės ir Vokietijos.

Dalyvius labiausiai sudomino kelios automobilių valstybinių numerių raidžių kombinacijos, su kuriomis buvo lengviausia sugalvoti žodžius. Todėl daugiausiai parinkta žodžių su LTS raidėmis. Net 18 daiktavardžių ir atitinkamai 393 būdvardžiai. Kiek mažiau su MAR raidėmis: 17 daiktavardžių, bet 433 apibūdinimai. O trečioje vietoje liko raidžių kombinacija KEP: pasiūlyta 15 daiktavardžių su atitinkamais 349 išskirtiniais požymiais. Nedaug atsiliko ir automobilių numerių raidės LKI, surinkusios 14 daiktavardžių, GAN, LAN, LIN – po 13 daiktavardžių.

 

Dažniausias dalyvių pasiūlytas daiktavardis su pasirinktomis raidėmis buvo GANDRAS, kurį pateikė 59 dalyviai, KEPURĖ, pasiūlyta 42 ugdytinių, MARGUTIS paminėtas 37 kartus, KROKODILAS – 28 kartus, KARDAS – 26, DRAMBLYS / DRAMBLYS) – 25 darbuose. Daugiau kaip 40 daiktavardžių ir darbelių buvo paminėti tik po vieną kartą, pavyzdžiui, bėgikas, būgnas, delfinas, elnias, flamingas, gaublys, grandinėlė, grybas, kanoja, Kinija, knyga, kompiuteris, lakštingala, lankas, melionas, migdolas, pakalnutė, peteliškė, piramidė, skruzdė, stumbras ir kt.

Sudėtingiausia buvo prisiminti daiktavardžius su raidėmis MBD ir KNJ. Su pirmąja raidžių kombinacija pasiūlyti 2 daiktavardžiai (DRAMBLYS ir DUMBLIAI), su KNJ – 3 žodžiai (KANOJA, KINIJA, KOJINĖ(S). Džiaugiamės, kad visos raidžių kombinacijos sulaukė dėmesio. Ačiū dalyviams už ieškojimus!

 

Kai buvo išanalizuoti dalyvių sugalvoti būdvardžiai, paaiškėjo, kad daugiausiai nesikartojančių apibūdinimų pateikta apie GANDRĄ – net 162 būdvardžiai. Antroje vietoje 156 apibūdinimus susirinko žodis MARGUTIS. Trečia vieta atiteko daiktavardžiui KEPURĖ su 142 būdvardžiais. Galime daryti išvadą, kad daiktavardžiai, kuriuos dažniausiai siūlė dalyviai, surinko didžiausią būdvardžių įvairovę.

Išnagrinėjome dažniausiai vaikų siūlomus būdvardžius. Mūsų pasiūlytuose automobilių valstybiniuose numeriuose kartojosi kelios raidės, o su jomis dažniausiai siūlyti būdvardžiai buvo: iš „A“ raidės: AUKŠTI, ALKANI, APVALŪS, AUKSINIAI, iš „L“ raidės: LINKSMI, LAIMINGI, LĖTI, LIŪDNI, iš „K“ raidės: KIETI, KEISTI, KARŠTI, KUKLŪS.

 

Džiaugiamės projekto rezultatais – vaikų būdvardinė leksika pasipildė 3 272 žodžiais, pagerėjo jų kalbiniai įgūdžiai, lavinta vaizduotė, kūrybiškumas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, į projekto įgyvendinimą aktyviai įsitraukė ir vaikų tėveliai, kurie savo mažamečiams padėjo sugalvoti žodžius ar atlikti darbelį. Šis žaidimas įtraukiantis, uždegantis, paįvairinantis kasdienę veiklą ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose ar kelionėje. Ir dar vienas iš projekto rezultatų – sukurtas interaktyvus žaidimas. Kviečiame išbandyti čia.

Tikimės, kad šis prasmingas ir įdomus žaidimas nebus pamirštas ir toliau lydės Jūsų šeimas kelionėse ar draugų susibūrimuose. O gal Jums kils kitokia mintis žaidimui su automobilių valstybinių numerių raidėmis?

 

Pirmųjų projekto dalių interaktyvių žaidimų nuorodos:

I

II

III 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.