„Šaltinis“ – darnumo link

Daiva Albrechtienė
,
gamtosauginio komiteto narė

Šiomis dienomis itin aktualios temos – klimato kaita, darnumas, atsakingas vartojimas, žalioji energetika – Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenei ne naujiena.

Jau nuo 2009 m. progimnazija dalyvauja tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje, skatinančioje moksleivius tapti bendruomenių pokyčių lyderiais, įtraukiant juos į įdomius veiksmus orientuotą ir socialiai atsakingą mokymąsi. UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino šią programą švietimo darniam vystymuisi modeliu. Sėkmingai ir aktyviai dirbančios švietimo įstaigos yra apdovanojamos Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimais – Žaliąja vėliava ir sertifikatu, kurie įteikiami tik vieneriems metams. Mūsų mokykla šiemet buvo apdovanota jau tryliktą kartą.

 

Taip pat dalyvaujame nacionalinėje programoje „Darni mokykla“, kurios tikslas – sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslams įgyvendinti: mokykloje į kasdienį formalųjį ir neformalųjį ugdymo procesą integruojamos darnaus vystymosi švietimo temos. Skatinamas bendruomeniškumas. Programoje dalyvaujančioms mokykloms už įvykdytas veiklas pagal pateiktus kriterijus skaičiuojami taškai ir kasmet teikiami keturių rūšių diplomai: dalyvio, žalieji, sidabriniai ir auksiniai. Auksiniu diplomu apdovanojamos mokyklos lyderės, padariusios pažangą darnumo srityje nacionaliniu mastu. Didžiuojamės, kad tarp 10 mokyklų, šiemet gavusių Auksinius diplomus, esame ir mes. Jau ketvirtas Auksinis diplomas dar labiau įpareigoja mūsų mokyklos bendruomenės narius gyventi vadovaujantis darnumo principais.

Labai svarbu ugdyti ir ugdytis atsakingą požiūrį į mūsų planetą, savo aplinką, šalia esantį žmogų. Sėkmingi rezultatai – žinių ir veiksmų vienovė, kiekvieno bendruomenės nario įsitraukimas. Nebijokime veikti. Nepamirškime, maži darbai – dideli pokyčiai!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.