Seimas pritarė: nuo sausio 1 d. pedagogų atlyginimai augs ne mažiau kaip dešimtadaliu

Šiandien Seimas pritarė Vyriausybės siūlymui nuo 2022 m. sausio 1 d. didinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų atlyginimus ne mažiau kaip 10 procentų.

 

„Investuojame į tai, kas svarbiausia, kas sudaro visos švietimo sistemos pagrindą – žmones, dirbančius ugdymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose. Vyriausybė įgyvendina nacionaliniame susitarime dėl švietimo politikos numatytus įsipareigojimus nuo 2022 m. kasmet tolygiai didinti valstybės finansavimą švietimui. Ypatingą dėmesį skiriame mokytojų, dėstytojų, kitų švietimo ir mokslo darbuotojų darbo sąlygoms gerinti, atlyginimams didinti, taip pat atlyginti mokytojams už didesnius nei įprasta krūvius. To siekė ir mokytojams, dėstytojams, mokslininkams atstovaujančios profesinės sąjungos, kurių konstruktyvus indėlis kuriant geresnes švietimo ir mokslo darbuotojų darbo sąlygas yra labai reikšmingas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Kaip nustato Seimo pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, padidinus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus ir pareiginės algos bazinį dydį, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pareiginė alga nuo 2022 m. sausio 1 d. išaugs 10 procentų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių – vidutiniškai 11,5 procento, mokyklų vadovaujančių darbuotojų – 19,7 procento.

 

Be to, 2022 m. valstybės biudžeto projekte planuojama papildomų lėšų apmokėjimui dėl didesnio veiklos sudėtingumo ar darbo krūvio (2,5 procento). Visų šių švietimo darbuotojų atlyginimams didinti 2022 m. valstybės biudžeto projekte numatyta 129,6 mln. eurų.

 

Nuo kitų metų sausio taip pat kils mokslininkų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir neakademinių darbuotojų atlyginimai. Valstybės biudžeto lėšos šiam tikslui didinamos 12,5 procento, arba 28,8 mln. eurų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

 • Ilona

  Laba diena
  Norėtumėme sužinoti, už kokias sudėtingesnes veiklas ir padidintą darbo krūvį bus skiriami 2,5%? Ačiū.

  • Švietimo naujienos

   Nuo 2022 m. sausio 1 d. mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pareiginė alga (įskaitant bazinio dydžio didinimą nuo 177 iki 181 Eur) didėja 10 procentų. Dar 2,5 proc. didinamas darbo užmokesčio fondas. Šios lėšos bus panaudojamos apmokėti už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, už pavadavimą, už papildomų funkcijų, nenustatytų pareigybės aprašyme, ar užduočių atlikimą.

   Tokį atsakymą gavome iš ŠMSM.