Respublikinis projektas „Netradicinis muzikos klausymas“

Lina Kanapinskaitė
,
Kauno l.-d. „Lakštutė“ vyresn. meninio ugdymo mokytoja, atliekanti direktoriaus funkcijas

Balandžio 21 d. – gegužės 31 d. organizavau respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Netradicinis muzikos klausymas“. Šis projektas skirtas klasikinės muzikos puoselėjimui ugdymo procese, muzikos klausymo įgūdžių lavinimui panaudojant netradicinius būdus ir metodus. Projekte dalyvavo šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojos iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Joniškio, Vilkaviškio bei Kretingos raj.

 

Projekto metu dalyviai savo įstaigoje organizavo muzikos klausymo veiklas, jas aprašė ir fotografavo. Projekto pabaigoje visos veiklos buvo sudėtos į virtualų leidinį, kuriuo projekto dalyviai galės naudotis organizuojant muzikos klausymo veiklas. Šiame leidinyje pateikti muzikos klausymo kūriniai, metodai ir priemonės, padedantys įdomiai organizuoti muzikos klausymą vaikams, juos įtraukti į šią veiklą, aktyviai veikti, žaisti, lavinti ne tik muzikos klausymo, bet ir įvairius meninius, pažintinius, estetinius, kalbos, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus:

1. Dainelė „Pirštų šeimynėlė“. „Taikydama B. Andress muzikinio kūrinio mokymo metodus vaikams padariau muzikinę dėžutę“. (Jonė Rylaitė, Vilniaus lopšelis-darželis „Šnekutis“).

2. M. K. Čiurlionis Simfoninė poema „Miške“. „Išklausėme kūrinio pagrindines temas, meditavome klausydami, o po to bandėme visi kartu pavaizduoti patys ant popieriaus lapo. Taip visapusiškai susipažinome su mūsų didžiu kompozitoriumi“. (Odeta Stučinskienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“).

3. Offenbach „Barcarole“. „Pagal muziką vaikai šoka, improvizuoja, džiaugiasi spalvomis, kūrinio pabaigoje vaikai patys pavirsta „spalvingais žiedais“ (Milda Šimkienė, Vydmatų gimnazijos ikimokyklinis skyrius, Kretingos r.).

4. „Lietaus nykštukai“. „Pradžioje lietaus lašelius atkartojo metalofonais, vėliau skambančius debesėlius piešė popieriaus lape“. (Rita Tumosienė, Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“).

5. V. A. Mozartas „Mažoji nakties muzika“. „Mikliname pirštukus grodami ir pritardami skambančiam kūriniui įvairiais muzikiniais instrumentais, kurdami šokių improvizacijas“. (Karolina Gecevičienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“).

6. Lietuvių liaudies žaidimai: „Kiškeli, nabagėli“ „Tykiai ramiai“. „Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų domėjimąsi neįprasta priemone, įtraukiant ją į aktyvią muzikinę veiklą organizavau projektą Žaisk su guma ir klausyk muzikos”.“ (Renata Kocevičienė, Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“).

7. Tamalo-Stamatis Spanoudakis „Drugelio valsas“. „Susipažinę su kūriniu vaikai bando pirštu „piešti“ muzikos vingius. Teigiamų emocijų suteikia „drugelio“ dekoracija papuoštas rodomasis pirštas“. (Živilė Butkuvienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis“).

8. Sen Sansas muzikinė siuita „Žvėrių karnavalas“, pjesė „Akvariumas“. „Vaikučiai muzikos klausėsi prie šviesos stalo kurdami jūros dugno kompozicijas iš gamtinių medžiagų, o norėdami „pabūti žuvytėmis“ plaukiojo ir kriauklėse ieškojo jūros ošimo“. (Edita Anriulionienė, Daiva Burdziliauskienė, Vilkaviškio lopšelis-darželis „Pasaka“).

9. Grinko „Field”. „Šis kūrinys yra lyrinis, švelnus ir ramus, manau, kad labai tinka netradiciniam muzikos klausymui(si). Mėgstame jo klausytis vis kitaip, tad pritaikau vis kitokius aktyvaus klausymo metodus“. (Samanta Semičiovaitė-Motiekienė, Panevėžio lopšelis-darelis „Vaivorykštė“).

10. Sen-Sansas „Žvėrių karnavalas”. VI dalis „Kengūros”. „Klausydami kūrinėlio vaikai judesiu išreiškė muzikos charakterį: vaidino šokinėjančias kengūras. Vėliau stebėdami muzikogramą plojome ir bandėme atkartoti ritmą, pagal kurį kengūra kūrinėlyje šokinėjo“. (Renata Motuzienė, Kauno lopšelis-darelis „Ežiukas”).

11. Vivaldis „Metų laikai“. „Pavasaris“. „Klausantis muzikos vyko komandinis darbas, kuris suteikė daug geros nuotaikos. Muzikos klausymo užsiėmimas buvo vykdomas lauke, kad vaikai pajustų tikrąjį pavasarį ir muzikoje atrastų sąsajų su gamta“. (Edita Mečkovskienė, Svetlana Barkovskaja, Vilniaus l.-d. „Pilaitukas“).

12. Grygas „Rytas“. „Pasirinkę erdvę, skambant melodijai, choreografine ir vaidybine veikla vaizduojame bundančius paukštelius ir vabzdžius“. (Rasma Veličkienė, Šiaulių raj. Kuršėnų lopšelis-darželis).

13. Kabalevsky „Comedians’ Galop” – Ormandy Conducts. Galop šokėjams priminė žirgo šuolio judesį. Tad ir šioje veikloje vaikai imituoja tarsi jodinėjimą žirgais“. (Kristina Saulevičienė, Genė Vaičiulienė, Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis”).

14. Čaikovskis „Mirlitonų šokis“ iš baleto „Spragtukas“. „Vyko integruota muzikos pamoka pagal „Opa pa“ programą tema „Varnėno inkile“. Vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja išsikirpo įvairius paukščius ir prie jų prisiklijavo popierinius „žiedus“, kad galėtų užsimauti ant piršto“. (Ingrida Buožiuvienė, Audronė Šilkienė, Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“).

15. Sen-Sansas: muzikinė siuita „Žvėrių karnavalas“: „Akvariumas“. „Vaikai klausosi K. Sen-Sanso muzikinės siuitos ‚Žvėrių karnavalas“ dalies „Akvariumas“, žaisdami parašiutu“. (Sandra Naujokaitienė, Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“).

16. M. K.Čiurlionis: ištrauka iš simfoninės poemos „Miške“. „Vaikams pateikiamos įvairios didaktinės kortelės, pravedamas pokalbis apie mišką ir jo gyventojus“. (Remigija Baliutienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“).

17. P. Čaikovskis „Gėlių valsas” iš baleto „Spragtukas“. „Klausydami kūrinio vaikai, grupelėmis, aplikuoja gėlių trafaretus spalvoto popieriaus gabaliukais“. (Lina Kanapinskaitė, Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“).

Muzikos klausymas ypatinga muzikinio ugdymo dalis, kuri paveikia vaiko emocinį lauką, lavina vaizduotę, išlaisvina kūrybiškumą. Kaip pedagogas pateikia kūrinėlį, taip vaikai jį priima. Šiuolaikiniai vaikai gyvena spalvų, vaizdų, greičio pasaulyje. Jiems klausytis muzikos be veiksmo ir judesio nuobodu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.