Respublikinis STEAM kūrybinių darbų konkursas „Iš žemės gilybių – gyvybės žydėjimas“

Laima Gužienė
,
Kauno r. Šlienavos pagr. m-klos tikybos, technologijų mokytoja
Eglė Čaplinskienė
,
Kauno r. Linksmakalnio mokyklos-darželio tikybos mokytoja

„Garbė Tau, Valdove, per Motiną Žemę!

Jos vaisiais Tu stiprini mus.

Iš žemės gilybių – gyvybės žydėjimas,

Pavargusiems – miegas ramus…“

 

Šiais žodžiais šventasis Pranciškus Asyžietis už Motiną Žemę ir iš jos gaunamas gyvybės dovanas dėkoja Kūrėjui savo „Saulės giesme“. Jungdamiesi prie jo ir švęsdami didžiausią gyvybės pergalę, Viešpaties prisikėlimą, dėkojame Dievui už galimybę džiaugtis atbundančia gamta, gyvybės žydėjimu.

 

Šia intencija balandžio ir gegužės mėnesiais buvo organizuotas ir sėkmingai įgyvendintas respublikinis 1–10 klasių mokinių ir mokytojų STEAM (angl. Science – gamtos mokslų, Technology – technologijų, Engineering – inžinerijos, Art – menų, dizaino, Mathematics – matematikos ugdymo sritys) kūrybinių darbų konkursas-paroda „Iš žemės gilybių – gyvybės žydėjimas“.

 

 

Šio konkurso tikslas – ruošiantis šv. Velykoms padėti 1–10 klasių mokiniams pažinti krikščioniškąsias vertybes bei ugdyti meninę raišką ir kūrybiškumą, puošiant gamtinėmis medžiagomis klasės, mokyklos erdvę, gaminant ekologišką velykinę šventinę atributiką.

 

Konkurso veikla paskatino tyrinėjimą ir domėjimąsi STEAM mokslais, ugdant kūrybišką požiūrį į technologijų, meno, religijos, gamtos ir tiksliuosius mokslus, sąsajas tarp jų ir taikymą gyvenime. Tai skatino mokinius puoselėti krikščioniškąsias vertybes. Juk itin svarbu pažvelgti į gavėnios ir šv. Velykų prasmę šiandieninių iššūkių akivaizdoje, žengiant per kančią į prisikėlimą. Šiais laikais be galo prasminga ugdyti mokinių sąmoningumą saugoti gamtą, stiprinti jų pareigos ir atsakomybės jausmą, diegti naujus tvaraus, ekologiško kasdienio vaikų elgesio įpročius. Būtent per tokią kūrybinę veiklą mokiniai yra skatinami veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, plėtojant jų emocinę, socialinę, dalykinę, kultūrinę ir meninę kompetencijas.

 

Dėkojame konkurso jauniesiems dalyviams ir mokytojams už mokinių paskatinimą dalyvauti ir kurti, taip pat Kauno rajono švietimo centrui, Kauno r. Linksmakalnio mokyklai-darželiui, Kauno r. Šlienavos pagrindinei mokyklai už pagalbą organizuojant konkursą. Džiugu, kad konkursui buvo pateikti net 82 kūrybiniai darbai iš Vilniaus, Kauno, Kauno rajono, Alytaus, Panevėžio, Šakių ir Kazlų rūdos mokymo įstaigų. Konkurso STEAM darbai buvo eksponuojami virtualioje parodoje „Facebook“ paskyroje „Gyvybės žydėjimas“. Visų konkurse dalyvavusių mokinių darbų fotografijos su autorių tekstais surinktos į elektroninę knygą. Pasigrožėti darbais galite čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.